Ustanova za Pediatrično kliniko

Dobrodošli!

Ustanova za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani donirala dva ultrazvočna aparata in videogastroskop Pediatrični kliniki UKC Ljubljana

magfranchocevar_ bmm_metastvarnik

Mag. Franc Hočevar in ga. Meta Stvarnik sta prejela listino o častnem članstvu v Ustanovi za novo Pediatrično kliniko. Ga. Biserka Marolt Meden pa listino o častnem predsedstvu. Iskrena hvala vsem za tvorno sodelovanje v korist bolnih otrok.

dr_levartuznefro

Dr. Levart je prevzela ultrazvočni aparat za KO za nefrologijo.

drbattelinoprogramskaoprema

Dr. Battelino se je zahvalil za programsko opremo, ki omogoča boljšo diagnostiko.

drorelprejemnikvideogastroskopa

Dr. Orel je predstavil delovanje novega videogastroskopa, ki ga je lansko leto prejel KO za gastroenterologijo.

drvelensekuzaparatsto_

Dr. Velenšek se je zahvalila za ultrazvočni aparat, ki ga je prejel Sprejemno triažni oddelek. Ultrazvočni aparat je podaljšana roka zdravnikov, ki hitreje in učinkoviteje diagnosticirajo nujna stanja pri otrocih, ki so napoteni v bolnišnico.

predajanapravmarec2018_

predsednicaustanove

Predsednica Ustanove za novo Pediatrično kliniko, mag. Marina Praprotnik, dr.med.

predsednicebivsasedanjacastna

Strokovna direktorica Pediatrične klinike doc. dr. Anamarija Meglič, dr.med., predsednica Ustanove za novo Pediatrično kliniko, mag. Marina Praprotnik, dr.med. ter častna predsednica Ustanove in poslovna direktorica Pediatrične klinike ga. Biserka Marolt Meden.

sasapavcek

Program je s čudovito pesmijo Moj svet popestrila tudi umetnica Saša Pavček.

Ustanova za novo Pediatrično kliniko je v imenu vseh posameznikov in podjetij, ki so Ustanovi donirali sredstva, vodstvu in predstojnikom oddelkov Pediatrične klinike UKC Ljubljana, predala dva ultrazvočna aparata ter videogastroskop za sprejemno triažni oddelek ter oddelka za nefrologijo in gastroenterologijo. Naprave bodo pripomogle h kakovostnejšemu zdravljenju bolnih otrok na Pediatrični kliniki.

Ustanova za novo Pediatrično kliniko je nevladna humanitarna organizacija, ki zbira sredstva za nakup nujno potrebnih naprav, ki so v pomoč pri zdravljenju bolnih otrok iz vse Slovenije. Na prošnje Ustanove se je lani odzvalo 800 posameznikov in podjetij, ki so nakazali prostovoljne prispevke za nakup naprav. Ustanova za novo Pediatrično kliniko je tako kupila naprave v skupni vrednosti 107.118,36 EUR in jih predala Pediatrični kliniki UKC Ljubljana.

Ustanova za novo Pediatrično kliniko se iskreno zahvaljuje vsem, ki so podprli njena prizadevanja v preteklem letu, saj brez posameznikov in podjetij donacija nujno potrebnih naprav ne bi bila mogoča.

V letu 2018 Ustanova zbira sredstva za nakup nujno potrebnega ultrazvočnega aparata, ki ga potrebujejo otroci s prizadetostjo sklepov, sklepnih ovojnic in kit. Gre za napravo, ki bo omogočala učinkovitejšo diagnostiko mišično-skeletnega sistema najmlajših bolnikov. Največji doprinos te naprave pa je možnost vodenih aplikacij zdravil v sklepe, kar izboljša uspešnost zdravljenja in zmanjša pogostnost neželenih učinkov.

Ustanova za novo Pediatrično kliniko je v svojih več kot 20-ih letih delovanja bistveno pripomogla h gradnji nove stavbe Pediatrične klinike, nato pa v letu 2013 kliniki predala v uporabo aparat za magnetno resonanco, največji projekt v zgodovini Ustanove. Svoje poslanstvo uresničuje z zbiranjem donacij za sodobne naprave za učinkovitejšo diagnostiko in kakovostnejše zdravljenje otrok na Pediatrični kliniki.

Prostovoljne prispevke za nakup opreme za zdravljenje otrok lahko posamezniki in podjetja nakažejo na TRR Ustanove za novo Pediatrično kliniko: SI56 0510 0801 0447 959, sklic: SI00 1210, KODA NAMENA: CHAR, BIC banke: ABANSI2X. Za nakazan prispevek so na večini bank oproščeni plačila provizije.

Foto: Tina Roš