Vodstvo ustanove

Uprava:

 

Marina Praprotnik (predsednica)

Anamarija Meglič

Marijana Kanduti

Tadej Battelino

Majda Oštir

Petra Bole

Simon Vrhunec

Roman Jakič

Darinka Miklavčič

Vlasta Kovačič Mežek

 

Sekretariat uprave

Marina Praprotnik

Marijana Kanduti (namestnica predsednice)

 

Častna predsednica:

Biserka Marolt Meden

 

Častni člani Ustanove so:

prof. dr. Primož Rode

prof. dr. Ciril Kržišnik

Majda-Ana Kregelj-Zbačnik

Meta Stvarnik

Franc Hočevar

Danica Simšič

 

 

Člani uprave v preteklih letih

Franc Hočevar

Danica Simšič

Majda Kragelj Zbačnik

Jože Arzenšek

Miha Kovač

Igor Bavčar

Darja Lavtižar Bebler

Srečko Kirn

Marjan Podobnik

Primož Rode

Violeta Zgonik

Dušan Blagajne

Erika Braniselj +

Ciril Kržišnik

Biserka Marolt Meden

Meta Stvarnik