Ustanova za Pediatrično kliniko

Dobrodošli!

Marina Praprotnik: Srčno in strokovno delo zdravnikov je bistvenega pomena

»Pogosto premišljujem o posameznikih in podjetjih, ki darujejo naši ustanovi … Kaj jih spodbudi k temu? Najbrž so vzgibi različni, kot smo različni ljudje. Vsi pa imajo najmanj en skupni imenovalec: gledajo tudi s srcem, zato vidijo bolečino, bolezen in trpljenje drugih. In to želijo omiliti.«

Marina Praprotnik

mag. Marina Praprotnik, dr. med.

Tako o dobrotnikih, ki s svojimi prispevki Ustanovi za novo Pediatrično kliniko pomagajo pri nakupu prepotrebnih aparatur za zdravljenje najmlajših bolnikov, razmišlja mag. Marina Praprotnik, dr. med., predsednica uprave naše ustanove.

S pomočjo donatorjev smo doslej nakupili številne pomembne naprave in pomagali tudi pri nakupu najmočnejšega sekvenatorja naslednje generacije v regiji, te dni pa smo zagnali akcijo zbiranja sredstev za tri aparature: aparat za nočno poligrafijo, kapsulno endoskopijo in radiometer.

Ko se je lani nepričakovano pokvaril gastroskop za najmlajše, so z uspešno akcijo in hitrim odzivom darovalcev kupili novega v nekaj dneh. »Takšne stvari bogatijo tudi mene in osmišljajo moje delovanje v tej ustanovi,« pove sogovornica, ki je s sodelavci te dni zagnala akcijo zbiranja sredstev za tri aparature: aparat za nočno poligrafijo, kapsulno endoskopijo in radiometer.

Vsako izmed njih vam bomo podrobneje predstavili skozi pogovore z zdravniki s posameznih oddelkov klinike. Najprej pa nam je delovanje ustanove in njeno poslanstvo predstavila mag. Marina Praprotnik.

Kako po več letih svojega predsedovanja vidite poslanstvo Ustanove za novo Pediatrično kliniko?

Poslanstvo Ustanove je najbolj začrtala prva predsednica Biserka Marolt Meden. Spomnim se, kako je pred približno 30 leti tedanji strokovni direktor Pediatrične klinike prof. dr. Ciril Kržišnik povedal, da stara Pediatrična klinika na Vrazovem trgu potresno ni varna. Večina ljudi je to preslišala, ne pa Biserka Marolt Meden. S skupino zanesenjakov so začeli zbirati sredstva za gradnjo nove Pediatrične klinike. Pomembno so pripomogli k temu, da se danes najtežje bolni otroci iz vse Slovenije lahko zdravijo v eni najsodobnejših pediatričnih klinik v regiji.

Po gradnji nove Pediatrične klinike pa se delo ustanove ni končalo. Čeprav smo dobili novo opremo, se je kmalu izkazalo, da manjkajo številne aparature. Z leti so se nekatere tudi izrabile ali pa niso več zadoščale strokovnim zahtevam. Klinični center v številnih primerih ni (z)mogel kupiti novih aparatur. Vodstvo Ustanove za novo Pediatrično kliniko (ime je ostalo do danes) je prepoznalo svojo novo vlogo in še naprej zbiralo donacije ter kupovalo naprave, za katere so predstojniki oddelkov zaprosili in jih Klinični center ni odobril.

Od selitve na novo Pediatrično kliniko je Ustanova z doniranimi sredstvi kupila in darovala Pediatrični kliniki številne aparature, med katerimi je najpomembnejši gotovo aparat za magnetno resonanco, več ultrazvokov, bronhoskop, gastroskopi, dodatna oprema za izvajanje magnetne resonance pri najmlajših otrocih, s katero se je močno skrajšalo trajanje preiskave, in še nekatere druge naprave. Glede na zahteve sodobne medicine po novih diagnostičnih in terapevtskih aparaturah ostaja usmeritev Ustanove skozi leta enaka: zbirati sredstva, ki jih prispevajo srčni ljudje in različne delovne organizacije, in kupiti potrebne naprave. Pogosto se podjetja odločijo, da bodo denimo namesto novoletnih daril raje nakazala denar Ustanovi za novo Pediatrično kliniko in tako pripomogla k boljšemu zdravljenju otrok.

Kaj štejete med največje dosežke ustanove v obdobju, odkar jo vodite?

Kupili smo več ultrazvokov, gastroskop, bronhoskop, pomagali pri nakupu najmočnejšega sekvenatorja naslednje generacije v regiji. Težko pa izpostavljam poseben dosežek. Za otroka s srčno hibo in njegove starše je najpomembneje, da ima naša klinika dobre ultrazvoke za diagnostiko teh. Za starše otroka, ki ima težave z dihali, je najpomembneje, da imamo sodoben bronhoskop. Za otroke z revmatskimi obolenji je pomemben ultrazvok, s katerim lahko nadzorovano dajemo zdravila v sklepe, kar izboljša uspešnost zdravljenja in zmanjša pogostost neželenih učinkov.

Vendar aparature ne delujejo same, za uspešno delo so potrebni predvsem vrhunsko usposobljeni strokovnjaki – zdravnice in zdravniki ter ostalo medicinsko osebje. Ob tem naj povem, da sem na svoje kolegice in kolege na Pediatrični kliniki zelo ponosna. Kljub številnim težavam, preobremenjenosti, krmarjenjem med službo in družino svoje delo opravljajo predano in strokovno. Žal mnogokrat to ni prepoznano, en žalosten primer preglasi številne druge uspešne. To se zareže v dušo zdravnika in takšne rane se slabo in počasi celijo. Je pandemija covida-19 vplivala tudi na delo Ustanove? Kako? V času pandemije koronavirusa so zamrle številne dejavnosti, s katerimi smo prej pridobivali sredstva. Ugotavljamo tudi, da ljudje – verjetno zaradi strahu pred morebitno izgubo službe – donirajo bolj premišljeno.

Zajeten odstotek pridobljenih sredstev na letni ravni so vam državljani naklonili z namenitvijo dela dohodnine. Kako je s tem, ali je takšen način donacij še/spet mogoč?

Zaradi uvedbe novosti na tem področju in dolgotrajnega postopka pridobivanja statusa ustanove javnega pomena na področju zdravja smo za letos žal izgubili pomemben del prihodka iz dohodnine. Zato ob tej priložnosti tudi lepo vabim vse bralce Dela in druge, da namenijo del dohodnine naši Ustanovi za naslednja leta. Postopek je izjemno preprost, seveda pa se lahko tudi obrnete na nas in pomagali vam bomo izpolniti obrazec.

Kakšno sporočilo bi predali tistim, ki s svojimi prispevki podpirajo nakup opreme za Pediatrično kliniko?

Ljudje prispevajo po svojih zmožnostih, včasih 5, včasih 10 evrov, nedavno je nekdo prispeval 600 evrov. Ena od stanovskih organizacij je pred tremi leti donirala 100.000 evrov za nakup ultrazvoka. Kdo so ljudje, ki se skrivajo za temi številkami, kaj jih spodbudi, da se potrudijo in nakažejo ta denar? Najbrž so vzgibi različni, kot smo različni ljudje. Najmanj en skupni imenovalec pa imajo vsi: gledajo tudi s srcem in vidijo bolečino, bolezen, trpljenje drugih. In to želijo omiliti.

Vesela sem, da imam zdaj priložnost, da se vsem, ki ste, in tudi tistim, ki še boste donirali, iz srca zahvalim za vaše plemenito dejanje.

Pogovor je izšel v časniku Delo 30. oktobra 2021.

Deli na omrežjih: