Donatorji 2004

Seznam donatorjev v letu 2004

Januar 2004

ŠTRAVS ALEŠ 5.000,00

PREDSEDSTVO OZSC (namesto cvetja pok. Križman Zali) 12.000,00

PRAPROTNIK ČRTOMIR 15.000,00

FERLEZ SMILJKA (namesto cvetja za pok.) 5.000,00

SOVIČ JOŽICA 3.000,00

NASTRAN TATJANA-MARIJA (namesto cvetja) 15.000,00

MORAVEC Dušan (nam. cvetja za pok. Igorja Torkarja) 10.000,00

LEPŠA ŠTURM (nam. cvetja za pok. Igorja Torkarja) 10.000,00

HELMICH CIRIL 20.000,00

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA (ob smrti Igorja Torkarja) 50.000,00

MESTNA OBČINA NOVO MESTO 50.000,00

HERZOG ROZA 15.000,00

ŠPELIČ ANDREJ 30.000,00

GRAD ITEO 3.750,00

PILETIČ MARUŠA (od sošolcev Zale Križman) 11.000,00

JURC JOŽE 40.000,00

ATOS 10.000,00

ARH STANE (nam. venca za pok. Arh Janeza) 25.000,00

FAKIN BOŠTJAN 150.000,00

SKUPAJ JANUAR 479.750,00

Februar 2004

NIKE EON B.V. podružnica 44.500,00

ŠKOFIČ MATIJA 50.000,00

NAGODE MARJAN za Zavrl Peter 15.000,00

KUMAR ADRIJAN v spomin na tovarišico Zaro 10.000,00

SADAR JOŽE 10.000,00

JESENEK MATEJA 10.000,00

ZEKAR JELKA 10.000,00

KODELA FRANC 10.000,00

ČERIN ALEŠ 25.000,00

MASLAČEVIČ VUKAŠIN 60.000,00

BID d.o.o. 96.616,00

VISOČNIK N. 300.000,00

PUGELJ DUŠAN 80.000,00

NEDELKO METKA 10.000,00

RAZDRIH ANDREJ 5.000,00

REBOLJ VESNA 5.000,00

ŠTERK PAPEŽ MARTA 10.000,00

JERE ALOJZ 30.000,00

POREKAR ALENKA, Frankfurt (nam. cvetja ob smrti) 10.000,00

ŠVAB MATJAŽ 30.000,00

MENGER IVICA 10.000,00

ZUPANČIČ JOŽE 4.000,00

STERN ANDREJ 30.000,00

SAMALUK PETER 30.000,00

GRUDNIK TJAŠA 5.000,00

SKUPAJ FEBRUAR 900.116,00

Marec 2004

NOSE FRANC 20.000,00

BAJRIČ EDIN 50.000,00

RAZDRIH ANDREJ 5.000,00

REBOLJ VESAN 15.000,00

RM PLUS D.O.O. 18.000,00

VRTEC MLADI ROD 15.000,00

KLJUN BORIS 80.000,00

DELAVCI OŠ GABROVKA 40.000,00

SINDIKAT VRTCA SEŽANA 20.000,00

COHODAR IDRIZ 40.000,00

GRMEK JELICA nam. rož za pok. Grmek Bojana 40.000,00

SKUPAJ MAREC 343.000,00

April 2004

EMMA d.o.o. 1.600.946,00

PLAMA-g.e.o. d.o.o. 50.000,00

LOVŠE NUŠA 25.000,00

KASTELEC ANICA 70.000,00

MOHORČIČ ROBERT 16.000,00

MOBITEL d.d., Ljubljana 27.391,16

ZAJC JERNEJ 30.000,00

PD POŠTE IN TELEKOM 10.000,00

REBOLJ VESNA 15.000,00

VOLČANSEK ROBERT 30.000,00

GORIUP DANILO 10.000,00

SISIČ BRANKA 50.000,00

MLAKAR MIRJAM 80.000,00

CEHIČ ROBERT 60.000,00

HELMICH CIRIL 20.000,00

JAMARSKO DR. sežana 10.000,00

NABIRALNIK PK 16.380,00

NEZNANI DAROVALEC 11.980,00

SKUPAJ APRIL 2.132.697,16

Maj 2004

ZVEZA DRU.UPOK. SLOVENIJE 30.000,00

TABAKOVIČ IZET 50.000,00

VRTEC MLADI ROD 15.000,00

MOBITEL d.d. LJUBLJANA 79.232,53

ZZMS 20.000,00

HIRTI MARKO 5.000,00

SEJDIU MIRSAD 40.000,00

HELMICH CIRIL 20.000,00

REBOLJ VESNA 15.000,00

BID d.o.o. 77.976,00

ZAPLOTNIK 20.000,00

JURAS ANDREJ 10.000,00

LEBEN DARJA 50.000,00

GRAL-ITEO 7.634,00

KADIS d.o.o. 33.000,00

SKUPAJ MAJ 472.842,53

Junij 2004

MOBITEL  273.766,19

JAZBINŠEK DANICA  30.500,00

HARTMAN FRANCEK 2.000,00

GRAL ITEO 3.750,00

RAZDRIH ANDREJ 5.000,00

AVŠIČ URŠULA  60.000,00

HELMICH CIRIL 20.000,00

LAH ANDREJ 60.000,00

ALEŠEVIČ SENIJA 23.500,00

PLEVNIK MARTINA 5.000,00

HVALA MIRJAM 10.000,00

SKUPAJ JUNIJ 493.516,19

Julij 2004

HELMICH CIRIL 20.000,00

VRTEC MLADI ROD 15.000,00

MOBITEL D.D. 749.430,45

ŠEPEC MIRAN  7.000,00

RAZDRIH ANDREJ 5.000,00

GRAF. GRAD ITEO 3.750,00

STANOVALCI Devove  31.000,00

SKUPAJ JULIJ 831.180,45

Avgust 2004

ŠUKLJE MOJCA, namesto venca  10.000,00

ŠUKLJE MOJCA  10.000,00

MOBITEL d.d. Ljubljana 893.798,64

RAZDRIH ANDREJ 5.000,00

PIRC FREEISCH ANITA 5.000,00

HRASTAR BRANKO  70.000,00

DULAR ZUNIČ IRENA, NAMESTO VENCA 30.000,00

KLAVS VLADIMIR  15.000,00

DRUŽINA PINTAR namesto venca  30.000,00

DRUŽINA PINTAR namesto venca  10.000,00

VRHOVEC JASNA namesto cvetja na grob g. Flajsa 35.000,00

BETI OMAN  14.000,00

DORNIK STANE namesto venca 10.000,00

DRUŽINA SIMČIČ namesto venca  10.000,00

KEGU IVANKA v spomin Lojzetu Metelku 5.000,00

OGRIZEK FRANC v spomin Lojzetu Metelku 10.000,00

VALANT janko namesto cvetja  20.000,00

HELMICH CIRIL 20.000,00

SKUPAJ AVGUST  1.202.798,64

September 2004

VIRANT MARA IN JOŽE 10.000,00

NOVAK ANTONETTA 50.000,00

MACKIČ MILOMIR  5.000,00

ŠTER MARKO  5.000,00

GFK GRAL-ITEO 9.593,00

MOBITEL D.D. 328.426,34

KUHAR ANTON BORUT 100.000,00

RAZDRIH ANDREJ 5.000,00

OŽURA PETER  15.000,00

PIRC FREISCH ANITA  10.000,00

PIRC INTERNATIONAL  50.000,00

BRADICA JOSIP 40.000,00

HELMICH CIRIL  20.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA 25.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

REŠETA ob smrti Rešeta Mart.  140.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

LEBAN IZIDO5R 10.000,00

BOŠTJANČIČ SLAVKA 10.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

PETROVIČ ŽELJKO 60.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

SKUPAJ SEPTEMBER 948.019,34

Oktober 2004

FAMUL STUART 15.000,00

MIKLAVŽIN LUKA  5.000,00

BRADICA JOSIP  20.000,00

FAMUL STUART 170.000,00

NK LIVAR IVANČNA GORICA 25.000,00

LUČIČ DRAGAN 20.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

FAMUL STUART 15.000,00

NEZNANI DAROVALCI 22.472,00

FAMUL STUART 15.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

FAMUL STUART 95.000,00

KOKALJ BOGDAN 120.000,00

FAMUL STUART 5.000,00

FAMUL STUART (Resinovič Lilijana)  5.000,00

FAMUL STUART (Resinovič Lilijana)  5.000,00

MOBITEL D.D.  219.236,35

BID D.O.O.  88.278,00

FAMUL STUART 5.000,00

HELMICH CIRIL 20.000,00

JEZERNIK ANTON s.p. 50.000,00

GRABNAR  25.000,00

GENERA IYNX d.o.o.  82.355,00

GENERA IYNX d.o.o.  30.000,00

DOMINKUS  5.000,00

PROSEK  5.000,00

SKUPAJ OKTOBER 1.077.341,35

November 2004

BRADICA JOSIP  20.000,00

JEREB MOJCA – odpoved honorarju 3.750,00

JONKO NADA – odpoved honorarju 3.750,00

ŽEFRAN – odpoved honorarju  3.750,00

SEVER ROBERT 20.000,00

VEGEL SILVO 20.000,00

UMER ABRAHT, namesto cvetja in sveč  24.700,00

MOBITEL d.d.  262.911,05

TRIVUNOVIČ MILAN  20.000,00

LUČIČ DRAGAN 15.000,00

LAZAR MARJAN 10.000,00

HELMICH CIRIL 20.000,00

JORGAČEVIČ MOMO, donacija večerje Portal  1.020.000,00

CERAR – odpoved honorarja 3.750,00

RAZDRIH ANDREJ  5.000,00

IŽANEC JOŽEF  25.000,00

UZMAH MILENA 50.000,00

BANK FUR KARNTEN UND STEIERMARK  501.000,00

DRAJNIK VOJMIR  40.000,00

VOGELJ SILVO 20.000,00

PRAZNIK SLAVKO darilo za Gaspari 5.000,00

SKUPAJ NOVEMBER  2.093.611,05

December   2004

LUČIČ DRAGAN    30.000,00

BID d.o.o.    104.956,00

ŠUŠTARŠIČ IGOR “50”    10.000,00

TOPČAGIČ SAŠA, sošolci 4. a razreda    35.000,00

ZAJC FRANCE “50”    25.000,00

KOCJANČIČ TATJANA “50”    11.000,00

VOGRINC SONJA “50”    10.000,00

HELMICH CIRIL    20.000,00

MOBITEL , akcija SMS    173.295,14

POSLANSKA SKUPINA ZLSD     50.000,00

KRAGELJ BOJANA    236.689,56

KRAGELJ BOJANA    2.900,00

FERSPED D.D., LJUBLJANA    500.000,00

BID d.o.o.    228.790,00

PATENTNA PISARNA, namesto venca    40.000,00

BAJS HELENA    10.000,00

ODVETNIK RAZDRIH ANDREJ    5.000,00

KEKO VARICON D.O.O. namesto novoletnih vošč.    50.000,00

SVSGL    40.000,00

DRASLER VOJMIR    40.000,00

NABRIRALNIK NA PEDIATRIČNI KLINIKI     19.100,00

JERE ZVONKA    50.000,00

JERE STANISLAV    50.000,00

TERMO d.o.o. ŠKOFJA LOKA    400.000,00

KRANJC JOŽEF    30.000,00

3 TAV d.o.o.    50.000,00

ELTOS OPIM PLUS d.o.o.    50.000,00

PPS INŽENIRING d.o.o.    200.000,00

ASTEC d.o.o.    600.000,00

ZAS. ZDRUŽENJE ASFALTERJEV    71.928,00

HSP LJUBLJANA d.o.o.    70.000,00

LEOSS TRADE do.o. Ljubljana    200.000,00

CESTNIK UROŠ    30.000,00

KRNC MATEJ    10.000,00

DDC SVETOVANJE INŽENIRING d.o.o.    650.000,00

TIČAR LUKA    50.000,00

TRAIDING d.o.o.    50.000,00

MAN GOSPODARSKA VOZILA d.o.o.    125.000,00

LUČIČ DRAGAN    35.000,00

BORIČ SANED    25.000,00

GREGORIČ MARIJA    5.000,00

GREGORIČ JANEZ    5.000,00

C C d.o.o. Šentrju pri Celju    200.000,00

KOSMAČ MIRA    38.220,00

ZAVOD IRC    50.000,00

GOBEC VELJA NAMESTO VENCA ZA V. kolenik    10.000,00

MODRI SŠ LJUBLJANA    150.000,00

KNJIŽNICA DOMŽALE    100.000,00

ZDRAVKO OREHEK SP.     77.000,00

RIZE 2 D.O.O.    50.000,00

OMOVŠEK DAMJAN    30.000,00

SKALIČ ROMAN    10.000,00

KADUNC MARJANCA    10.000,00

KRIVEC ANDREJKA    30.000,00

ŠEGA MAGDALENA    50.000,00

RONDO TRADE d.o.o.    10.000,00

PRESKOK d.o.o. Brdinje, Ravne na Koroškem    25.000,00

SKUPAJ DECEMBER    5.238.878,70