Vodstvo ustanove

Uprava:

 

Marina Praprotnik (predsednica)

Anamarija Meglič

Marijana Kanduti

Tadej Battelino

Majda Oštir

Simon Vrhunec

Franc Hočevar

Roman Jakič

Darinka Miklavčič

Danica Simšič

Vlasta Kovačič Mežek

 

Sekretariat uprave

Anamarija Meglič

Marijana Kanduti (namestnica predsednice)

 

Častna predsednica:

Biserka Marolt Meden

 

Častni člani Ustanove so:

prof. dr. Primož Rode

prof. dr. Ciril Kržišnik

Majda-Ana Kregelj-Zbačnik

Meta Stvarnik

 

 

Člani uprave v preteklih letih

Majda Kragelj Zbačnik

Jože Arzenšek

Miha Kovač

Igor Bavčar

Darja Lavtižar Bebler

Srečko Kirn

Marjan Podobnik

Primož Rode

Violeta Zgonik

Dušan Blagajne

Erika Braniselj +

Ciril Kržišnik

Biserka Marolt Meden

Meta Stvarnik