Pravice darovalcev

Temelj človekoljubja je opravljanje prostovoljne dejavnosti v splošno dobro. Prispevati in deliti z drugimi je poglavitnega pomena za kakovost življenja. Da pa bi zagotovili, da bo človekoljubje v družbi obravnavano z zaslužnim spoštovanjem in da bodo prostovoljni darovalci lahko povsem zaupali organizaciji, ki ji namenjajo svojo pomoč. Ustanova za novo pediatrično klinike v Ljubljani razglaša naslednje pravice darovalcev:

  • Biti obveščen o poslanstvu organizacije, ki si ji namenil pomoč, o načinu, na katerega bo organizacija tvoj podarjen prispevek uporabila in o sposobnosti organizacije, da tvoj prispevek učinkovito uporabi za načrtovani namen.
  • Biti seznanjen z identiteto ljudi, ki odločajo v organizaciji in od njih pričakovati skrbno, vestno in odgovorno ravnanje pri vodenju poslov.
  • Biti obveščen o finančnem poslovanju organizacije.
  • Imeti zagotovilo, da bo podarjeno resnično uporabljeno v namen, v katerega je bilo dano.
  • Biti deležen primerne zahvale in priznanja.
  • Imeti zagotovilo, da bo podatek o tvojem prispevku obravnavan z vsem spoštovanjem in tudi zasebnostjo, če tako želiš.
  • Pričakovati, da bodo vsi stiki s posamezniki, ki zastopajo in predstavljajo organizacijo, ki so v korist darovalcu, korektni in profesionalni.
  • Vedeti, ali so tisti, ki iščejo prispevke: prostovoljci, uslužbenci organizacije ali najeti pravni zastopniki.
  • Na željo biti izbrisan iz seznama organizacije, ki ji pomagaš.
  • Ob darovanju prispevka vprašati karkoli in na vprašanje prejeti takojšen, resničen in pošten odgovor.

Marina Praprotnik

predsednica uprave