Kako se je vse skupaj začelo

Poleti 1994 smo pri reviji Otrok in družina ustanovili Odbor za novo pediatrično kliniko, ki je vodil vse aktivnosti lobiranja in zbiranja sredstev.
Decembra 1994 ustanovimo Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike.
Septembra 1996 je bil na pobudo Odbora sprejet Zakon o zagotovitvi sredstev za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani, ki je predvidel, da bo država v letih od 1997 do 2001 zagotavljala sredstva za gradnjo iz proračuna.
Novembra 1996 se je Sklad skladno z Zakonom o ustanovah preoblikoval in se preimenoval v Ustanovo Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani. Izmed aktivnih članov Odbora za novo pediatrično kliniko ter predstavnikov ustanoviteljev in donatorjev je bila imenovana uprava v sestavi: Tadej Battelino, Igor Bavčar, Erika Braniselj, Srečo Kirn, Majda Kregelj Zbačnik, Ciril Kržišnik, Biserka Marolt Meden, Marjan Podobnik, Primož Rode, Danica Simšič in Violeta Zgonik.
V letu 1997 še niso bila zagotovljena proračunska sredstva za priprave na gradnjo, zato je financiranje priprav na gradnjo v sodelovanju z investitorjem Ministrstvom za zdravstvo prevzela uprava Ustanove.
V letu 1998 je bil dokončan Medicinsko-funkcionalni program za novo kliniko, ki je bil podlaga za javni razpis. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS februarja 1998. Postopek izbire je bil zaključen v maju istega leta. Izbran je bil projekt BIRO 71 pod vodstvom arhitekta Jurija Princesa.
14. oktobra 1998 smo na lokaciji nove pediatrične klinike v Ljubljani ob Korytkovi ulici postavili temeljni kamen za novo kliniko.
Leta 2000 smo porušili prvi dve hiši: Korytkova 5 in Bohoričeva 24.
V letu 2001 smo odkupili vse nepremičnine in zemljišča na lokaciji nove klinike – kar 30 parcel.
3. decembra 2001 smo pridobili enotno gradbeno dovoljenje za novo Pediatrično kliniko.
Ministrstvo za zdravje je spomladi 2003 izbralo izvajalca za izkop in zaščito gradbene jame za novo pediatrično kliniko. Zemeljska dela so se začela.
Ministrstvo za zdravje je avgusta 2004 podpisalo pogodbo z izvajalcem gradbenih in obrtniških del, ki bi morala biti končana do konca leta 2006, a se je rok podaljšal za pol leta.

ad1desetletje