Donacije

SekvenatorNextSeq
18.71%
18.71% donirano / Še 283392€
Sekvenator je naprava, ki omogoča diagnostiko različnih genetskih bolezni. Na Pediatrični kliniki v Ljubljani imamo v Službi z