Donatorji 1998

Seznam donatorjev v letu 1998

Januar 1998

PBS , Kranj 20.000,00

TEŠIČ Bojana , Kranj 2.000,00

JERMAN Matija , Ljubljana 5.000,00

ŽAGAR Mira , Ig 5.000,00

GABRIČ Alenka , Kočevska Reka 5.000,00

ROJŠEK Daniel , Ljubljana 5.000,00

MEDVED Mateja , Ljubljana 3.000,00

ROP Tone (avt.hon.) , Ljubljana 83.200,00

FUNKA Marija , Ljubljana 2.500,00

ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE, Ljubljana 100.000,00

ŠTUDENTSKI DOMOVI , Ljubljana 100.000,00

KOVAČIČ Joža , Bohinj 120.000,00

RUPERT Helena , Ig1.000,00

FEKNER Stanislava , Podbrdo – namesto žalnega venca 5.000,00

KOČEVAR Heda , Trzin 5.000,00

ANONIMNI DAROVALCI , Ljubljana 3.910,00

JAKŠIČ Jovan , Ljubljana 8.000,00

DONAU LAB d.o.o. , Ljubljana 44.000,00

RIHTER , Ljubljana 5.000,00

PREVEC Katarina , Ljubljana 10.000,00

MAVRI Irena , Velenje 1.000,00

UNIVERZA V LJUBLJANI FFA , Ljubljana 20.000,00

DEL.INST.J.STEFAN , Ljubljana – namesto venca za L.ŠTRUKLJ 15.000,00

PLETERSKI Nada , Koper 6.000,00

PIRC S. , Kamnik 100.000,00

KOMAR , Velenje 6.000,00

SKOK Irena , Sežana 5.000,00

DVOJMOČ Irena , Ljubljana 1.000,00

SMG , Ljubljana 12.750,00

PARALELEPIPED d.o.o., Kranj25.000,00

Družina BENČIN , Litija 15.000,00

PEDIATRIČNA KLINIKA, Ljubljana 1.390,00

LUTMAN Dušan , Šempeter 5.000,00

BUTTOLO Albin , Ljubljana 2.000,00

ARKO Mateja , Ljubljana 5.000,00

ADAPT d.o.o. , Ljubljana 40.000,00

HIP KGP KOČEVSKE d.d. , Kočevje 50.000,00

VUGRINEC Margot , Ljubljana 5.000,00

PANADRIA d.o.o. , Ljubljana 141.750,00

KISFALVI Geza , Černelavci 15.000,00

KRAVANJA Boris , Ljubljana 70.000,00

BENDER Ante , Kranj20.000,00

RUDNIK ŽIROVSKI VRH , Gorenja vas55.000,00

DAIRY QUEEN d.o.o. , Ljubljana 130.000,00

KOVAČ Jure , Rakitna7.500,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana5.000,00

ŠTILC Rudolf , Ljubljana4.000,00

MEKUČ Vili , Kranj 5.000,00

GABROVNIK Laura , Slovenske Konjice 5.000,00

OKRŠLAR Ivan , Škofja Loka10.000,00

JESNIK Franci , Begunje10.000,00

PBS , Kranj 3.000,00

MEHLE PORENTA Helena , Ljubljana36.800,00

GODLER Andrej , Ljubljana5.000,00

ZAJEC Simon , Ljubljana10.000,00

DROVENIK Živa , Ljubljana – namesto venca g.JEZOVŠEK Betka 15.000,00

NLB d.d. , Kočevje 10.000,00

ČZD KMEČKI GLAS d.o.o. , Ljubljana15.000,00

VIDIC Dejan , Ljubljana1.000,00

VETERIN. ZAVOD SLO – namesto cvetja ob smrti g.LAVRENČIČ 25.000,00

BON Marijana , Bovec5.000,00

SINEC , Kobarid5.000,00

GLASBENA ŠOLA IDRIJA , Idrija10.000,00

PETKOVIČ Davor , Sodražica10.000,00

PETKOVIČ Ilija , Sodražica 5.000,00

GRIČ Tomaž , Črenšovci12.000,00

ŽGUR Jernej , Postojna 1.000,00

ČERNE Nataša , Rakek16.000,00

KODERMAN Darinka , Ljubljana10.000,00

DULAR,GOMBAČ,ČOVIČ,GRANDA, Ljubljana -namesto venca15.000,00

HOBBS Michael , London27.664,00

VIDMAR Rezi , Kamnik3.000,00

FRANK Tamara , Kočevje40.000,00

MILIČ Marko , Ljubljana 20.000,00

KOMPAS XNET d.o.o. , Ljubljana20.000,00

SELEKTA KRŠKO d.o.o. , Krško10.000,00

KOPO d.o.o. , Mirna20.000,00

RAUH Majda , Ljubljana20.000,00

Družina OMOVŠEK , Kamnik5.000,00

KMETIČ Maja , Kočevje 1.000,00

KMETIČ Danijel , Kočevje 1.000,00

HKS KG , Ribnica30.000,00

ULČAR Vanja , Kranjska Gora5.000,00

JERMAN Igor , Trebnje5.000,00

IVANČIČ Metka , Kamno5.000,00

OBČINA MOZIRJE12.710,30

ZADRUŽNA BANKA – obresti590.186,90

POTEZA – obresti118.051,90

SKB – A vista obresti15.270,70

HIP KGP KOČEVJE – obresti 786.915,80

POTEZA – obresti60.688,60

SKUPAJ JANUAR 3.332.288,20

Februar 1998

DEBELJAK Branko , Vinica25.000,00

MENDUŠIČ P. , Ljubljana – namesto venca 31.400,00

OBREZA Marija , Begunje15.000,00

SEAM COMMERCE d.o.o. , Ljubljana95.000,00

MENCINGER , Ljubljana 19.992,00

TEŠIČ Bojan , Kranj2.000,00

A BANKA d.d. , Ljubljana 1.000.000,00

URŠIČ Irma , Zagorje 10.000,00

FRATINA Marjeta , Kobarid2.000,00

ŠOLNIČ Jasmin , Ljubljana2.000,00

VIDIC Dejan , Ljubljana1.000,00

ŽGUR Igor , Ljubljana8.000,00

ZGAJNAR , Ljubljana 15.000,00

NN ,Ljubljana81.000,00

OŠ SREDIŠČE OB DRAVI – učenci od 1-4 , Središče ob Dravi7.800,00

BENČAN , Ljubljana2.000,00

MEKUŠ Vili , Kranj 5.000,00

CERGOL Loredana , Bertoki 1.000,00

Učenci 3a OŠ PRADE , Koper1.600,00

DELO d.d. , Ljubljana 62.500,00

JENKO Majda , Domžale – namesto cvetja za pokojnega očeta23.000,00

KOVIČ Eva , Kresnice10.000,00

BAŠELJ ČAJIČ Anica , Ljubljana – za pokojno OBRAČUNC3.000,00

PAJER Jože , Radovljica5.000,00

PLANINSKO DRUŠTVO PTUJ , Ptuj 2.000,00

MILIČ Marko , Ljubljana 20.000,00

BENČINA Roman , Sodražica 15.000,00

PRHOVEC Jana , Bled5.000,00

KLEMEND Metod , Radomlje2.000,00

SMOLE Cveta , Domžale 9.500,00

GAŠPERIOČ Marija , Sodražica55.500,00

MILIČ , Kranj147.000,00

SLS – MESTNI ODBOR , Ljubljana35.030,02

PETKOVIČ Davor , Sodražica10.000,00

PETKOVIČ Ilija , Sodražica 5.000,00

DESPOT Igor , Ljubljana7.500,00

RECEK Saša , Kočevje 3.000,00

RECEK Nina , Kočevje 1.000,00

VIDIC Dejan , Ljubljana 1.000,00

SEAM COMMERCE d.o.o. , Ljubljana95.000,00

GREGORIN , Dob5.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana5.000,00

NLB d.d. , Ljubljana 50.000,00

MEDNARODNI CENTER , Ljubljana10.000,00

RIBIČIČ Ciril , Ljubljana 45.000,00

KOVAČ Jure , Rakitna7.500,00

DVOJMOČ Marjana , Sevnica10.000,00

DELO d.d. , Ljubljana – nakazilo AH30.000,00

KOTNIK DVOJMOČ Igor , Ljubljana 1.000,00

STARIN Karolina , Ljubljana16.800,00

KRIŽ Mateja , Ljubljana3.000,00

Družina MARINKO , Črnuče52.000,00

KUNAVER Uroš , Ljubljana 10.000,00

DEBELJAK Darko , Sodražica7.500,00

RASPET Stane , Ljubljana 10.000,00

ČEPIČ Marjeta , Ljubljana – ob smrti pokojne IDE KRISTAN 23.000,00

BEGUŠ Vinko , Ljubljana 10.000,00

KREMPL Mitja , Pragersko7.000,00

DAIRY QUEEN d.o.o. , Ljubljana 130.000,00

OKRŠLAR Ivan , Škofja Loka10.000,00

ŠUŠTERŠIČ Cvetka , Ljubljana19.700,00

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO , Ljubljana10.000,00

PEČENIK Ivanka , Dobrova2.000,00

SAMARIN Matjaž , Laze 8.000,00

KOMPAS XNET d.o.o. , Ljubljana33.000,00

MALEŠ Sabina , Komenda2.000,00

MILIČ Marko , Ljubljana 20.000,00

BIZJAK Mirko , Ljubljana15.000,00

KMETIČ Danijel , Kočevje1.000,00

IDILA PLUS d.o.o. , Ljubljana30.000,00

KADUNC Stanislav , Grosuplje 10.000,00

ŠULIGOJ , Velenje10.000,00

DAF GRAFIKA d.o.o. , Ljubljana 10.000,00

SKB – priliv 4.259.686,80

SKB – priliv 2.802.253,40

SKB – priliv 50.027,20

SKB – priliv 93.572,10

SKUPAJ FEBRUAR 9.660.861,52

Marec 1998

ORAŽEM ŠERCAR Ivana , Dolenja vas10.000,00

MOHAR Franc , Ljubljana 5.000,00

CEVC Emilijan , Ljubljana – namesto venca na grob CEVC PAVLE 60.000,00

ŠKET A. , Ljubljana10.200,00

APP , Celje 11.855,00

BERGINC Marta , Podbrdo – namesto cvetja 5.000,00

VIDMAR Margareta , Zagreb30.000,00

NLB d.d. , Ljubljana48.000,00

FURLAN Ana , Ljubljana10.200,00

Delavci DURS Izpostava Domžale – namesto cvetja za pok.LENIČ M.37.000,00

SINDIKAT UPRAVNIH ORGANOV DOMŽALE10.000,00

HUTNIK Klemen , Radomlje 1.000,00

KRAVOS Matjaž , Kobarid – namesto venca24.500,00

VERLIČ Vera , Medvode – namesto rož ob pogrebu9.000,00

MEKUČ Vili , Kranj4.000,00

BAHAR Olga , Škofljica5.000,00

JAKLIČ Franc , 20.000,00

ŽIGON IN OSTALI d.n.o. , Ljubljana15.000,00

KONJEREJSKO DRUŠTVO ZG.TUHINJ , Laze 10.000,00

PAPIRNICA VEVČE , Ljubljana 50.000,00

Novo Mesto – namesto cvetja PODBEVSEK19.500,00

PERHAVEC Oskar , Sežana30.000,00

TEŠIĆ Bojana , Kranj2.000,00

KULIČ Milan , Ljubljana 8.000,00

SEAM COMMERCE d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

SLS , Ljubljana16.660,00

MILIČ Marko , Ljubljana15.000,00

MOL , Ljubljana 132.866,00

PREDIN , Ljubljana24.999,30

BARUKČIČ Ernest , Rakek10.000,00

MAROLT , Ljubljana 3.000,00

PEKOL , Dolenjske Toplice2.000,00

DELAVCI OŠ IN VRTCA KORTE , Izola9.000,00

DOBROVOLJC Miha , Ljubljana8.000,00

VRTEC ŠENČUR skupina 3 , Šenčur6.000,00

Družina LIPAR , Krško5.000,00

GORENJSKA BANKA d.d. , Kranj40.100,00

LENIČ B. , Domžale – cvetje za grob MARJETE LENIČ 10.000,00

RAILIČ Bojan , Jesenice 10.000,00

KRANJC Bojan , Ljubljana – namesto cvetja za pok.JOŽE MAROLT 30.000,00

HRANILNO KREDITNA SLUŽBA ŠOŠTANJ 3.000,00

Družine FLORJANČIČ,MLAKAR,MALENŠEK , Novo Mesto –

namesto cvetja za PODBEVŠEK NANIKO 15.000,00

PUREBER Samo , Ljubljana5.000,00

MEGLIČ Stanislav , Tržič20.000,00

ARS , Šmartno pod Šmarno Goro 50.000,00

VOJMOČ K. Igor , Ljubljana 1.000,00

BREZNIK Andrej , Ljubljana – namesto venca15.000,00

JANEŽ , Ljubljana 5.000,00

MEDEN Jože , Ljubljana 5.000,00

VRTEC LJUBLJANA CENTER 100.000,00

STAVAR Teodor , Koper5.000,00

VIDMAR R. , Ljubljana 25.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana 5.000,00

VINŠEK Danica , Kamnik3.000,00

SINDIKAT JUB , Dol pri Ljubljani – namesto venca za očeta MAVEC15.000,00

ŠTIHEC Suzana , Ljubljana 50.000,00

BUTTOLD Albin , Ljubljana2.000,00

MIRJANIČ Aco , Ljubljana15.000,00

SUBITO d.o.o. , Ljubljana10.000,00

MAROLT Marko , Ljubljana 4.200,00

DEBELJAK Vanda , Kranj 5.000,00

PEGAM , Kranj10.000,00

Gotovina v blagajni , Kranj 10.000,00

JASNINI sošolci – namesto venca , G.Grad 20.000,00

JASNINI prijatelji – namesto venca , Nazarje 10.000,00

BANOVEC Tomaž , Ljubljana20.000,00

Družina MRAK , Postojna4.000,00

DELO d.d. – AH MILIČ Marko , Ljubljana 20.000,00

PETIČ Branislav , Ljubljana12.000,00

KOMPAS XNET d.o.o. , Ljubljana 64.000,00

PREBIL Simon,Dol Ljubljana 1.500,00

MIHEVC Helena – namesto cvetja,Logatec 12.000,00

GERDEN Tomaž,Ljubljana 10.000,00

ŠINKOVEC Ivo – namesto cvetja,Gornji Grad14.500,00

KMETIČ Maja ,Kočevje 1.000,00

ALIČ Minka , Ljubljana7.500,00

DROBNIČ Metka , Ljubljana7.500,00

Zveza prijateljev mladine Slovenije – KOKOL , Ljubljana 4.000,00

Zveza prijateljev mladine Slovenije – KOKOL , Ljubljana 4.000,00

VOLARIČ Jasmina , ŠVAJGER Damjan , Ljubljana6.000,00

SKB BANKA – obresti563.757,80

SKB BANKA – obresti713.801,90

SKB BANKA – obresti100.321,50

A BANKA – obresti 1.060.283,30

SKUPAJ MAREC: 3.031.364,50

April 1998

RAM 2 d.o.o. , Ljubljana 10.000,00

FARKAŠ Lajoš , Ljubljana 10.000,00

O.Š.GRADEC , Litija70.000,00

VIZ O.Š.ROGATEC , Rogatec 3.000,00

VIZ O.Š.ROGATEC , Rogatec 106.000,00

Jana , Bilka , Alenka , Ksenija – namesto cvetja na grob , Ljubljana 10.000,00

TAVČAR Prelog – namesto cvetja , Ljubljana8.000,00

KOŽAR Jožica , Bizeljsko10.000,00

PELJHAN Vilma , Ajdovščina5.000,00

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO – AH RAZPET Nada , Ljubljana25.500,00

MEKUČ Romana , Kranj5.000,00

SUHAR Alojz – namesto cvetja , Ljubljana11.000,00

ŽAGAR Marčela , Bovec3.000,00

HIP KGP KOČEVSKE , Kočevje50.000,00

VAZZAZ Gregorka , Ljubljana 57.000,00

PAPLER Jožko , Ljubljana 9.500,00

KOLMANIČ Darko , St.Cerkev 50.000,00

DOLENC Zvezdana – namesto venca , Ljubljana20.000,00

ZGN , Ljubljana 15.000,00

JUHANT OŠEVEK 7.b , Kamnik10.000,00

SVIZ VRTEC POSTOJNA – namesto venca , Postojna 10.000,00

KLEMENC Metod , Radomlje 1.000,00

MICOM , Ljubljana10.000,00

Nakazilo iz tujine66.383,50

KERSTEIN Boris , Kranj5.000,00

ČAVLEK , Ljubljana 10.000,00

DELO d.d. – AH MILIČ Marko , Ljubljana 20.000,00

SODEL – namesto venca za pok.MAROLT Jožeta , Ljubljana100.000,00

PERTOT Mojca , Šempeter5.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana5.000,00

MILIČ Marko , Kranj50.000,00

KOŠIR Leopoldina , Ljubljana 5.000,00

Družina BEČIČ , Ljubljana 4.000,00

AUBREHT L. , Rečica 20.000,00

KOLJŠEK Marija , Ljubljana2.000,00

KOTNIK Igor , Ljubljana1.000,00

DRINIČ Stevo , Kranj 10.000,00

SMREKAR Edvard , Ribnica10.000,00

ŠTRICELJ Meta , Ljubljana 20.000,00

MLAČ Ruža – v spomin IVA VIDMAR , Ljubljana 5.000,00

OBLAK Stane , Kranj20.000,00

VERLIČ Vera – namesto rož , Medvode9.000,00

ŠABIĆ Muhamed , Ljubljana 2.000,00

VUK Urška , Raka 25.000,00

Neznani občan , Šentjur pri Celju 1.000,00

SQN d.o.o. , Ljubljana50.000,00

HREN Elizabeta , Ljubljana2.000,00

INTIHAR Ljubica , Mojstrana 3.000,00

JEMEC Zofija , Dol18.400,00

Neznani občan , Ljubljana5.000,00

Neznani občan , Celje5.000,00

AMROŽIČ Renata , Ljubljana 4.000,00

Občina CERKNO , Cerkno 100.000,00

MILIČ Marko , Ljubljana30.000,00

DAIRY QUEEN d.o.o. , Ljubljana51.000,00

POP Klub , Ljubljana 45.000,00

INTERNOVA d.o.o. , Ljubljana16.120,00

DNEVNIK d.d. – namesto venca KRAPEŽ , Ljubljana15.000,00

O.Š. TRNOVO , Ljubljana 15.000,00

RATKAJEC Gorazd , Rog.Slatina 5.000,00

ŽLINDRA , Ljubljana10.000,00

KOMPAS XNET d.o.o. , Ljubljana 51.000,00

KMETIČ Maja , Kočevje1.000,00

ZADRUŽNA BANKA – obresti585.210,00

HIP KGP KOČEVSKE d.d. – obresti 780.280,00

SKB – A vista obresti 55.428,40

SKB – obresti864.706,00

PROBANKA – obresti818.049,30

BANK AUSTRIA – obresti 1.145.269,00

NOVA LJUBLJANSKA BANKA – obresti 1.632.526,04

NOVA LJUBLJANSKA BANKA – obresti 12.515,55

ZADRUŽNA BANKA – obresti92.081,20

SKB – obresti2.392.628,80

SKUPAJ APRIL 9.709.597,79

Maj 1998

ZALOKAR Tatjana , Radovljica5.500,00

FLERIN Vladimir , Kranj15.000,00

EKSO d.o.o. , Ljubljana2.000,00

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. , Ljubljana 30.000,00

PELJHAN Vilma , Ajdovščina5.000,00

DOMAČA PEKA d.o.o. , Ljubljana10.000,00

ČEFERIN , Škofja Loka 30.000,00

MILIČ Marko , Ljubljana20.000,00

HANZEL Borut – namesto cvetja ob smrti KJUDER Marije , Sežana5.000,00

OO ZSSS Sežana5.000,00

Vrtec MLADI ROD , Ljubljana20.000,00

ŠKAPIN Albina – namesto cvetja ob smrti KJUDER Marije , Sežana5.000,00

SAKSIDA Dušan – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 2.000,00

MOŽE Ernesta – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 5.000,00

MACARLO Sonja – namesto cvetja ob smrti KJUDER Marije, Sežana 2.000,00

OKANOVI Mateja , Ljubljana3.000,00

TAVČAR Marčela – ob smrti KJUDER Marije , Dutovlje5.000,00

TAVČAR Marija – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 2.000,00

GRGIČ Ermida – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 2.000,00

Vplačila občanov , Ljubljana5.000,00

GRMEK , ZEMLJIČ , Pesnica 2.000,00

MILOSALJEVIĆ Sanaz , Kranj2.000,00

PEČAR Ingrid – ob smrti KJUDER Marije , Sežana2.000,00

Družina ZADNIK – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 5.000,00

HANZEL Milan – ob smrti KJUDER Marije , Sežana5.000,00

SAKSIDA Bernard – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 2.000,00

COLJA Jasna – ob smrti KJUDER Marije , Komen2.500,00

ZSSS SINDIKAT – cvetje na grob pok.J.KOLENC , Ljubljana15.000,00

MEDEN MAROLT , Ljubljana5.000,00

RODICA Andrej , Sežana1.500,00

KOZJEK Nevenka , Log 10.000,00

FABJAN Dragica – ob smrti KJUDER Marije , Sežana6.000,00

SEAM COMMERCE d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

FOŠKI Mojca – namesto cvetja , Ljubljana3.000,00

URANKAR – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 500,00

KOVAČIČ Zdenka , Ljubljana10.000,00

KUD MEPZ IZVIRI in MEPZ KOLINSKA – prisp.od koncerta , Lj.8.000,00

PODLESNIK Katarina – namesto rož , Ljubljana10.000,00

MAJCE Sonja , Zg.Besnica 3.000,00

KNELOVIČ Krešimir , Mostar30.000,00

OBLAK Dora – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 3.000,00

TEŠIČ Bojana , Kranj2.000,00

TAVČAR Albin – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 5.000,00

IVANČIČ Milica – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 5.000,00

SENDIČ Matko , Vel.Gorica 80.000,00

BOGIČ Simon , Ljubljana1.500,00

JERAS Tadej , Ljubljana 30.000,00

MRAMOR Tadej , Ljubljana 5.000,00

KJUDER – namesto cvetja ob smrti KJUDER , Dutovlje 3.000,00

MILIJIČ , Brežice10.000,00

BUTTOLO Albin , Ljubljana4.000,00

GRMEK Stane – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 3.000,00

ŽVAB Silvo , Marica – namesto cvetja ob smrti KJUDER Marije , Sež. 2.000,00

TAVČAR Dunja – ob smrti KJUDER Marije , Sežana2.000,00

BERNETIČ Silvester – namesto cvetja KJUDER Marija , Sežana2.000,00

FILIPLIČ J.G. , Ljubljana924.000,00

DRNIČ Stevo , Kranj10.000,00

AŠIČ Irma , Zagorje5.000,00

Kult.center Srečka Kosovela – namesto cvetja KJUDER M. , Sežana 10.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana5.000,00

HUMAR Emi , Ljubljana 30.000,00

MILIČ Marko , Kranj40.000,00

VRABEC Nerina – ob smrti KJUDER M. , Sežana2.000,00

MILŠEVIČ Marko , Ljubljana 15.000,00

MESARIČ Darinka , Trzin 9.000,00

ZARNIK Lilijana , Ljubljana10.000,00

POŽAR Vida , Postojna9.000,00

BEZOVNIK Bernarda , Mozirje10.000,00

FAUST Anica – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 3.000,00

BREZEC Irena – ob smrti KJUDER Marije , Sežana 3.000,00

BREZOVEC Leonida – ob smrti KJUDER Marije , Dutovlje2.000,00

DVOJMOČ Irena , Ljubljana1.000,00

ZABRIC Francka – ob smrti KJUDER Marije , Sežana5.000,00

ALTERNA INTERTRADE d.d. , Ljubljana 15.000,00

Vplačilo občana , Maribor10.000,00

Vplačilo občana , Koper10.000,00

KLEMENC , Radomlje1.000,00

JEREB Matija , Ljubljana300.000,00

MAROLT Marko , Ljubljana3.000,00

MILIČ Marko , Ljubljana20.000,00

KOZBNOB – namesto venca , Ljubljana5.500,00

Kolektiv POLICIJSKE POSTAJE – ob smrti KJUDER Marije , Sežana15.000,00

TRŽAN Milena , Ljubljana 45.000,00

HROVAT Jaka in Zala , Ljubljana 3.000,00

GRMEK Jadranka – namesto cvetja za KJUDER M. , Ljubljana5.000,00

DEBELJAK Darko , Ljubljana 7.500,00

O.Š.Janka RIBIČA – namesto cvetja ob koncu šole , Čežanjevci3.000,00

ZABRIC Darko , Nova Gorica 5.000,00

HABIJAN Martina , Ljubljana 500.000,00

MOL – izvrševanje proračuna , Ljubljana50.000,00

KMETIČ Danijel , Kočevje1.000,00

KMETIČ Maja , Kočevje1.000,00

TERAN Ela – namesto cvetja SELIŠKAR , Kranj 3.000,00

KUNDID Sonja , Maribor6.500,00

O.Š.IDRIJA delavci in učenci , Idrija63.625,00

BANKA CELJE d.d. – obresti1.653.403,70

SKB d.d. – obresti427.592,90

SKUPAJ MAJ 4.800.621,60

Junij 1998

Upokojenci O.Š. VIČ , Ljubljana 25.000,00

LAKNER Vesna , Ljubljana 7.000,00

MENEGALIJA Majda , Borovnica10.000,00

MOČNIK Alojz , Borovnica 10.000,00

KEBER Franc , Ljubljana1.500,00

Učenci 8.C O.Š.Riharda Jakopiča , Ljubljana 11.470,00

Učenci 5.A , Divača 6.000,00

BUTOLA Frančiška , Ljubljana2.000,00

BAŠELJ Anica – ZUPAN Štefanu , Ljubljana 3.000,00

SHEM QI CEN. – Ljubljana1.000,00

GROM Marija , Vrhnika6.000,00

O.Š.TURNIŠČE 8A,B,C – namesto cvetja , Turnišče 34.100,00

BOSNIČ Mitja , Ljubljana 1.000,00

Vplačilo občana , Ljubljana5.000,00

BRUMEN Uroš , Ljubljana6.000,00

AŠ Marjana , Straža10.000,00

VESEL Mojca , Ribnica20.000,00

MILIČ Marko , Ljubljana 10.000,00

MURN Pavlin , Ljubljana150.000,00

URŠIČ Ivan – ob smrti KJUDER M. , Sežana2.000,00

STRAŠEK Judita , Ljubljana 10.000,00

KONČAR Karolina , Hrastnik 5.000,00

8B O.Š. ZADOBROVA – namesto cvetja , Ljubljana12.970,00

STRAH Alenka , Ljubljana20.000,00

Vplačilo občana , Koper10.000,00

Vplačilo občana , Koper20.000,00

Klub študentov medicinske fakultete , Ljubljana 350.000,00

SEAM COMMERCE d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

MAUER Zinka – namesto cvetja , Slivnica41.000,00

LAPANJA Matevž , Maribor20.000,00

MIHIČ , Kranj20.134,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana5.000,00

Učenci 8.A O.Š.F.Prešerna , Kranj 24.600,00

PERNE Stanka , Škofja Loka7.000,00

PERNE Matija , Škofja Loka3.000,00

8.A in 8.B O.Š. Ivana Kavčiča – namesto cvetja ob koncu leta , Izlake12.700,00

  1. razred O.Š. Franceta Bevka , Tolmin73.310,00

KNEZ Zdenka , Ljubljana3.000,00

IMOS d.d. , Ljubljana10.000,00

Stanovalci Veselove 13 – namesto cvetja , Ljubljana20.000,00

MAJCEN Nada – učenci 8. razreda – namesto cvetja ob koncu leta , N.G.14.300,00

Združenje skladateljev – namesto šopka za Jožeta PRIVŠKA , Ljubljana100.000,00

Psihiatrična klinika , Ljubljana 29.000,00

DVOJMOČ KOTNIK Irena , Ljubljana 1.000,00

O.Š. Videm ob Ščavnici – namesto šopka za Ireno KOCUVAN5.000,00

BANK AUSTRIA d.d. , Ljubljana30.000,00

KRAPEC Bojan , Ižakovci 40.000,00

BIG BAND RTV SLOV. – nak.za PRIVŠKA , Ljubljana 46.000,00

8.razred O.Š. Vinica – namesto cvetja ob koncu leta , Vinica14.484,00

BOBEN Andrej , Vrhnika5.000,00

CELINŠEK , Rečica 7.500,00

Vplačilo občana , Ljubljana12.000,00

Skupnost lastnikov hiše Jakšičeve , Ljubljana20.000,00

O.Š. – darilo osmošolcev , Beltinci9.500,00

KAVČIČ Rudi , Naklo 80.000,00

CEBAŠEK Zdenka – namesto cvetja Jožetu PRIVŠKU , Ljubljana13.500,00

MGL , Ljubljana125.966,00

SOLAJ Petra , Ljubljana 1.000,00

BAŠELJ ČOPIČ Anica , Ljubljana 3.000,00

MAROLT Marko , Ljubljana3.000,00

KOGOJ Boris , Ljubljana331,00

ZARNIK Lili , Ljubljana 10.000,00

PREPLUH Ciril , Ljubljana20.000,00

Učenci 8. razreda O.Š. – namesto cvetja ob koncu leta , Ribnica 30.250,00 Družina TROHA – namesto venca , Ljubljana20.000,00

NLB d.d. – namesto venca , Ljubljana100.000,00

KUS Romana , Grosuplje5.000,00

JAZBEC Dušan , Dutovlje 30.000,00

VUKELIĆ M. , Ljubljana2.000,00

DERMOL Alenka , Litija10.000,00

HIP KGP KOČEVSKE d.d. 25.000,00

Stanovalci Peričeve 10,14,16,18 , Ljubljana 18.000,00

Vplačilo občana , Ljubljana5.000,00

8.A in 8.B O.Š. , Sodražica 4.400,00

O.Š.Breg , Majšperk 7.600,00

PAKIŽ Brane , Sodražica 15.000,00

DOBNIKAR Vinko , Kranj5.000,00

Vplačilo občana , Ljubljana10.000,00

DAIRY QUEEN d.o.o. , Ljubljana60.000,00

ZADRUŽNA BANKA – obresti153.279,80

HIP KGP KOČEVSKE d.d. – obresti383.641,20

SKUPAJ JUNIJ 2.558.536,00

Julij1998

PETEK Dejan , Ljubljana 10.000,00

O.Š.Zadobrava , Ljubljana14.690,00

Gimnazija J.Plečnika , Ljubljana7.000,00

Vplačilo občana , Ljubljana 102.194,00

ČARMAN – namesto cvetja , Ljubljana3.000,00

Vplačilo iz tujine 2.348,80

O.Š.G.Radgona – namesto cvetja učiteljicam , G.Radgona28.000,00

PRIVŠEK d.o.o. , Ljubljana7.000,00

Zveza prijateljev mladine , Ljubljana8.000,00

O.Š.Petra KAVČIČ 8.D,8.A , Škofja Loka4.860,00

DŽAFIČ Fikret , Kočevje1.000,00

BOHAK Dejan , Velenje10.000,00

PARMA Ksenija , Ljubljana5.250,00

KOPRIVŠEK Danijela , Zagorje5.000,00

TEŠIČ Bojana , Kranj2.000,00

6.B O.Š.A.ŽNIDERŠIČ , Ilirska Bistrica5.000,00

HIP KGP KOČEVSKE d.d. , Kočevje25.000,00

NOVAK Slavko , Domžale 5.000,00

Zavod za zdravstveno zavarovanje , Ljubljana 20.000,00

ŠILJAK Ermin , Ljubljana7.000,00

KLEMENC Metod , Radomlje 1.000,00

KOLINSKA d.d. , Ljubljana2.111.954,00

Balinarski športni klub BORŠTNA , Brezovica 10.000,00

TERMO d.d. – Škofja Loka20.000,00

KRZNARIČ Anka , Ljubljana2.000,00

KOS Boris , Ljubljana15.000,00

Kemijski inšt. – Lab.za polimere – namesto cvetja , Ljubljana 13.000,00

FKKT Katedra za org.kem.teh. – namesto cvetja , Ljubljana20.000,00

TALCI REŽUN , Ljubljana 12.000,00

BUNARKIČ Pejo , Sežana 20.000,00

BRATC Ana , Mirna5.000,00

Služba sp.medicine – namesto cvetja na grob Dr.LAVRIČ , Ljubljana15.000,00

OSREDKAR Uči – namesto venca za Z.ŠIBENIK , Ljubljana25.000,00

CRNKOVIČ Branimir , Ribnica500,00

ZEVNIK Jaka , Ljubljana3.000,00

GRIČNIK Robi , Lenart2.000,00

MAROLT Marko , Ljubljana 3.000,00

MIŽIGOJ Aleš , Ljubljana100.000,00

AŠIČ Irena , Zagorje5.000,00

DEŽELAK Janez , Ljubljana 30.000,00

ŽLAJPAH Natali , Ljubljana10.000,00

Absol.kem.tehn. – namesto cvetja za prof.ŠIBENIKA , Ljubljana19.500,00

ŠKRABA Andrej , Kranj10.000,00

DVOJMOČ KOTNIK Irena , Ljubljana1.000,00

AMZS d.d. , Ljubljana50.000,00

Cankarjev dom p.o. , Ljubljana5.000,00

MANDIČ Dejan , Ljubljana10.000,00

LOŽAR LAVRIČ Irena , Domžale2.000,00

HIP KGP Kočevske , Kočevje5.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana 5.000,00

BENČINA Marjan , Loški Potok 10.000,00

DELO REVIJE d.d. , Ljubljana 75.000,00

ŠILJAK Ermin , Ljubljana21.000,00

NEMEC Marjana , Trzin 10.000,00

GRGURIČ Vladimir , Draga 10.000,00

KOLINSKA d.d. – namesto venca za A.STARI35.000,00

Vplačilo občana , Ljubljana 3.000,00

PRO GRAFIKA d.o.o. , Žabnica10.000,00

Vplačilo občana , Vipava3.000,00

LINDIČ Franc , Novo Mesto 10.000,00

EMSC , Ljubljana300.000,00

ERCE Diana , Ljubljana10.000,00

POLANC Ciril , Šentrupert 20.000,00

KMETIČ Maja , Ljubljana 1.000,00

KMETIČ Danijel , Ljubljana 1.000,00

O.Š.Cvetka Golarja , Škofja Loka7.000,00

Gradbeno podjetje Bežigrad d.d. , Ljubljana 100.000,00

HIP KGP KOČEVSKE d.d. – obresti 391.788,50

SKB d.d. – Avista obresti 33.013,50

HIP KGP KOČEVSKE d.d. – obresti 73.353,30

SKUPAJ JULIJ 3.927.452,10

Avgust 1998

TESIČ Bojana , Kranj 2.000,00

KRANJC Anica , Cerknica2.000,00

VS SE NEPREMIČNINE d.o.o. , Ljubljana25.000,00

KALAN , Škofja Loka 5.000,00

ŠILJAK Ermin , Ljubljana 14.000,00

JUKIČ Lucija , Zagorje ob Savi1.000,00

JUKIČ Lucija , Zagorje ob Savi1.000,00

BOLKA Sonja , Kranj 5.000,00

SLAPAR Nataša , Križe 3.000,00

Stanovalci Veluščkove ul.2 – namesto venca za GRŽINIČ , Koper18.600,00

RUPERT Helena , Ljubljana1.000,00

MEKUČ Romana , Kranj5.000,00

AŠIČ Irma , Zagorje 5.000,00

JARNOVIČ , Šoštanj8.192,00

MILOSAVLJEVIČ , Kranj2.000,00

DVOJMOČ KOTNIK Irena , Ljubljana1.000,00

INLES , Dol.Vas 2.000,00

KOLAR Mira , Domžale 20.000,00

KMETIČ Danijel , Ljubljana2.000,00

BRDNIK Dragomir , Medvode40.000,00

TD Trnje , Železniki 51.000,00

ŽGUR Urška , Vipava 3.000,00

MAROLT Marko , Ljubljana3.000,00

KOKALJ Ema , Ljubljana5.000,00

ČAMER BAZNIK Slavica , Škofljica10.000,00

Družina ŠTRICELJ – namesto venca za Breznik J., Ljubljana20.000,00

ŠD Šmartno – namesto venca za Breznik J. , Šmartno pod Šmar.Goro20.000,00

VILAR in VILAR d.o.o. , Ljubljana10.000,00

JAVORNIK Manca , Ljubljana10.000,00

DELO REVIJE d.d. – dobiček družbe 97 , Ljubljana75.000,00

ŠILJAK Ermin , Ljubljana 7.000,00

Vplačilo občana , Maribor5.000,00

RAVNIK Ida , Ljubljana 10.000,00

družina MEDEN, Ljubljana, namesto cvetja za Jelko Breznik 5.000,00

ČIŽMAN Anton in Kika , Ljubljana, namesto cvetja za Jelko Breznik20.000,00

Donatorski prispevki zbrani na Pediatrični kliniki , Ljubljana 23.739,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana5.000,00

JERFA RACING d.o.o. , Ljubljana 9.600,00

SKB d.d. – obresti1.242.429,00

A BANKA d.d. – obresti708.028,40

SOCIETE GENERALE d.d. – obresti1.641.566,51

SOCIETE GENERALE d.d. – obresti899.607,91

SKUPAJ AVGUST 4.952.762,82

September 1998

EGREDŽIJA Marijana , Škofja Loka2.000,00

ELEKTRO LJUBLJANA – nam.cvetja za HOČEVAR , Novo Mesto14.000,00 ČUŠIN Andreja , Logatec 2.500,00

TERBIŽAN Marjanca , Koper2.000,00

SPL d.d. – namesto venca za HODNIK , Ljubljana 20.000,00

GREGORN Stojana , Velenje 3.000,00

LAP Eva , Duplje20.000,00

NOVAK Nada,Mirko – namesto cvetja za prof.O.KRAJNČAN , Ormož 10.000,00

ŠKORJANEC Ana , Šmartno 10.000,00

GRAND HOTEL UNION d.d. , Ljubljana 15.000,00

BOGATAJ Milena , Vnanje Gorice 20.000,00

JUKIĆ Lucija , Zagorje 1.000,00

MISTER DŽIRLO d.o.o. , Ljubljana 166.900,00

PODGORNIK Majda , Kromberk1.000,00

KLENENC Metod , Radomlje1.000,00

PRAZNIK Marija , Ljubljana16.000,00

METALKA INŽENIRING d.o.o. , Ljubljana 90.000,00

PROGRESIVNE SLOVENKE AMERIKE331.155,10

Slovensko združenje za požarno varnost , Srednje Gameljne12.000,00

ZALOŽBA TANGRAM d.o.o. , Ljubljana172.505,20

SLAPAR Nataša , Križe 2.000,00

ZUPAN Janez , Ljubljana25.000,00

GORJUP Darja , Ljubljana3.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana 5.000,00

MAHNE Darko , Sežana5.000,00

FLORJANC Ingrid , Grosuplje10.000,00

PETRIČ Anica , Grosuplje7.280,00

LUŽOVEC Feodora , Ljubljana82.660,00

8.a O.Š.Železniki5.000,00

KERČMAN Nada , Domžale30.000,00

ANDRIČ , Ljubljana5.000,00

Družina LAJKOVIČ – namesto cvetja LUKAČ , Ljubljana10.000,00

BRONČEK Marija , Ljubljana10.000,00

Vplačilo občana , Ljubljana3.000,00

MEDVED Miran , Kranj10.000,00

Družina LUKAČEVI – namesto cvetja , Bakovci 25.000,00

ŠMIGOC Marko , Cerklje5.000,00

DOLJAK M. , Ljubljana 20.000,00

Vplačilo občana , Ljubljana15.000,00

Družina ANTOLIN – namesto cvetja LUKAČ Barbare , Bakovci 5.000,00

DVOJMOČ KOTNIK Irena , Ljubljana 1.000,00

BELINC Ivan , Ljubljana10.000,00

SARAH DIMON , Ljubljana5.000,00

Vzgojno izobraževalni zavod VERŽEJ , Veržej 10.000,00

O.Š.Ivana SKVARČA , Zagorje 25.000,00

KLADNIK David , Naklo 10.000,00

PISEK Urška , Kostanjevica15.000,00

KAJNIH Milan , Kranj10.000,00

Vplačilo občana , Maribor 20.000,00

KERČMAR Botrina – namesto venca za pok.KONYE Katarina , Budinci5.000,00

ŠMID Valerija , Železniki 5.000,00

BOLTAR Danijel – namesto rož ob pogrebu , Ljubljana5.000,00

POTOČNIK Janez , Ljubljana15.000,00

TRATNIK , Črni Vrh1.000,00

VOGRINC Jože , Hrastnik3.000,00

BUKOVEC Alojzij , Škofja Loka15.000,00

ZGONC Stane , Polje5.000,00

TRPIN Marjana , Kočevje5.000,00

PETERNELJ Stanislav , Tržič20.000,00

KALIOPE Boris , Zagorje 1.200,00

REMŠE Cvetka – v spomin na REMŠE Marijo , Prebold20.000,00

KMETIČ Maja , Ljubljana2.000,00

SKB .d.d – obresti1.223.453,20

SKUPAJ SEPTEMBER 2.624.653,5

Oktober1998

BRATANIČ Milena , Krško35.000,00

VUČAJŠEK Ivan , Pišece 35.000,00

GREGORN Stojana , Velenje 3.000,00

MILOSAVLJEVIČ , Maribor 2.000,00

SPL d.d. – namesto venca za pok.RIJAVEC , Ljubljana20.000,00

EMONA MAXIMARKET , Ljubljana 149.428,52

JENKO Jože , Cerklje6.000,00

STRAŠČEK Judita , Jesenice 10.000,00

AŠIČ Irma , Zagorje5.000,00

PETEK Dejan , Ljubljana5.000,00

GROSEK Janko , Slovenska Bistrica10.000,00

Zavarovalna agencija GRAFOS d.o.o. , Ljubljana10.000,00

TAVČAR Mitja , Ljubljana10.000,00

AVTOHIŠA MALGAJ d.o.o. , Trbovlje200.000,00

Veterinarski zavod Slovenije – namesto venca ob smrti BUNC , Ljubljana 25.000,00

Dr.KONČAR , Šentvid5.000,00

LUTMAN Klavdija , Šempeter5.000,00

JUKIČ Lucija , Zagorje 1.000,00

KLEMENČIČ Majda , Škofja Loka 3.000,00

KASTELIC Božena , Ljubljana15.000,00

Osebje in otroci iz vrtca , Podčetrtek 14.845,00

TESIĆ Bojana , Kranj 2.000,00

Društvo upokojencev Bežigrad – namesto cvetja za pok.ing.D.NOVAKA10.000,00

BAŠELJ Anica – za pok.Jožeta ŠIPELJ , Ljubljana3.000,00

KLUN Jelka , Dolenja Vas1.000,00

MCM INŽENIRING d.o.o. , Ljubljana169.920,00

Womens Federation for World Peace Japan 120.000,00

Društvo PERTH , Avstralija9.300,00

BUKOVEC Uroš , Semič1.500,00

MAROLT Marko , Ljubljana 3.000,00

DVOJMOČ KOTNIK Irena , Ljubljana 1.000,00

MALEŠ Sabina , Komenda2.000,00

PEROVŠEK Klemen , Bukovica5.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana 5.000,00

Vplačilo občana , Ljubljana30.000,00

JERMIČ Dejan , Kranj 20.000,00

KLADNIK David , Naklo 10.000,00

PRIMC Rudi , Postojna 10.000,00

Klub študentov Medicinske fakultete , Ljubljana150.000,00

LEK d.d. , Ljubljana 200.000,00

ŠOŠTARIČ Iztok , Ljubljana1.000,00

NLB d.d.-IT – namesto cvetja za pok.Igorjevega očeta , Ljubljana16.600,00 WEBER Franjo , Ljubljana25.000,00

DRAŽIL Dragica , Ljubljana5.000,00

RUSJAN , Ilirska Bistrica 10.000,00

UTRINEK , Trbovlje3.994,08

UPRAVA ENOTE CELJE – Namesto cvetja , Celje 11.000,00

FRECE Cvetka , Ljubljana1.000,00

MARKUN Francka – namesto cvetja , Cerklje5.000,00

KLEMENC Metod , Radomlje2.000,00

KATARIČ Marjan , Idrija 2.500,00

JERNEJEC Mladen , Ljubljana 20.000,00

KOCIJAN Andrej , Ljubljana5.000,00

ŠPRINGER Majda , Novo Mesto3.000,00

KRAJNC , Ljubljana20.000,00

POTERBIN Milena , Ljubljana 40.000,00

ESEN Petra , Ljubljana5.000,00

HROVA Mojca , Ljubljana5.000,00

KRAJNC – namesto venca JANŽEK Slavi , Ljubljana 10.000,00

SIMONČIČ Boris , Ljubljana 20.000,00

ČZP VEČER – avtorski honorar , Maribor 15.000,00

PERC Špela , Celje5.000,00

PERC Špela , Celje5.000,00

SKB d.d. – AVISTA obresti29.485,30

POTEZA d.d. – obresti1.588.947,50

SKUPAJ OKTOBER 3.176.520,40

November 1998

Irena , Kranj20.000,00

MIFTAPAJ , Ljubljana30.000,00

JANEŽ Cilka – namesto cvetja , Cerklje 3.000,00

NOVAK Marjeta , Ljubljana5.000,00

SNPJ NORTHERN HOME DETROIT MICHIGAN , ZDA 388.431,39

VODOPIVEC Tadej , Ljubljana 9.700,00

DEBELAK Vanda , Kranj 2.000,00

SAJOVIC Janez , Ljubljana14.999,90

WGP d.o.o. , Ljubljana5.000,00

HABJAN Barbara , Domžale5.000,00

TRPLAN Mojca , Mengeš10.000,00

NOVAK Ernest , Dragomer 5.000,00

ZUPANČIČ Mitja , Ljubljana5.000,00

LANGRIDGE Ted , Anglija 10.000,00

GLAVANRok , Ljubljana5.000,00

ZALAR , Ljubljana5.000,00

DEČMAN Tone , Ljubljana3.000,00

HEATH Ester , Ljubljana5.000,00

ŠEPIČ Lavra , Ljubljana 10.000,00

TESIČ , Kranj2.000,00

ZUPANČIČ Meta , Ljubljana10.000,00

TIMOTEOS d.o.o. , Ljubljana 20.000,00

KIRN Srečo , Ljubljana 20.500,00

TEKAVEC Andrej , Ribnica 20.000,00

MISTER DŽIRLO d.o.o. , Ljubljana 165.300,00

JOVČIČ Kristina , Kranj10.000,00

MISTER DŽIRLO d.o.o. , Ljubljana 45.000,00

JAKUS , Ljubljana5.000,00

KLEŠNIK , Ljubljana 1.000,00

JERMAN Alenka , Ljubljana5.000,00

BERČIČ Tina , Ljubljana5.000,00

MAHNE Nataša , Ljubljana 10.000,00

Sredstva , zbrana na Pediatrični kliniki , Ljubljana 26.540,00

SKD OBČINSKI ODBOR Cerkno 100.000,00

PRHAVC J. , Bled5.000,00

MISTER DŽIRLO d.o.o. , Ljubljana 100.000,00

Anonimni darovalec , Ljubljana800,00

Anonimni darovalec , Ljubljana4.200,00

MILOSAVLJEVIČ Kristina , Ljubljana5.000,00

BABIČ Milan , Medvode2.000,00

KOTNIK Irena , Ljubljana1.000,00

Stanovalci Majde Vrhovnikove – namesto cvetja , Ljubljana8.000,00

PURKART ROT Katarina , Ljubljana5.000,00

PRELEC Jerka , Ljubljana14.000,00

CORRINI Barbara , Mengeš 5.000,00

BIZJAK Nina , Ljubljana5.000,00

JERMAN Maja , Vransko3.000,00

Nina in Barbara , Dobec 700,00

MISTER DŽIRLO d.o.o. , Ljubljana 205.000,00

KLEMENC Metod , Radomlje1.000,00

JUKIČ Lucija , Ljubljana1.000,00

BRUMEN Uroš , Ljubljana10.000,00

MISTER DŽIRLO d.o.o. , Ljubljana 150.000,00

DELO TISKARNA – sektor vzdrževanje – namesto venca , Ljubljana20.000,00

MODA M d.o.o. , Ljubljana 15.000,00

STELLA BOŠTANJ d.o.o. , Boštanj40.000,00

JARNOVIČ Franc , Braslovče1.000,00

ŽGUR J. , Vipava3.000,00

PERME Jože , Domžale 1.000,00

KUČINA ŠVENT Nataša , Radovljica 5.000,00

JENKO Jože , Cerklje7.000,00

MAROLT Marko , Ljubljana3.000,00

KRIŽMAN Sonja , Ljubljana5.000,00

KRIŽMAN Damjan , Ljubljana5.000,00

KG ČIŽMAN , Tacen 3.000,00

PAJIČ Leonida , Ljubljana5.000,00

PRANČIČ Ivo – namesto cvetja na grob , Ljubljana5.000,00

ERŽIN JOVAN BALOH – namesto cvetja , Ljubljana 9.000,00

PINTAR Vojko , Kranj15.000,00

BOŠNJAK Roman , Kranj33.000,00

INSPIRATIONALS FILMS , ZDA 510.000,00

VONČINA Simona , Kozje25.000,00

ČEPIN Edita , Buče 25.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana 5.000,00

KLAJNŠEK Leon , Kranj2.000,00

UREKAR Tone , Kranj5.000,00

DOLL TRADE d.o.o. , Ljubljana40.000,00

Družina BRATIŠA , Rogaška Slatina10.000,00

P-TIM OZBIČ Mateja , Nova Gorica10.000,00

HABJAN Samo , Trzin5.000,00

ROZMAN Sanja , Ljubljana 5.000,00

RAJH Sicilija , Ljubljana10.000,00

SINČIČ , Vrhnika 15.000,00

OKROŽNO SODIŠČE V Kranju , Kranj21.300,00

ODSEK ZA KERAMIKO , Ljubljana18.000,00

BERČIČ Tončka , Ljubljana5.000,00

ESPO d.o.o. , Kranj20.000,00

HERIC,LOŽAR,JARC,DRŽANIČ,MILIČ , Ljubljana10.000,00

TOMINC Kati,Blaž , Ljubljana2.000,00

AŠIČ Irma , Trbovlje5.000,00

DEBELJAK Žiga , Ljubljana5.000,00

HERMAN Viktor , Ljubljana3.000,00

TEKSAS d.o.o. , Domžale500.000,00

LUMBAR Metka , Ljubljana20.500,00

LDS – lokalne volitve 98 za župana , Ljubljana40.000,00

LDS – lokalne volitve 98 , občinske , Ljubljana 60.000,00

Dr.Darinka BATELINO – namesto venca za MURŠIČ M., Ljubljana30.000,00

REICHMAN Jelka , Ljubljana15.000,00

ETIKA STUDIO FOS d.o.o. , Ljubljana5.000,00

PREBIL Ida – namesto cvetja , Horjul5.000,00

BARTOL – namesto cvetja , Ljubljana 4.000,00

FLORJANČIČ Joža , Otočec5.000,00

VELKAVRH Bernarda , Borut – namesto cvetja za MURŠIČ M. , Ljubljana 30.000,00

DNEVNIK d.d. – prisp.dar.akcije ISKRICA , Ljubljana5.000,00

FIBO d.o.o. , Medvode50.000,00

STANIČ Momčilo , Ljubljana2.000,00

DIALOG d.o.o. , Ljubljana20.000,00

KOLAR Marija , Domžale2.000,00

Stanovalci stolpiča C.24.Junija , Ljubljana 21.500,00

LIMNOS d.o.o. , Notranje Gorice50.000,00

Vrtec Dr.France Prešeren , Ljubljana2.550,00

PUNTERNIK Danilo , Ljubljana3.000,00

VRTAČNIK Ivan , Vodice3.000,00

KLINIKA ZA ORL IN CFK , Ljubljana15.000,00

ZUPANEC Janez – namesto cvetja , Domžale10.000,00

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE , Ljubljana280.000,00

JEZERŠEK Desa , Kranj5.500,00

PEJIČ Dragan , Boh.Bistrica4.950,00

MALOVRH – Polonini sodelavci namesto cvetja , Škofja Loka13.000,00

KONČAN Iva , Ljubljana10.000,00

SKUPAJ NOVEMBER 3.655.471,29

December 1998

RUPENA Mara , Ljubljana5.000,00

REICHMAN , Ljubljana 15.000,00

PODKRAJŠEK Meta , Ljubljana 5.000,00

ŠUŠTAR Matjaž , Kranj 10.000,00

KRANJC Alenka , Nova Gorica2.000,00

Sodelavci odd.Pediatrične klinike – namesto cvetja , Ljubljana30.000,00

AUBREHT , Rečica 8.000,00

KIRN ŠPOLAR Nada , Ljubljana 10.100,00

SMERAJEC Sebastjan , Ljubljana5.000,00

ANONIOZUS , Ljubljana5.000,00

GOSAK Alenka , Vuhred3.000,00

TERASA d.o.o. , Kranj10.000,00

GRMEC Slavko , Brežice15.000,00

TRDIČ Francelj , Ljubljana100.000,00

BORKO Mitja , Ljubljana 100.000,00

BREMEŽ Milan , Ljubljana 100.000,00

JEŠE Anton , Kranj3.000,00

JOVČIČ Kristina , Kranj10.000,00

RUS Uroš , Ljubljana13.000,00

LUTMAN Klavdija , Šempeter5.000,00

ŠTANGAR Petra , Grosuplje1.000,00

DAIRY QUEEN d.o.o. , Ljubljana 180.000,00

Prispevki UTRINEK , Trbovlje8.246,00

JARNOVIČ Franci , Braslovče90.808,00

ŠUTEJ Tomaž , Ljubljana89.244,00

JERALA Ivanka , Naklo120.000,20

ŠUC Pavle – namesto cvetja pokojni Danici ŠUC , Ljubljana31.900,00

AUPIČ Nika , Jesenice1.000,00

ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE , Ljubljana50.000,00

SABO Marjan , Ljubljana600.000,00

MILČINSKI Jana , Ljubljana 10.000,00

Sredstva zbrana na Pediatrični kliniki Ljubljana26.700,00

KRAMER Dragan , Ljubljana 5.000,00

JENKO Jože , Cerklje7.000,00

PASTRK Gabriela , Ravne3.000,00

KNJIŽNICA DRAVOGRAD3.000,00

JUKIČ Lucija , Ljubljana1.000,00

PANGERC Janez , Ljubljana10.000,00

FAJS Alojzij , Ljubljana30.000,00

IMP KLIMA MONTAŽA d.d. , Ljubljana15.000,00

ŠUTANOVAC Avgusta , Ljubljana10.000,00

MIHELIČ Stanislav , Ribnica 20.000,00

AVGUŠTIN , Ljubljana2.000,00

MEDICOPHARMACIA d.o.o. , Ljubljana 21.075,00

KRES d.o.o. , Mengeš100.000,00

JEROVŠEK COMPUTERS d.o.o. , Domžale932.000,00

PROPLAST d.o.o. , Ljubljana40.000,00

AVIZO MM d.o.o. , Ljubljana 100.000,00

SODJA Andrej , Jesenice7.200,00

MRVA Irena , Vače 10.000,00

ŽAGAR – namesto venca za KUMAR M. , Ljubljana20.000,00

ŠTRUKELJ Mojca , Ljubljana10.000,00

KNJIŽNICA Cirila Kosmača Tolmin 9.000,00

HKS VIPAVA p.o. , Vipava5.000,00

GIMNAZIJA VIČ – namesto novoletnih čestitk , Ljubljana 30.000,00

MARGUČ , Škofja Loka5.000,00

BAJŽELJ Fran , Škofja Loka3.000,00

ERLANG d.o.o. , Kranj10.000,00

ŠUŠTAR Matjaž , Kranj 10.000,00

MODRIJAN Primož , Ljubljana 1.600,00

ŽUPNIJA PORTOROŽ 8.razred , Portorož16.000,00

VIŠKI VRTCI , Ljubljana7.000,00

PEŠUT Dušan , Novo Mesto5.000,00

GRIMŠIČ , Ljubljana 5.000,00

KIRN , Ljubljana5.000,00

STUDIO MEDIJA , Ljubljana 10.000,00

MARDONOVIČ , Ljubljana 15.000,00

PITAMIC , Novo Mesto 3.000,00

SCHEIN Tine , Cerknica5.000,00

AŠIČ Irma , Trbovlje5.000,00

O.Š.Danile KUMAR , Ljubljana 15.000,00

UDOVIČ Blaž , Ljubljana20.000,00

ZDRUŽENJE SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA155.097,05

– URBANC Vladimir 1.000,00 CAD

– RUDOLF Vida 30,00 CAD

– PRELOG Carl 100,00 USD

– GLAVAC Rudi 50,00 CAD

– NOVAK Joseph 25,00 CAD

– KRALJIČ Alojz 1.000,00 SIT

– BABNIK Matilda 1.000,00 SIT

– URBANC Vladimir 5.750,00 SIT

– BEZEK Edward M. 25,00 USD

– URBANC Vladimir 6.000,00 SIT

– RUDOLF Margaret 50,00 CAD

– BABNIK Matilda 1.000,00 SIT

NAVOR d.o.o. , Celje150.000,00

TISA FINCOMM d.o.o. , Ljubljana 200.000,00

DVOJMOČ KOTNIK , Ljubljana 1.000,00

BOGIČ Simon , Ljubljana1.500,00

KLEMENC Metod , Radomlje1.000,00

ŠKOF Janez , Dobrova95.000,00

SPL d.d. – namesto vencaza pok.BENSA , Ljubljana 30.000,00

TERŠAR Dolores , Ljubljana5.000,00

ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE – MAROLT Biserka , Ljubljana50.000,00

RIGELNIK Živana , Ljubljana25.000,00

RIGELNIK Herman , Ljubljana 20.000,00

GIMNAZIJA BEŽIGRAD p.o. , Ljubljana 100.000,00

ASTERIX d.o.o. , Velenje20.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana5.000,00

SEAM COMMERCE d.o.o. , Ljubljana95.000,00

SEAM COMMERCE d.o.o. , Ljubljana95.000,00

RAZVEDRILO d.o.o. , Šmarje Sap25.000,00

URBANČIČ Damjan , Sežana 10.000,00

MOHAR Olga , Kočevje5.000,00

DOLEŽAL Vanda , Ljubljana3.000,00

STIPANČIČ Liljana – namesto cvetja za PODLESNIK Janeza , Podgrad10.000,00

PETRAČ Edvard in Rozana – namesto cvetja za PODLESNIK Janeza , Podgrad 5.000,00

PULEC Herman , Ljubljana10.000,00

ČRČEK Irena , Novo Mesto5.000,00

Delavci SEDŠ Koper9.000,00

IVANČIČ Tatjana – namesto cvetja za PODLESNIK Janeza , Podgrad21.000,00

VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA 50.000,00

DAIRY QUEEN , Ljubljana59.000,00

Knjižnica I.Tavčarja , Škofla Loka1.800,00

ROLLING NB d.o.o. – namesto novoletnih voščilnic , Ljubljana100.000,00

Center za soc.delo Grosuplje – namesto novoletnih voščilnic , Grosuplje10.000,00

LESTRA d.o.o. , Radomlje75.000,00

MURIČ , Ljubljana10.000,00

ŠMID Mateja – dobrodelni koncert , Duplje 15.200,00

ŠMID Mateja – dobrodelni koncert , Duplje 15.150,00

ZORKO Marija , Ljubljana3.000,00

RASPOR Nada , Ljubljana3.000,00

NLB ŠIŠKA BEŽIGRAD , Ljubljana 73.130,00

KRKOVIČ , Ljubljana10.000,00

Zavod za kulturno izobraževanje in šport , Ajdovščina3.000,00

Študentska organizacija Univerze , Ljubljana 17.354,00

CA IB SECURITIES d.o.o. , Ljubljana 100.000,00

COMP-PRINT d.o.o. , Ljubljana125.000,00

Muzej novejše zgodovine , Celje60.000,00

Ljudska Univerza , Škofja Loka 50.000,00

O.Š.Pivka 20.000,00

UNIVERZAL-RAKIĆ d.o.o. , Ljubljana10.000,00

E.H.HARMS CAR SHIPPING SERVIS d.o.o. , Koper25.000,00

NIKA d.o.o. – namesto čestitk , Ljubljana50.000,00

SINDIKAT ZAPOSLENIH V ZSSS – namesto cvetja na grob , Ljubljana15.000,00

COMP-PRINT d.o.o. , Ljubljana125.000,00

Nakazilo občana . Maribor10.000,00

LEVIČNIK Fani , Ljubljana1.500,00

NAGODE Franci , Ljubljana 15.000,00

SKUPEK Alenka in O.Š. Podnanoc , Podnanos 6.500,00

MARTEN Karlla , Ljubljana10.000,00

Nakazilo občana , Ljubljana5.000,00

LB MAKSIMA d.o.o. , Ljubljana100.000,00

RUDNIK ŽIROVSKI VRH p.o. – namesto novoletnih čestitk , Gorejna Vas 55.000,00

FIČUR Nevio , Divača10.000,00

DEŽELAK Jože , Rimske Toplice 10.000,00

Nakazilo občana , Ljubljana10.000,00

GRADIS TEO d.d. , Ljubljana 500.000,00

IBM SLOVENIJA d.o.o. , Ljubljana200.000,00

KULTURNI CENTER , Zagorje3.000,00

Trgovsko podjetje GASILSKA OPREMA , Ljubljana200.000,00

RAESNIK Mira , Trzin10.000,00

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO – namesto voščil.70.000,00

O.Š.GLOBOKO p.o. , Globoko14.200,00

Nakazilo občana , Ljubljana20.000,00

COMP-PRINT d.o.o. , Ljubljana125.000,00

SKB d.d. , Ljubljana 30.000,00

VMA d.o.o. , Ljubljana30.000,00

ARTAČ Anton – namesto cvetja za PODLESNIK Janeza , Rovte 5.000,00

MENCIN , Ljubljana10.000,00

Nakazilo občana , Maribor15.000,00

MIHELČIČ Zorka , Ljubljana 3.000,00

DI CECCO Oto , Kočevje3.000,00

DEBELJAK Žiga , Ljubljana5.000,00

RASKO d.o.o. , Ljubljana100.000,00

BOSSPLAST d.o.o. , Škofljica 100.000,00

PEDIATRIČNA KLINIKA , Ljubljana 10.000,00

PEDIATRIČNA KLINIKA , Ljubljana 10.000,00

PAVLIŠIČ Marko , Ljubljana 7.500,00

FILIPIČ Antonija , Središče 10.000,00

DRUŠTVO MEDICINSKI RAZGLEDI , Ljubljana20.000,00

POSPEŠEVALNI CENTER ZA MALO GOSPODARSTVO , Ljubljana50.000,00

Družina sorodstvo BENSA – namesto cvetja , Ljubljana36.000,00

FINC Gregor , Ljubljana 5.000,00

POJBIČ , Murska Sobota20.000,00

PRHAVC Janez , Bled15.000,00

Skupnost last.stan.Na Jami 11 – namesto cvetja za SOST Amalijo , Lj. 10.000,00

Nakazilo občana , Ljubljana10.000,00

PERPAR Nika , Ljubljana 20.000,00

ŠKERLJ Eva , Ljubljana 20.000,00

PRIJAT Mara , Ljubljana12.000,00

VOTAN Leo BURNETT d.o.o. , Ljubljana 70.000,00

FESST d.o.o. , Mavčiče10.000,00

LEKARNA KAMNIK100.000,00

INTEREXPORT d.o.o. , Ljubljana150.000,00

VMA d.o.o. , Ljubljana10.000,00

COMP-PRINT d.o.o. , Ljubljana125.000,00

MIRTON d.o.o. , Ljubljana50.000,00

OHOJAK Miloš , Maribor200.000,00

PAVLIŠIČ Justina , Novo Mesto15.000,00

ŠTEFE Nada , Kranj10.000,00

TEŠIČ , Kranj2.000,00

DEBEVEC Anton , Borovnica 10.000,00

REPIČ Bojan , Ljubljana 50.000,00

ČEBELARSKA DRUŽINA KRTINA , Dob 5.000,00

DUKOVSKI V. , Izola 5.000,00

GOVŽE Marija , Ribnica5.000,00

PRIMOŽIČ , Škofja Loka 3.000,00

CAR Branko , Grahovo 10.000,00

PERHAVEC Barbara , Vipava5.000,00

JUSUFAGIČ Sead , Ljubljana 7.000,00

ZDOVC Irena , Tržič20.000,00

Nakazilo občana , Ljubljana110.000,00

AB-SUPERNOVA d.o.o. , Trzin 35.000,00

SOPOTNIK TRADE d.o.o. , Trzin35.000,00

ASTEC d.o.o. , Ljubljana 600.000,00

BARSOS d.o.o. , Ljubljana100.000,00

TIRING d.o.o. , Domžale20.000,00

SOPOTNIK RECOM d.o.o. , Trzin35.000,00

BRAINTEC d.o.o. , Ljubljana101.000,00

LK ING d.o.o. , Dob pri Domžalah15.000,00

UŠTAR Matjaž , Domžale 10.000,00

ARCOM d.o.o. , Ljubljana 100.000,00

STUDIO MODERNA d.o.o. , Zagorje200.000,00

HKS GORIŠKA BRDA DOBROVO p.o. , Dobrovo 5.000,00

Nakazilo občana , Kranj 10.000,00

PIVK Miro , Ljubljana20.000,00

ROŽE Marjana , Ljubljana3.000,00

SKUPAJ DECEMBER 9.563.804,25