Namenite nam vašo dohodnino

Podarite 0,5 % vaše dohodnine za opremo Pediatrične klinike

Ministrstvo za zdravje je na seznam organizacij, ki so upravičene do 0,5 % dohodnine uvrstilo tudi Ustanovo za novo pediatrično kliniko v Ljubljani.
Vljudno vas prosimo, da namenite del vaše dohodnine za nakup opreme za Pediatrično kliniko.

Na spletni strani https://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242 lahko oddate elektronsko vlogo za namenitev dohodnine Ustanovi za novo Pediatrično kliniko.

Naša davčna številka je 74916211.

Tukaj pa najdete izpolnjen obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine, ki ga pošljete na naslov:

MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE,
p.p. 631, Šmartinska cesta 55, Ljubljana