Ustanova za Pediatrično kliniko

Dobrodošli!

Ustanova še naprej zbira za aparat za magnetno resonanco

Uprava Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani se je včeraj sestala na redni seji in sprejela poslovno in računovodsko poročilo. Sprejet je bil sklep, da je bilo poslovanje v letu 2007 odlično. Prihodki so znašali 121.812,78 evrov, stroški  pa 5.196,81 evrov (za plačilni promet, računovodske storitve, upravljanje stanovanja, grafične in tiskarske storitve, vzdrževanje spletne strani, uporabo stavbnega zemljišča), kar pomeni, da je bilo za delovanje Ustanove porabljenih le 4,2 odstotka doniranih sredstev, ki so torej skoraj v celoti namenjena za nakup aparata za magnetno resonanco.

Uprava je pozdravila dobro sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, ki je imenovalo novega predstavnika v upravo in v nadzorni odbor Ustanove ter odgovorilo na večino odprtih vprašanj, ki jih že od lani na Ministrstvo naslavlja Ustanova v želji, da pospeši gradnjo in da dobi zagotovila, da bo gradnja kvalitetna.

Predstavnik Ministrstva za zdravje, ki se je udeležil seje,  je pojasnil, da so po zagotovilih ministrice sredstva za gradnjo in celotno opremo, z izjemo aparata za magnetno resonanco in CT, ki nikoli nista bila del investicije, zagotovljena in bo gradnja pospešeno potekala. Tudi razpisi za nabavo opreme bodo v kratkem zaključeni oziroma objavljeni. Kmalu bo znan tudi natančen terminski plan izgradnje in datum odprtja nove pediatrične klinike.

Ustanova se je seznanila tudi z analizo Perspektive in sprejela naslednje sklepe: Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani si želi, da bi se gradnja čim prej končala, zato pozdravlja vsa prizadevanja Ministrstva za zdravje v zvezi s tem. Želimo, da se domnevne nepravilnosti v zvezi z gradnjo takoj razčistijo v ustreznih organih. Od Ministrstva za zdravje pričakujemo, da upošteva vse ugovore oziroma pripombe na poročilo Perspektive in javnost seznani s preverjenimi končnimi ugotovitvami. Ustanova se na primer ne strinja z ugotovitvijo Perspektive, da je bila nova pediatrična klinika ves čas črna gradnja. Nenazadnje je v interesu Ministrstva za zdravje, da dokaže, da kot investitor ni bil črnograditelj, saj za to obstajajo na MZ vsi dokumenti, samo poiskati jih je treba.

Biserka Marolt Meden

Predsednica uprave Ustanove

Deli na omrežjih: