Donatorji 2010

Seznam donatorjev v letu 2010

15.1. Prispevki občanov 0,5 % dohodnine   866,64  EUR

17.2. Uroš Kobentar   100,00 EUR

6.5. Đorđe Perić   500,00 EUR

14.5. Prispevki občanov 0,5 % dohodnine   22,57 EUR

14.4. Prispevki občanov 0,5 % dohodnine   207,09 EUR

19.9. Prispevki občanov 0,5 % dohodnine   117,99 EUR

20.9. Prispevki občanov 0,5 % dohodnine   27.639,43 EUR

25.10. SRC d.o.o.   100,00 EUR

20.12. Prispevki občanov 0,5 % dohodnine   2.683,25 EUR

Skupaj:   32.236,97 EUR