Ustanova za Pediatrično kliniko

Dobrodošli!

Pismo ministru

Spoštovani gospod minister, mag. Borut Miklavčič!

Ena izmed investicijskih prioritet v zdravstvu je nova pediatrična klinika v Ljubljani. Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani je motor, ki je investicijo vzpodbudil in v pripravah na gradnjo tudi  opravil pomembne naloge, ki so omogočile začetek gradnje. Zaradi tega pa tudi zaradi vseh sredstev, ki smo jih zbrali in jih še zbiramo ( sedaj za nakup aparata za magnetno resonanco) smo tudi neke vrste soinvestitor nove Pediatrične klinike.

Z Ministrstvom za zdravje smo vedno sodelovali: ko so rabili našo pomoč –  bolje, ko pa smo izvajali nadzorno funkcijo, kot del civilne družbe, pa malo manj dobro, saj smo težko pridobivali želene informacije. V skladu s statutom naše Ustanove je predstavnik MNZ član uprave Ustanove in nam tako  zagotavlja neke vrste sodelovanje in skrbi za pretok informacij.

Član uprave g. Jože Arzenšek se je za zadnjo sejo 11. 12. 2008 ponovno opravičil in nam posredoval informacijo o stanju opravil na zaključevanju objekta NPK na dan 8. 12. 2008. V tej informaciji je navedena neresnica, da specialni laboratoriji niso bili del investicije NPK. Ustno smo bili informirani, da se spet iščejo prostori za specialne laboratorije v dograjeni stavbi nove pediatrične klinike. Ogorčeno protestiramo nad takšno neresnico in poskusi, ki ne temeljijo na zahtevah EU standardov za delovanje specialnih laboratorijev in  vas vljudno prosimo, da nas sprejmete na razgovor, da vam pojasnimo, kakšna so resnična dejstva in vam po svojih močeh pomagamo zaključiti predolgo zgodbo o gradnji nove pediatrične klinike v Ljubljani.

Želimo si, da bi nova pediatrična klinika čim prej zaživela v polni funkciji  in bi bile vse sedanje dejavnosti (razen dogovorjenih rutinskih laboratorijskih preiskav, ki bodo del laboratorijske diagnostike KIKKB, UKC Ljubljana) preseljene sočasno ali vsaj z minimalnim zamikov v ustrezne in boljše pogoje dela.

Z lepimi pozdravi,

Biserka Marolt Meden

Predsednica uprave Ustanove

Deli na omrežjih: