Ustanova za Pediatrično kliniko

Dobrodošli!

Uroš Krivec: Vsak člen v verigi je pomemben, od opreme do strokovnjakov

Kljub dobri ozaveščenosti o neugodnih posledicah motenj dihanja v spanju pri otrocih se lahko pripeti, da ostanejo bolezenski znaki neprepoznani ali nezadostno opredeljeni. Z večjim številom kakovostnejših naprav bi lahko opravili bolnikom prijaznejše in natančnejše meritve.

Ur

Tako pojasnjuje Uroš Krivec, dr. med., vodja Službe za pljučne bolezni na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki nam je v krajšem pogovoru osvetlil, kako bi otrokom pomagali z nakupom naprave za nočno poligrafijo.

Snemanje srčno-dihalnih vzorcev v spanju uporabljajo za prepoznavanje stanj, povezanih z motnjami dihanja v spanju pri sicer zdravih otrocih in obolelih z živčno-mišičnimi boleznimi, nevrološkimi, kroničnimi boleznimi dihal in presnove. Pri hudo bolnih otrocih pogosto potrebujejo spremljanje in nadzor umetne dihalne podpore.

»Napredek medicine je izreden. Znova in znova omogoča učinkovitejše in otrokom prijaznejše načine odkrivanja in zdravljenja težkih, nekoč neozdravljivih bolezni. Razpoložljiva sredstva le stežka dohajajo našo željo, bolnikom zagotoviti najsodobnejše možnosti. Dobrodelnost posameznikov in podjetij lahko pomaga preseči to vrzel in vsem pomoči potrebnim omogočiti najboljšo oskrbo,« pove sogovornik.

Najzanesljivejše objektivne meritve čez noč

Bolniki z zelo izraženimi motnjami dihanja v spanju, ki lahko spremljajo tudi številne druge kronične bolezni, imajo številne kronične posledice. Neučinkovit spanec povzroča dnevno neprespanost in posledično slabši učni uspeh, manjši otroci so izraziteje razdražljivi, lahko celo hiperaktivni. Neredko otroci ponovno začnejo močiti posteljo.

V začetku imajo pogosto le borne in zelo nespecifične klinične znake, zato jih mladostniki sami slabo prepoznajo, majhni otroci svojih težav ne morejo dovolj jasno razložiti. Starši le težko objektivno zaznajo dogodke v otrokovem spanju, o njih lahko poročajo le posredno z opazovanjem njihovega odzivanja čez dan. Iz teh razlogov so presejalni vprašalniki za odkrivanje motenj dihanja v spanju pri otrocih precej nezanesljivi. Potrditev prisotnosti motenj dihanja v spanju zahteva izvedbo čim bolj neobremenjujočih, objektivnih meritev ponoči, pojasnjuje Krivec.

V ta namen uporabljajo neinvazivne poligrafske naprave, ki na otroku sprejemljiv način neposredno zaznavajo s pulzno oksimetrijo izmerjeno zasičenost hemoglobina s kisikom, pretok zraka skozi nos, gibanje prsnega koša in trebuha, elektrokardiografijo, položaj telesa in zvočni zapis smrčanja. Tako preiskave na pediatrični kliniki izvajajo že več kot 20 let, na leto jih opravijo približno 500.

Razpoložljive naprave so dotrajane. Tehnični napredek je omogočil dostopnost manjših, otrokom prijaznejših in zanesljivejših pripomočkov.

Vsak člen v verigi je pomemben

Za pulmologa je največja motivacija učinkovito delo v široki skupini zavzetih sodelavcev. »Žal se neredko pripeti, da sprejmemo otroka z zelo zahtevnim bolezenskim stanjem, ki bo dolgotrajno zaznamovalo njegovo življenje, življenje družine in skupnosti, v kateri bo živel. V takšnih primerih se izkaže, kako je vsak člen v verigi pomemben,« poudarja.

»Od ustreznih razmer in kakovostne opreme do strokovnjakov, ki bodo izvedli zahtevne postopke, sodelavcev, ki bodo bolnika prestavili na posteljo in zanj skrbeli, osebja, ki bo odneslo vzorce v laboratorije, očistilo prostore in inštrumente, hrabrilo starše in sprejemalo zaskrbljene telefonske klice. V takšnih primerih čutim izpolnjeno poslanstvo ustanove, v kateri delam.«

Deli na omrežjih: