Donatorji 2000

Seznam donatorjev v letu 2000

Januar 2000

NOVAK Janez , Ljubljana 100.000,00

EBER Milena , Ljubljana10.000,00

KOKAR Gabrijela , Ljubljana 20.000,00

Družina ERJAVEC , Grosuplje 10.000,00

FESST d.o.o. , Mavčiče  15.000,00

OBLAK Vladimir , Križ  10.000,00

SKOBERNE Janez , Ljubljana 50.000,00

SUHADOLC Renata , Ljubljana  15.000,00

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE25.000,00

TISA FINCOM d.o.o. , Ljubljana  50.000,00

SKB d.d. , Ljubljana 200.000,00

STIBIL , Ljubljana  5.000,00

JURIČ Nada , Ljubljana 72.000,00

Vplačilo občana , Ljubljana 12.000,00

HELMICH Ciril , Nova Gorica 10.000,00

MATMAR LINE d.o.o. , Ljubljana 73.000,00

Sredstva zbrana na Pediatrični Kliniki v Ljubljani 22.935,00

LUTMAN Dušan , Kočevje 10.000,00

HIP KGP KOČEVSKE d.d. – obresti 325.191,70

VRTEC MLADI ROD , Ljubljana 35.000,00

SEAM d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

SEAM d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

DROFENIK & CO. d.n.o. , Ljubljana 25.000,00

PIRC B. , Ljubljana 20.000,00

MOHORIČ Maja , Smlednik 10.000,00

SEAM d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

BELINKA – BELLES d.o.o. , Ljubljana20.000,00

LDS – donacija slika 1.657.779,60

DOBRIN Mitja , Koper 20.000,00

SKB d.d. – AVISTA obresti 16.103,40

SEAM d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

FIBO d.o.o. , Medvode 25.000,00

JAMNIK Viljem , Videm Dobrepolje 5.000,00

RAZDRIH Andrej , Lubljana 5.000,00

FENKO Gregor , Celje 2.000,00

JUKIČ , Ljubljana 1.000,00

ALLEGRO d.o.o. , Ljubljana20.000,00

TEGRAD d.d. , Ljubljana25.000,00

RAMOVŠ , Ljublana 40.000,00

VIDMAR Damjan , Ljubljana 70.000,00

VELE d.d. , Domžale 16.200,00

VEBER Niška – v spomin Stašotu DRAŠČKU , Ljubljana 20.000,00

STOIĆ Alenka , Kranj 10.000,00

MAJARJEVI – namesto cvetja pok.ŠRAJ Marije , Dob 40.000,00

GLAVINA Marijela , Ljubljana 10.000,00

Skupaj januar: 3.508.209,70

Februar 2000

HINIČ Tatjana , Ljubljana 5.500,00

POJE Ivanka , Domžale  3.000,00

DRAVEC Marta , Murska Sobota  2.500,00

KLADNIK Sebastijan , Preserje 10.000,00

Stanovalci Pokopališka 6 – v spomin MOREL Minke , Ljubljana 17.000,00

KEMPERL Tomaž , Domžale 10.000,00

Stanovalci Lepodvorske 23 , Ljubljana 21.500,00

MRAK Olga – izkupiček iz sejma rabljenih igrač , Podbrdo 10.000,00

KOVAČ Bojan   41.000,00

Prof.Ciril HELMICH , Nova Gorica 10.000,00

CRNKOVIČ Brane 2.000,00

ELCON d.o.o. , Domžale  20.000,00

JUKIČ L. , Ljubljana 1.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana 5.000,00

KRAMAR – v spomin na pok.Jocy ŠINKOVEC , Ljubljana 10.000,00

Vplačilo občana , Kranj 11.436,00

CANKARJEV DOM p.o. , Ljubljana 21.250,00

BOGIČ Simon , Maribor 1.500,00

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV OLIMPIJA , Ljubljana70.000,00

STAUT  10.000,00

Dr.RADOVIČ , Ljubljana 15.000,00

WEWP SLOVENIJA DRUŠ.JAP.LIPA , Murska Sobota 100.000,00

UNIVERZA V LJUBLJANI-BIOTEHNIŠKA FAKULTETA169.000,00

KUSAR Miran   5.173,50

JELENIČ Mitja  45.000,00

EMMA HRASTNIK d.o.o. , Hrastnik 745.327,00

BOFROST ADRIA d.o.o. , Portorož 420.000,00

Skupaj februar: 1.761.186,50

Marec 2000

KMET Bogomir – namesto cvetja za B.VOVKA , Ljubljana  11.900,00

SREBOTNJAK – namesto cvetja , Postojna 10.000,00

BREZAR Irena   5.000,00

PEČNIK Ivanka , Dobrova 12.000,00

CEFERIN Roman , Železniki 50.000,00

HOČEVAR Ciril , Ljubljana 95.000,00

Prof.Ciril HELMICH , Nova Gorica 10.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana 5.000,00

TUŠEK P. , Ljubljana 21.500,00

LACMANOVIČ Jan , Pivka10.000,00

VESELINOVIČ Cvijeta , Polje 10.000,00

BAJDA Matevž 10.000,00

BATISTE Marko , Ljubljana 20.000,00

VESEL 20.000,00

JUKIČ 1.000,00

MLAČ Ruža , Ljubljana  5.000,00

KLINIKA ZA KIRURGIJO IN MALE ŽIVALI , Ljubljana 18.000,00

MOHORIČ Marjana – pl.kazni KUŠAR Klemena , Škofja Loka 20.000,00

IVIČ Dijana , Ljubljana 20.000,00

NOVAK JAKUS PAPEŽ , Ljubljana 20.000,00

TARAD Damijan , Črna na Koroškem 15.000,00

KRŽALIČ Danijela 55.000,00

VERLIC 100.000,00

GVARDIJANČIČ Liljana , Ljubljana  2.000,00

SEAM d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

SEAM d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

MEJAK PALČIČ – namesto cvetja 15.000,00

Vplačilo občana  10.000,00

MEGLIČ Erik , Kranj 100.000,00

POTOČNIK Viktorija , Ljubljana  5.000,00

INSPECT d.d. , Ljubljana 10.000,00

GEOLOŠKI ZAVOD Slovenije  20.000,00

CAPPELO Norberto , Ljubljana  10.000,00

MOHOR Bogo – na grob MALI Danijela , Kranj 5.000,00

BORC Andrej – na grob MALI Danijela , Ljubljana 5.000,00

GRUŠKOVNJAK , Ljubljana 17.000,00

VRTEC LJUBLJANA CENTER  100.000,00

ČUK 5.000,00

CEROVŠEK Ivo – Daniju MALI v slovo,namesto cvetja , Ljubljana  15.000,00

KRISTAN 6.000,00

VELIĆ Mirzet , Ljubljana 12.500,00

IUV d.d. , Vrhnika 20.000,00

KOVAČIČ Jelka , Preserje10.000,00

PUŠNIK Maja in Bogdan – namesto cvetja  10.000,00

LAHARNAR Iztok , Hrušica 15.000,00

Družina KODELE – namesto cvetja za Matjaža ŠUBIC-a ,Medvode 3.000,00

APOST.NUN.V RS  10.000,00

PEDROS  10.000,00

CEHOVIN Ciril 10.000,00

Skupaj Marec: 1.159.900,00

April 2000

ZAGOŽEN Franc 2.000,00

KRISTAN 6.000,00

MARUŠIČ Ana , Ljubljana 5.000,00

HELMICH prof.Ciril , Nova Gorica 10.000,00

JOSH Vera – namesto cvetja , Ljubljana 51.000,00

DEBEVC Janez 5.000,00

ČEPLAK d.o.o. , Velenje  10.000,00

NEMEC NOVAK Jasna Marija  2.000,00

VODOVNIK Lojze – namesto cvetja , Ljubljana 20.000,00

ARMING d.o.o. , Ljubljana 50.000,00

ADLEŠIČ Silva 5.000,00

KRŽIŠNIK Ciril 4.400,00

VENDRAMIN Dragica  2.200,00

RAVNIK Igor 3.800,00

KRAMBERGER Frederik , Lendava 5.000,00

GOLOBIČ Brigita , Vransko 5.000,00

ŠIRCELJ Kristina – jubilejna nagrada , Grosuplje 35.000,00

SEAM d.o.o. , Ljubljana 95.000,00

HIP KGP KOČEVSKE d.d. – obresti 355.151,60

SKB d.d. – Avista obresti  32.277,70

JUKIČ Lucija 1.000,00

NAGODE Klemen 10.000,00

SOBA Jože 20.000,00

RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK d.o.o.  10.000,00

LIKAR Viktro , Idrija 10.000,00

KUHAR Andrej  5.000,00

Vplačilo občana , Kranj 10.000,00

STVARNIK d.o.o. , Ljubljana 20.000,00

BENEDEJČIČ Boris , Tolmin 6.000,00

MOROVIC 4.000,00

ČRNUOČIJ Silva , Ljubljana 2.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana 5.000,00

AIJAS Slobodan , Ljubljana  5.000,00

MARIČ Uroš , Ljubljana  20.000,00

TURŠIČ Vika , Begunje  1.900,00

MIKLAVČIČ50.000,00

MEKINDA M. , Cerknica 15.000,00

SAGUD 300.000,00

PRIMOŽIČ Janja , Škofja Loka  10.000,00

RIBIČIČ Vida , Ljubljana 5.000,00

Skupaj april: 1.213.729,30

Maj 2000

JENKO , Ilirska Bistrica 3.000,00

GORIŠKI VODOVODI p.o. , Nova Gorica 50.000,00

RAZDRIH Sašo  5.000,00

URŠIČ Damjan , Kamnik 10.000,00

VRHUNC Janez , Ljubljana  10.000,00

HELMICH Ciril , Nova Gorica 10.000,00

MELESHCHENKO Ljubov 15.000,00

RUPNIK Gabrijela 2.000,00

MATJANČIČ Slavko , Ljubljana 5.000,00

LENARŠIČ 20.000,00

LDS – donacija slika 90.716,00

POTOČNIK Miha , Ljubljana 2.000,00

VRANJEŠ Momčilo , Ljubljana 10.000,00

RAZDRIH Andrej , Ljubljana 5.000,00

GABERC Matej , Tržič 30.000,00

MERČNIK , Apače 5.000,00

EVANG ORG – PODPORNICA 200.000,00

MILOVANOVIČ Milorad 2.166,00

KUSAR Marija   6.299,32

ZAKRAJŠEK Majda , Ljubljana  10.000,00

OBREZA Marija , Cerknica 50.000,00

GAZIBARA Esma 15.000,00

KOZAR Aleksander 50.000,00

POMPE , Ljubljana 44.000,00

JUKIČ1.000,00

KNEZ Avgust 15.000,00

LAMBERT Gloria – v spomin na moža Franka LAMBERTA 113.141,20

NEBEC Irena 15.000,00

KEPIC Andreja  15.000,00

PAJK Vida 2.250.000,00

LDS – donacija slika 81.881,00

Skupaj maj: 3.141.203,52

Junij 2000

VRTEC MLADI ROD , LJUBLJANA  30.000,00

PLAČILO OBČANA , MARIBOR10.000,00

HELMICH CIRIL , NOVA GORICA 10.000,00

SEAM D.O.O. , LJUBLJANA 95.000,00

PLAČILO OBČANA 10.000,00

SULIGOJ ZVONKA , KRANJ 50.000,00

ŠIRCELJ ANTON , LJUBLJANA5.000,00

OŠ BIČEVJE , LJUBLJANA 5.000,00

KRAJNC SILVO , POLENŠAK  50.000,00

JUKIČ LUCIJA , LJUBLJANA 1.000,00

HRIBERNIK JAKOB , LJUBLJANA  5.000,00

BECKANOVIČ AMELA  10.000,00

KLEMENČIČ SIMON , LJUBLJANA5.000,00

GOLIC DEJAN 5.000,00

KOLIC MARIJA 25.000,00

LUBENIČ JURE10.000,00

VRANJEŠ MOMČILO , LJUBLJANA 10.000,00

OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV VRHNIKA 6.500,00

DONACIJA V SPOMIN NA DR.VOJKA ARKA, GORNIKA, PUBLICISTA IN PISATELJA3.240.000,00

BECKANOVIČ AMELA  10.000,00

KRKA D.D. , NOVO MESTO 25.000,00

RAZDRIH ANDREJ , LJUBLJANA 5.000,00

RITONJA LUKA , ŠKOFJA LOKA 5.000,00

ASIČ IRMA , TRBOVLJE 5.000,00

KEPIC ANDREJA , ŠKOFJA LOKA 15.000,00

MINZAN SENAD 5.000,00

OBLAK STANE10.000,00

LDS – DONACIJA SLIKA 82.261,50

ANDRIČ , LJUBLJANA5.000,00

KULTURNO DRUŠTVO GODBA CERKNICA 130.000,00

VELIČ MIRZET , LJUBLJANA 12.500,00

LOZINŠEK ANTON , PTUJ10.000,00

DONACIJA V SPOMIN NA DR.VOJKA ARKA, GORNIKA, PUBLICISTA IN PISATELJA2.592.000,00

VRTOVEC , LJUBLJANA 5.000,00

DAJDA MATEVŽ 10.000,00

ODD.SKUPNOST 8.A OŠ SODRAŽICA 6.400,00

PEVSKI ZBOR DR.B.DERČA 26.000,00

KMETIČ , LJUBLJANA  2.000,00

Skupaj junij: 6.543.661,50

Julij 2000

GRABAR ROMAN , LJUBLANA 50.000,00

GRILC BREDA , LJUBLJANA  20.000,00

DUŠANIČ  5.000,00

VUKELJIČ DANIJEL 20.000,00

LOVRENČEK FRANC  30.000,00

MARN STANISLAV , LJUBLJANA 4.000,00

HELMICH CIRIL , NOVA GORICA 10.000,00

ČERIN PREGELJ ANJA  10.000,00

JUKIČ LUCIJA , LJUBLJANA  1.000,00

SKB – AVISTA OBRESTI 21.058,90

SEAM D.O.O. , LJUBLJANA 95.000,00

SEAM D.O.O. , LJUBLJANA 95.000,00

PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA 6.000,00

GROM MARJETA , LJUBLJANA  5.000,00

GROM NACE , LJUBLJANA 5.000,00

MESEC TOMAŽ , LJUBLJANA  8.000,00

KARLIN SILVA , LJUBLJANA 10.000,00

MEJUC ROMANA , PREDDVOR 5.000,00

TELEKOM SLOVENIJE  500.000,00

OBČINA KAMNIK – NAMESTO CVETJA IN SVEČ 15.840,00

RADEJ SAŠO , LJUBLJANA 15.000,00

MOHAR BOAN , VISOKO 5.000,00

SAEVIC IGOR , VISOKO 5.000,00

MADAS BORUT , TRŽIČ 5.000,00

GRADIŠAR MATEJ , VELIKE LAŠČE 15.000,00

ERJAVEC TOMAŽ , VIŠNJA GORA  20.000,00

RAZDRIH ANDREJ , LJUBLANA5.000,00

ZAGMAJSTER MILENA – NAMESTO CVETJA , BIZELJSKO 3.000,00

BOGATAJ IRENA , KRANJ20.000,00

BEKTAŠEVIČ SANID , JESENICE15.000,00

ADD COM D.O.O. , LJUBLJANA  20.000,00

VIDOVIČ BRANKO , KOPER 20.000,00

BRESKVAR FRANC , LJUBLJANA 10.000,00

BRESKVAR FRANC , LJUBLJANA 10.000,00

PETRIČIČ SLAVIŠA , RADOMLJE 5.000,00

KRNEC MILENA , LJUBLJANA 9.067,50

ZINK ANNA ELIZABETA , DOMŽALE 150.000,00

KLINIČNI CENTER LJUBLJANA  26.000,00

UNETIČ MARKO , LJUBLJANA 5.000,00

NOVAK MARKO , LJUBLJANA 120.000,00

MINZAN SENAD , TRŽIČ 5.000,00

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE 50.000,00

PREMSAK SIMON , CELJE15.000,00

NAKAZILO IZ TUJINE 150.400,63

SKB D.D. – OBRESTI 389.288,80

Skupaj julij: 2.008.655,83

Avgust 2000

SAVA TIRES D.O.O. , KRANJ 50.000,00

KOČEVAR METOD , LJUBLJANA 10.000,00

DONACIJA LDS 102.690,00

RACMAN IZTOK , TRZIN 15.000,00

BOGATAJ IRENA , KRANJ20.000,00

FILIPOVIČ PS CICARE – PRHNE VENCI 10.000,00

TOMIČ LENKA 5.000,00

INSTITUT JOŽEF ŠTEFAN – NAMESTO CVETJA , LJUBLJANA 67.000,00

MAVER PETRA , LJUBLJANA 25.000,00

HELMICH , NOVA GORICA10.000,00

DUŠANIČ  5.000,00

RAZDRIH ANDREJ , LJUBLJANA 5.000,00

VIGALI EGON , KIDRIČEVO 50.000,00

MIDZAR SENAD , TRŽIČ 5.000,00

PRISPEVKI ZBRANI NA PED.KLINIKI V LJUBLJANI  22.540,00

POPOVIČ ZORA , KRŠKO  9.000,00

LONČARIČ E. 15.000,00

SLAVEC TOMAŽ 50.000,00

AERODROM LJUBLJANA D.D. 50.000,00

INTERRA D.D. , LJUBLJANA 50.000,00

PARTNAIR D.O.O. , LJUBLJANA50.000,00

KALTAK ELVIS , JESENICE 15.000,00

JUKIČ LUCIJA , LJUBLJANA 1.000,00

DIFICON VALVES 50.000,00

PREDANIČ FRANJO 100.000,00

LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.50.000,00

VISOČNIK , LJUBLJANA 1.200.000,00

SODELAVCI LAB.ZA RASTL.FIZ. – NAMESTO CVETJA , LJUBLJANA  10.000,00

CASTROL SLOVENIJA D.O.O. , LJUBLJANA 50.000,00

MEGAHIT D.O.O. , KAMNIK 50.000,00

RAŠČIČ TOMISLAV , ZAGREB 100.000,00

ZELJKOVIČ DRAGO , ZAGREB 100.000,00

JURETA MAJA , ZAGREB 100.000,00

AC-INTERCAR D.O.O. , LJUBLJANA 50.000,00

HUMKO D.O.O. , BLED 50.000,00

JERA MIX D.O.O. , BEGUNJE PRI CERKNICI50.000,00

Skupaj avgust: 2.552.230,00

September 2000

PAN ELEKTRONIK D.O.O. , NAKLO 50.000,00

O.Š.STIČNA10.000,00

ENERGOPLAN D.D. , LJUBLJANA 50.000,00

RADIČ IVO , LJUBLJANA  20.000,00

KARLIN JETA , LJUBLJANA  20.000,00

ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE 10.000,00

BERNARD TOMAŽ , KOPER 5.000,00

KRAJNC SILVO 50.000,00

MARINKO BRANKO , LJUBLJANA10.000,00

MAROLT BISERKA 49.000,00

PODRŽAJ FRANC , LJUBLJANA 12.500,00

GOLF ARBORETUM D.O.O. , RADOMLJE 393.000,00

GIMPELJ BORIS , KOPER  10.000,00

GP GROSUPLJE 18.000,00

ZUNJANIN DRAGICA 15.000,00

STROVS JOŽICA , TRBOVLJE 30.000,00

HELMICH CIRIL , NOVA GORICA 10.000,00

KOREN NEVENKA , VIPAVA 10.000,00

EMIC RADO , BRESTANICA 50.000,00

G7 D.O.O. , TRZIN  50.000,00

SVETINA LAZAR , LJUBLJANA105.000,00

GOLF IN KAMP BLED D.D. 50.000,00

MAJCEN , LJUBLJANA 10.000,00

HRIBAR NATAŠA , NOVO MESTO  100.000,00

JUKIČ LUCIJA , LJUBLJANA 1.000,00

NINA 50.000,00

DVOJMOČ KARL , LJUBLJANA 10.000,00

RAZDRIH ANDREJ , LJUBLJANA 5.000,00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ 15.000,00

BABNIK ROK , LJUBLJANA 3.000,00

PERKO ANJA 10.000,00

PONJEVIČ RASIM , LJUBLJANA 10.000,00

GLUHIČ NUSRET , JESENICE  10.000,00

LUKMAN FLIS NADA , PREBOLD 5.000,00

ŠKUFCA LUKMAN MIRA , LJUBLJANA 5.000,00

GOLOB ŠORLI ZLATKA , PODBRDO 5.000,00

KAVČIČ MARIJA – NAMESTO CVETJA ZA PRESETNIK V.  35.000,00

AVTORSKI HONORAR , LJUBLJANA  10.013,00

AVTORSKI HONORAR , LJUBLJANA  10.013,00

LEBAR MILAN , KRANJ 10.000,00

Skupaj september: 1.331.526,00

Oktober 2000

ZILNIK MIRAN , DOMŽALE 30.000,00

MOBITEL D.D. , LJUBLJANA 50.000,00

SLOVENE NATIONAL BENEFIT SOCIETY , ZDA 7.206.240,16

MAJDIČ MARTA , DOMŽALE 13.500,00

DRENIK FRANC , NOVO MESTO  50.000,00

KOREN PETER , RADOVLJICA  20.000,00

HELMICH CIRIL , NOVA GORICA 10.000,00

FORD SERVIS TRILAR , KRANJ  50.000,00

HRUŠEVAR , LJUBLJANA 10.000,00

VRUNC MITJA , CELJE 6.000,00

MOBITEL D.D. 22.000,00

SKB D.D. – AVISTA OBRESTI 42.049,30

ZAKRAJŠEK DAVID , VELIKE LAŠČE 15.000,00

CEPIN DAVID  10.000,00

SOMRAK GREGOR , VELIKE LAŠČE 15.000,00

GLUHIČ NUSRET , JESENICE 10.000,00

SINDIKAT VRTEC CERKNICA 10.000,00

DRUŽINA SAJE – NAMESTO ROŽ POK.LOŽAR GAŠPER , DOMŽALE 5.000,00

SODELAVCI A.LESKOVŠEK – NAMESTO VOŠČ.OB ROJSTVU SINKA  3.000,00

MIHELIČ BRANE , BOHINJSKA BELA 10.000,00

HARTMAN FRANCI , ORMOŽ  1.000,00

MANZAR 5.000,00

LONČARIČ ERIK 10.000,00

GERMOVŠEK-TRBIZAN – NAMESTO CVETJA NA GROB 10.000,00

BIZJAK , NOVO MESTO 10.000,00

RAZDRIH ANDREJ , LJUBLJANA 5.000,00

KOŽELJ ALJOŠA , LJUBLJANA  10.000,00

KURENT PETER , LJUBLJANA 5.000,00

RUPNIK LUKA , LJUBLJANA 10.000,00

HRIBAR GORAZD , LJUBLJANA10.000,00

BOH ROBERT , GROSUPLJE 15.000,00

BRODAR PZ TINE KOS , DOMŽALE10.000,00

DOBROTINŠEK ALOJZ , LJUBLJANA 10.000,00

INSTITUT JOŽEF STEFAN – NAMESTO CVETJA , LJUBLJANA 56.000,00

JUKIČ 1.000,00

KOLESA MATEJ 10.000,00

SPL D.D. – NAMESTO VENCA , LJUBLJANA20.000,00

BERLAN ANTONIJA – NAMESTO VENCA 35.500,00

PEJO TRADING IMPORT-EXPORT D.O.O. , KOPER 5.000.000,00

Skupaj oktober: 12.821.289,46

November 2000

GALEB PRAPROTNIK , LJUBLJANA 20.000,00

SDS OBČINSKI ODBOR MENGEŠ 50.000,00

KS PODLIPA GRADIŠEK JOŽE  20.000,00

KOVAČIČ JOŽE , LJUBLJANA  50.000,00

KOŽUH PRIMOŽ , ŠKOFJA LOKA 10.000,00

AC KONIM D.O.O. – NAMESTO VENCA ZA POK.ZAKOTNIK B. , LJ.40.000,00

MK ZALOŽBA D.D. , LJUBLJANA 15.000,00

VRTEC MLADI ROD 30.000,00

HARTMAN , ORMOŽ 1.000,00

GIM , KRANJ5.000,00

KOVŠCA TONCA , CERKNICA 2.000,00

RAZDRIH ANDREJ , LJUBLJANA 5.000,00

KERN BOGDAN , KAMNIK 10.000,00

CIRMAN MAJA , LJUBLJANA  10.000,00

INSTITUT JOŽEF STEFAN , LJUBLJANA 49.500,00

ZUPAN NEVA , LJUBLJANA 25.000,00

SPANIC LUKA , LJUBLJANA 10.000,00

CENCIC MARJAN , ŠKOFJA LOKA 10.000,00

KIRIN DRAŽEN , LJUBLJANA  15.000,00

NASTRAN JAKA , ŠKOFJA LOKA 10.000,00

COLOPLAST A/S , LJUBLJANA 40.000,00

HELMICH LJUBO , NOVA GORICA 10.000,00

MLAKAR JANEZ , LJUBLJANA 100.000,00

Skupaj november: 537.500,00

December 2000

LUTAR BARBARA , DOMŽALE  20.000,00

TRIGLAV D.U. D.O.O. , LJUBLJANA  200.000,00

AAS D.O.O. , LJUBLJANA 50.000,00

ORACLE D.O.O. , LJUBLJANA 200.000,00

JERINA JOŽE , LOGATEC 5.000,00

MURN ERNEST , MOKRONOG  10.000,00

KOZJEK SIMONA 30.000,00

UZELJ SILVA 30.000,00

KUCLER DAVID  30.000,00

KUCLER SABINA 30.000,00

AGENCIJA IMELDA D.O.O. , LJUBLJANA 505.000,00

Skupaj december: 1.110.000,00