Vodstvo ustanove

Uprava:

 

Marina Praprotnik (predsednica)

Anamarija Meglič

Marijana Kanduti

Tadej Battelino

Majda Oštir

Petra Bole

Simon Vrhunec

Roman Jakič

Vlasta Mežek

 

Sekretariat uprave

Marina Praprotnik

Marijana Kanduti (namestnica predsednice)

 

Častna predsednica:

Biserka Marolt Meden

 

Častni člani Ustanove so:

prof. dr. Primož Rode

prof. dr. Ciril Kržišnik

Majda-Ana Kregelj-Zbačnik

Meta Stvarnik

Franc Hočevar

Danica Simšič

Darinka Miklavčič

 

Člani uprave v preteklih letih

Franc Hočevar

Danica Simšič

Majda Kragelj Zbačnik

Jože Arzenšek

Miha Kovač

Igor Bavčar

Darja Lavtižar Bebler

Srečko Kirn

Marjan Podobnik

Primož Rode

Violeta Zgonik

Dušan Blagajne

Erika Braniselj +

Ciril Kržišnik

Biserka Marolt Meden

Meta Stvarnik