Donacije

SekvenatorNextSeq
5.90%
5.90% donirano / Še 328.025 €
Sekvenator je naprava, ki omogoča diagnostiko različnih genetskih bolezni. Na Pediatrični kliniki v Ljubljani imamo v Službi z