Donatorji 2013

Seznam donatorjev v letu 2013

 

19.3. SMS donacije – Si.mobil 1,08 EUR

19.3. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 135,00 EUR

20.3. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 861,06 EUR

2.4. Astec d. o. o. 500,00 EUR

24.4. Geološki zavod Slovenije, namesto venca za Branka Komaca 200,00 EUR

26.4. V spomin na Branka Komaca, sošolci 100,00 EUR

29.4. Marko Komac 150,00 EUR

06.5. Vida Krivic v spomin Branku Komacu 230,00 EUR

13.05. Romana Klement 30,00 EUR

13.05. Sandi Bogataj 40,00 EUR

13.05. Milica Slatinjek 10,00 EUR

13.05. Martina Hajdinjak Skrzypiec 15,00 EUR

13.05. Kamila Bonutti Hajdinjak 30,00 EUR

13.05. Barbara Lapajne Predin 100,00 EUR

13.05. Alenka Mayer 20,00 EUR

14.05. Kaja Sivic 100,00 EUR

15.05. Tatjana Lorkovič Horvat 10,00 EUR

16.05. Veronika Brvar 100,00 EUR

16.05. Viktorija Škapin 10,00 EUR

17.05. Cvetka Jelen 10,00 EUR

17.05. Ana Kukovičič 20,00 EUR

17.05. Sladjana Samardžija 20,00 EUR

17.05. Stanislava Lovrencec 50,00 EUR

17.05. Vanda Deželak 50,00 EUR

17.05. Gašper Buh 100,00 EUR

17.05. Ani Kovač Rode 10,00 EUR

17.05. Milka Vrečko 40,00 EUR

17.05. Marjeta Javornik 50,00 EUR

17.05. Janez Mihelčič 50,00 EUR

17.05. Nada Oslak 20,00 EUR

17.05. Anica Batis 20,00 EUR

17.05. Družina Tomažič 20,00 EUR

17.05. Danica Pintar 20,00 EUR

17.05. Gojmir Uršič 20,00 EUR

17.05. Milena Žokalj 20,00 EUR

17.05. Jožef Šurk 10,00 EUR

17.05. Breda Vidmar 30,00 EUR

17.05. Matevž Lubej 20,00 EUR

17.05. Bojana Pavlič 20,00 EUR

17.05. Helena Lindič 15,00 EUR

17.05. Marija Kokalj 50,00 EUR

17.05. Stanislav Levart 50,00 EUR

17.05. Darja Potočnik 40,00 EUR

17.05. Jožica Drnovšek 30,00 EUR

17.05. Ivana Golob 15,00 EUR

17.05. Roman Brezavšček 20,00 EUR

17.05. Marina Novak 30,00 EUR

17.05. Antonija Tošič 5,00 EUR

17.05. Ferdo Hribernik 10,00 EUR

17.05. Nada Aleš 30,00 EUR

17.05. Franc Može 20,00 EUR

17.05. Marija Nagode 20,00 EUR

17.05. Ivana Maček 10,00 EUR

17.05. Igor Karlin 30,00 EUR

17.05. Katja Pivk 20,00 EUR

17.05. Karel Krpič 20,00 EUR

17.05. Nataša Loredan 150,00 EUR

17.05. Tomaž Lanišek 100,00 EUR

17.05. Vida Godec 25,00 EUR

17.05. Emil Brezavšček 50,00 EUR

17.05. Marija Nada Ravnik 20,00 EUR

17.05. Urška Omejc 50,00 EUR

17.05. Peter Palma 20,00 EUR

17.05. Nežika Kranjc 30,00 EUR

17.05. Elica Marija Teran 20,00 EUR

17.05. Slavka Cizelj 30,00 EUR

17.05. Janina Salobir 50,00 EUR

17.05. Zora Podlesnik 20,00 EUR

17.05. Boštjan Modrijan 10,00 EUR

17.05. Terezija Srebrnak 2,00 EUR

17.05. Vesna Dragolič 15,00 EUR

17.05. Damjana Mojškerc 40,00 EUR

17.05. Jana Pintar 5,00 EUR

17.05. Alojzija Prodan 20,00 EUR

17.05. Liljana Ogorevc 15,00 EUR

17.05. Doroteja Črnivoj 10,00 EUR

17.05. Božena Orožem 50,00 EUR

17.05. Vera Omahen 25,00 EUR

17.05. Nevenka Zupanec 10,00 EUR

17.05. Janez Perko 10,00 EUR

17.05. Dragica Triplat 20,00 EUR

17.05. Neli Vozelj 50,00 EUR

17.05. Vlasta Kovačič Mežek 20,00 EUR

17.05. Marta Colja 20,00 EUR

17.05. Matjaž Grebenc 20,00 EUR

17.05. Rozalija Škerlj 10,00 EUR

17.05. Valerija Budna 25,00 EUR

20.05. Janko Nusdorfer 5,00 EUR

20.05. Marjeta Žlebnik 20,00 EUR

20.05. Marija Treven 20,00 EUR

20.05. Milan Čulibrk 20,00 EUR

20.05. Jožef Kocbek 15,00 EUR

20.05. Igor Škorjanc 10,00 EUR

20.05. Silva Cigale 50,00 EUR

20.05. Gregor Redek 50,00 EUR

20.05. Slavica Starešinič 20,00 EUR

20.05. Marija Valenčič 50,00 EUR

20.05. Valenka Gostič 50,00 EUR

20.05. Hugo Šekoranja 50,00 EUR

20.05. Bernarda Adamič 3,00 EUR

20.05. Drago Cerlini 20,00 EUR

20.05. Bogomil Okršlar 20,00 EUR

20.05. Ana Gašperšič 20,00 EUR

20.05. Srečko Knafelc 20,00 EUR

20.05. Hilarija Černe 50,00 EUR

20.05. Tatjana Stupica 5,00 EUR

20.05. Jože Novak 10,00 EUR

20.05. Olga Borštnar 10,00 EUR

20.05. Vesna Forte 80,00 EUR

20.05. Mira Slavec 10,00 EUR

20.05. Marija Kotnjek 10,00 EUR

20.05. Martin Prosen 50,00 EUR

20.05. Tinka Žitnik 15,00 EUR

20.05. Vinko Habjan 50,00 EUR

20.05. Andrej Kovač 50,00 EUR

20.05. Stanko Jurič 10,00 EUR

20.05. Jana Lukežič 15,00 EUR

20.05. Dušan Hvala 10,00 EUR

20.05. Marija Godnič 10,00 EUR

20.05. Kristina Avbelj 10,00 EUR

20.05. Draga Ravnik 10,00 EUR

20.05. Betka Škorjanc 10,00 EUR

20.05. Marko Stopar 10,00 EUR

20.05. Zvezda Malej 15,00 EUR

20.05. Dušan Moravec 20,00 EUR

20.05. Tončka Ventin 10,00 EUR

20.05. Tone Stanovnik 25,00 EUR

20.05. Breda Verstovšek 10,00 EUR

20.05. Ana Marija Selan 10,00 EUR

20.05. Marjana Šef 25,00 EUR

20.05. Marija Žura 10,00 EUR

20.05. Marija Predovnik 20,00 EUR

20.05. Ciril Pangršič 25,00 EUR

20.05. Marko Robnik 50,00 EUR

20.05. Katarina Rožmanec 30,00 EUR

20.05. Nevenka Grubar 50,00 EUR

20.05. Rado Nabergoj 50,00 EUR

20.05. Stanislava Švara 100,00 EUR

20.05. Zvonka Batista 20,00 EUR

20.05. Martina Repovž 20,00 EUR

20.05. Božena Abmrozius 20,00 EUR

20.05. Cvetka Krampelj 20,00 EUR

20.05. Tatjana Lojevec, s. p. 100,00 EUR

20.05. Katja Šoštarič Likar 100,00 EUR

20.05. Franc Barbič 50,00 EUR

20.05. Leopold Miška 20,00 EUR

20.05. Uroš Miška 20,00 EUR

20.05. Regina Bajt 30,00 EUR

20.05. Danica Repina Elboth 20,00 EUR

20.05. Špela Keber 5,00 EUR

20.05. Andrej Halas 25,00 EUR

20.05. Bojan Filipič 10,00 EUR

20.05. Zalka Pušnar 10,00 EUR

20.05. Robert Kuralt 20,00 EUR

20.05. Edita Stebernak 20,00 EUR

20.05. Nada Orešnik 20,00 EUR

20.05. Leopold Bučar 10,00 EUR

20.05. Franc Burger 20,00 EUR

20.05. Bertka Martinjak 20,00 EUR

20.05. Kristijan Brecl 30,00 EUR

20.05. Marjeta Petrovič 16,00 EUR

20.05. Josip Turk 50,00 EUR

20.05. Dejan Tomaževič 15,00 EUR

20.05. Anja Štimec Bruvo 50,00 EUR

20.05. Milena Lorger 10,00 EUR

20.05. Majda Rojko 10,00 EUR

20.05. Jadranka Sabolčki 50,00 EUR

20.05. Melita Andreja Ferlan 25,00 EUR

20.05. Pavel Dolenc 30,00 EUR

20.05. Janez Lampret 30,00 EUR

20.05. Marija Marjetica Učakar 100,00 EUR

20.05. Peter Prebil 100,00 EUR

20.05. Janez Grum 15,00 EUR

20.05. Anica Štefanič 10,00 EUR

20.05. Bernarda Lovrečič 5,00 EUR

20.05. Anton Šalamun 10,00 EUR

20.05. Barbara Sonja Šalej 20,00 EUR

20.05. Milan Bičanin 30,00 EUR

20.05. Mitja Koprivšek 50,00 EUR

20.05. Franc Lah 15,00 EUR

20.05. Stanka Grenc 20,00 EUR

20.05. Tone Absec 20,00 EUR

20.05. Zora Bric 30,00 EUR

20.05. Tomaž Kmet 50,00 EUR

20.05. Jolanda Korenč 15,00 EUR

20.05. Mirjam Hočevar 20,00 EUR

20.05. Ruža Predin 10,00 EUR

20.05. Marjeta Ferluga 50,00 EUR

20.05. Veronika Kokalj 20,00 EUR

20.05. Marija Martič 10,00 EUR

20.05. Marjan Čagran 20,00 EUR

20.05. Ljudmila Uršič 5,00 EUR

20.05. Janez Tratnik 10,00 EUR

20.05. Ivica Ronchi 20,00 EUR

20.05. Marija Lenarčič 20,00 EUR

20.05. Andrej Veble 20,00 EUR

20.05. Dora Ulčar 10,00 EUR

20.05. Aleš Jereb 10,00 EUR

20.05. Hubert Kosler 200,00 EUR

20.05. Andreja Kraševec 50,00 EUR

20.05. Uči Osredkar 30,00 EUR

20.05. Angelca Boc 10,00 EUR

20.05. Gojko Todorović 30,00 EUR

20.05. Zdravko Rihter 10,00 EUR

20.05. Ida Krek 20,00 EUR

20.05. Anica Novak 30,00 EUR

20.05. Ivana Tatjana Lavrič 25,00 EUR

20.05. Anica Kovačec 10,00 EUR

20.05. Edvard Godesa 10,00 EUR

20.05. Janja Požun 50,00 EUR

20.05. Darja Jurjec 30,00 EUR

20.05. Danica Krašovec 20,00 EUR

20.05. Miloš Bizjak 20,00 EUR

20.05. Roza Brvar 30,00 EUR

20.05. Marijana Nedovič Brumen 5,00 EUR

20.05. Sonja Zupan 20,00 EUR

20.05. Milena Aleš 20,00 EUR

20.05. Srečka Jan 20,00 EUR

20.05. Anica Maver 20,00 EUR

20.05. Renata Križman 30,00 EUR

20.05. Irena Vevar Maršek 10,00 EUR

20.05. Damjana Černigoj 50,00 EUR

20.05. Mitja Nikolič 100,00 EUR

20.05. Dušan Nedovič 5,00 EUR

20.05. Štefanija Slivnik 20,00 EUR

20.05. Metka Vodovnik 20,00 EUR

20.05. Andrej Stajič 25,00 EUR

20.05. Milena Domjan 5,00 EUR

20.05. Pavla Oblak 15,00 EUR

20.05. Roman Podpečan 10,00 EUR

20.05. Špela Juhas 40,00 EUR

20.05. Igor Gruden 20,00 EUR

20.05. Matija Vojsk 20,00 EUR

20.05. Majda Fister 50,00 EUR

20.05. Ksenja Pirc 30,00 EUR

20.05. Danilo Helbl 50,00 EUR

20.05. Biserka Marolt Meden 120,00 EUR

20.05. Igor Oblak 25,00 EUR

20.05. Miloš Kogovšek 10,00 EUR

20.05. Silva Gačnik 20,00 EUR

20.05. Lucija Černigoj 100,00 EUR

20.05. Stanislav Štrukelj 15,00 EUR

20.05. Ljubica Smiljanić 20,00 EUR

20.05. Mira Jensterle 10,00 EUR

20.05. Valter Ernst 20,00 EUR

20.05. Dragica Mešiček 10,00 EUR

20.05. Marija Kapun 30,00 EUR

20.05. Angela Gravnar 5,00 EUR

20.05. Marija Rojs 20,00 EUR

20.05. Dušan Šircelj 100,00 EUR

20.05. Edvard Tončič 10,00 EUR

20.05. Ivan Krivec 50,00 EUR

20.05. Ljudmila Konhajzler 100,00 EUR

20.05. Slavko Lapajne 10,00 EUR

20.05. Bibijana Hrovat 50,00 EUR

20.05. Gracijela Žagar 40,00 EUR

20.05. Simon Suhadolnik 20,00 EUR

20.05. Antonija Brudar 10,00 EUR

20.05. Jana Smodiš 50,00 EUR

20.05. Martina Wagner 10,00 EUR

20.05. Tatjana Lorencin 20,00 EUR

20.05. Zdenka Šrolc 15,00 EUR

20.05. Miroslava Polak 50,00 EUR

20.05. Božena Praprotnik 50,00 EUR

20.05. Dorica Matelič 10,00 EUR

20.05. Nada Čobal 10,00 EUR

20.05. Janez Dolenc 5,00 EUR

20.05. Hermina Ropoša 20,00 EUR

20.05. Farmacevtske storitve, Boštjan Debeljak, s. p. 30,00 EUR

20.05. Stana Kuhar 20,00 EUR

20.05. Marija Čebron 10,00 EUR

20.05. Apros d. o. o. 30,00 EUR

20.05. Ana Vera Letonja 30,00 EUR

20.05. Gena Pen 30,00 EUR

20.05. Nataša Klinar 30,00 EUR

20.05. Dora Pečovnik 20,00 EUR

20.05. Sonja Ribnikar 5,00 EUR

20.05. Sabina Eržen 10,00 EUR

20.05. Olga Bobič 20,00 EUR

20.05. D. J., d. o. o. 30,00 EUR

20.05. Martina Oberman Žnidarčič 10,00 EUR

20.05. Tihana Glavinović 30,00 EUR

20.05. Poldka Savinek 15,00 EUR

20.05. Aleksandra Poljak 30,00 EUR

20.05. Zdenka Fireder 50,00 EUR

20.05. Marica Bizjak 20,00 EUR

20.05. Zlata Seifrid 20,00 EUR

20.05. Mojca Prašnikar 20,00 EUR

20.05. Ivana Lovšin 15,00 EUR

20.05. Elizabeta Kukovič 20,00 EUR

20.05. Vladimir Rovšnik 10,00 EUR

20.05. Bruno Kalin 10,00 EUR

20.05. Jasna Kalan 100,00 EUR

20.05. Ludvik Es 20,00 EUR

20.05. Francka Rozman 5,00 EUR

20.05. Joži Zupan 30,00 EUR

20.05. Neda Godec 5,00 EUR

20.05. Ksenija Marija Kreft 20,00 EUR

20.05. Aleš Sussinger 20,00 EUR

20.05. Marjana Vodovnik 20,00 EUR

20.05. Josip Miloš Turk 50,00 EUR

20.05. Antonija Jensterle 15,00 EUR

20.05. Helena Pelan 30,00 EUR

20.05. Andreja Solar 20,00 EUR

20.05. Dragica Ham 20,00 EUR

20.05. Katarina Medved 3,00 EUR

20.05. Tomaž Stenšak 30,00 EUR

20.05. Saška Rihtaršič 20,00 EUR

20.05. Tomaž Kodela 20,00 EUR

20.05. Mateja Sojer 20,00 EUR

20.05. Nevenka Hudobivnik 20,00 EUR

20.05. Boža Brosche 5,00 EUR

20.05. Mojca Močnik Bevc 25,00 EUR

20.05. Tilka Laznik Kleč 15,00 EUR

20.05. Jožica Džepar 20,00 EUR

20.05. Katarina Avbelj 20,00 EUR

20.05. Elvis Božič 20,00 EUR

20.05. Janez Gašperin 15,00 EUR

20.05. Viktor Golja 25,00 EUR

20.05. Frančiška Troha 10,00 EUR

20.05. Štefka Bizajl 20,00 EUR

20.05. Vesna Gombač Poženel 10,00 EUR

20.05. Jože Tekavec 20,00 EUR

20.05. Alenka Urh 10,00 EUR

20.05. Janez Hren 5,00 EUR

20.05. Martina Smerkol 10,00 EUR

20.05. Alojzij Lovšin 50,00 EUR

20.05. Ida Miklavec 50,00 EUR

20.05. Rafaela Frangeš 5,00 EUR

20.05. Marjan Vrtač 30,00 EUR

20.05. Zlata Ognjanovič 10,00 EUR

20.05. Janez Rot 10,00 EUR

20.05. Stane Grgič 10,00 EUR

20.05. Feodor Vladimir Uranič 20,00 EUR

20.05. Branka Žagar 20,00 EUR

20.05. Milan Urbanc 30,00 EUR

20.05. Tanja Marija Knap 10,00 EUR

20.05. Elizabeta Bargiel 15,00 EUR

20.05. Majda Mlakar 20,00 EUR

20.05. Jože Kuntarič 10,00 EUR

20.05. Franc Veršnik 20,00 EUR

20.05. Josip Dobrecovič 10,00 EUR

20.05. Milena Žužek 20,00 EUR

20.05. Vladimir Flerin 10,00 EUR

20.05. Martina Ambrožič 20,00 EUR

20.05. Primož Šegedin 30,00 EUR

20.05. Irena Zore 50,00 EUR

20.05. Uroš Gomboc 25,00 EUR

20.05. Mateja Gabrovšek 100,00 EUR

20.05. Emica Pundrič 20,00 EUR

20.05. Andreja Marčun 10,00 EUR

20.05. Matija Uršič 20,00 EUR

20.05. Milka Potočnik 10,00 EUR

20.05. Sabina Bešter 50,00 EUR

20.05. Franc Vraber 100,00 EUR

20.05. Vladimira Koren 10,00 EUR

20.05. Frančišek Pograjc 20,00 EUR

20.05. Marija Sojer 20,00 EUR

20.05. Manja Flisar Šauperl 30,00 EUR

20.05. Marija Angelini 25,00 EUR

20.05. Maruša Lavtar 25,00 EUR

20.05. Bogdan Greif 50,00 EUR

20.05. Janez Kolar 20,00 EUR

20.05. Anica Vrščaj 10,00 EUR

20.05. Marija Seražin 20,00 EUR

20.05. Marija Horvat 10,00 EUR

20.05. Rastko Zorec 50,00 EUR

20.05. Viktor Pakiž, Viking svetovanje, s. p. 30,00 EUR

20.05. Doroteja Lešnik 50,00 EUR

20.05. Aleš Majcen 25,00 EUR

20.05. Josip Ljubič 20,00 EUR

20.05. Boris Tavčar 100,00 EUR

20.05. Marjana Kovačič 20,00 EUR

20.05. Slavica Gorišek 10,00 EUR

20.05. Edita Kralj 25,00 EUR

20.05. Franc Gačnik 50,00 EUR

20.05. Leon Bolje 70,00 EUR

20.05. Sigrid Furlan 10,00 EUR

20.05. Jana Pavli Per 100,00 EUR

20.05. Andreja Ravnik 20,00 EUR

20.05. Franc Rojnik 50,00 EUR

20.05. Cast Co., d. o. o. 50,00 EUR

20.05. Maja Krajnc 10,00 EUR

20.05. Marija Majda Longyka 20,00 EUR

20.05. Matjaž Drevenšek 100,00 EUR

20.05. Antonija Verovnik 50,00 EUR

20.05. Andrej Plestenjak 50,00 EUR

20.05. Uroš Barlič 50,00 EUR

20.05. Janez Rupert 50,00 EUR

20.05. Jurij Kos 40,00 EUR

20.05. Aljoša Murn 30,00 EUR

20.05. Igor Ivačič 100,00 EUR

20.05. Alenka Kržišnik 20,00 EUR

20.05. Ana Katarina Arko Kampuš 50,00 EUR

20.05. Matjaž Debeljak 50,00 EUR

20.05. Mojca Ravnik 50,00 EUR

20.05. Stanislav Zupan 20,00 EUR

20.05. Ana Pirc 40,00 EUR

20.05. Boštjan Fabjan 30,00 EUR

20.05. Damjan Pasar 5,00 EUR

20.05. Ivanka Prošek 10,00 EUR

20.05. France Jamnik 30,00 EUR

21.05. Jožef Bregar 30,00 EUR

21.05. Jelka Komel 15,00 EUR

21.05. Jelka Žekar 30,00 EUR

21.05. Sonja Budna 20,00 EUR

21.05. Milorad Majkić 20,00 EUR

21.05. Tanja Kovačič 10,00 EUR

21.05. Jože Pinoza 50,00 EUR

21.05. Filip Maučič 40,00 EUR

21.05. Marijana Vugrin 10,00 EUR

21.05. Peter Peklaj 20,00 EUR

21.05. Marija Accetto 20,00 EUR

21.05. Ana Višič 20,00 EUR

21.05. Ana Škerl 50,00 EUR

21.05. Dragica Arhar 25,00 EUR

21.05. Bogdan Repše 10,00 EUR

21.05. Nina Vencelj 50,00 EUR

21.05. Hilda Batis 20,00 EUR

21.05. Matej Zupan 10,00 EUR

21.05. Peter Krašovec 10,00 EUR

21.05. Bojana Lubelj 10,00 EUR

21.05. Hermina Kumer Garbajs 30,00 EUR

21.05. Boštjan Godnik 40,00 EUR

21.05. Veronika Gašperšič 15,00 EUR

21.05. Uršula Pintar 20,00 EUR

21.05. Igor Bajec 20,00 EUR

21.05. Tanja Musizza 5,00 EUR

21.05. Jasna Lesar 30,00 EUR

21.05. Mirjana Žumer Pregelj 40,00 EUR

21.05. Ivana Šenk 20,00 EUR

21.05. Anica Nagode 10,00 EUR

21.05. Urška Podgoršek 100,00 EUR

21.05. Lilijana Pahor 30,00 EUR

21.05. Martina Kodrič 20,00 EUR

21.05. Boris Raj 50,00 EUR

21.05. Danica Babič 10,00 EUR

21.05. Milena Kordež 30,00 EUR

21.05. Peter Podnar 20,00 EUR

21.05. Nataša Knez 50,00 EUR

21.05. Simona Korenjak Černe 50,00 EUR

21.05. Marija Magdalena Sušnik 20,00 EUR

21.05. Danica in Ljubo Bavcon 10,00 EUR

21.05. Janez Klarič 10,00 EUR

21.05. Nevenka Vrečko 20,00 EUR

21.05. Savina Četina Žuraj 40,00 EUR

21.05. Iztok Drožina 20,00 EUR

21.05. Nada Furman 50,00 EUR

21.05. Rosana Judež 20,00 EUR

21.05. Svetovanje pri organizaciji prireditev, Uroš Ponikvar, s. p. 150,00 EUR

21.05. Jana Kocjančič 30,00 EUR

21.05. Avtoservis trgovina Jožef Kumer, s. p. 50,00 EUR

21.05. Nataša Lipovšek 20,00 EUR

21.05. Aleksandra Fertin 20,00 EUR

21.05. Peter Florjančič 10,00 EUR

21.05. Metka Stritih 10,00 EUR

21.05. Antonina Šel 50,00 EUR

21.05. Blaž Pucihar 50,00 EUR

21.05. Tatjana Irman Florjanc 10,00 EUR

21.05. Klavdija Grošelj 10,00 EUR

21.05. Gregor Grošelj 10,00 EUR

21.05. Magdalena Tančič 20,00 EUR

21.05. Bistvo davčno svetovanje in računovodstvo, d. o. o. 250,00 EUR

21.05. Matej Zupan 50,00 EUR

21.05. Tatjana Šlibar 10,00 EUR

21.05. Lojze Zlodi 20,00 EUR

21.05. Veronika Taborne 20,00 EUR

21.05. Matej Zupan 100,00 EUR

21.05. Jurij Primožič 20,00 EUR

21.05. Janez Šavs 10,00 EUR

21.05. Tatjana Grad Grošelj 30,00 EUR

21.05. Marija Čop 20,00 EUR

21.05. Valerina Sotlar 10,00 EUR

21.05. Marinka Močnik 20,00 EUR

21.05. Maja Cedilnik 20,00 EUR

21.05. Blanka Jelnikar 20,00 EUR

21.05. Maruša Medič 50,00 EUR

21.05. Marija Višček 10,00 EUR

21.05. Marija Pipan 20,00 EUR

21.05. Pavla Zupanc 30,00 EUR

21.05. Maja Oven 10,00 EUR

21.05. Marica Koder 10,00 EUR

21.05. Sonja Ljudmila Bezek Zajec 5,00 EUR

21.05. Marija Švajncer 15,00 EUR

21.05. Marija Kregar 20,00 EUR

21.05. Primož Ravnihar 20,00 EUR

21.05. Amalija Zibelnik 20,00 EUR

21.05. Janja Keber 20,00 EUR

21.05. Alojzija Križman 10,00 EUR

21.05. Nikolaja Grašič 40,00 EUR

21.05. Ivana Hudovernik 50,00 EUR

21.05. Branko Posega 20,00 EUR

21.05. Štefka Kampuš 10,00 EUR

21.05. Ljudmila Širca 20,00 EUR

21.05. Ana Zaletel 20,00 EUR

21.05. Marija Jamnik 50,00 EUR

21.05. Franc Humar 40,00 EUR

21.05. Majda Božič 20,00 EUR

21.05. Andreja Rakković 30,00 EUR

21.05. Jožefa Pristov 50,00 EUR

21.05. Marija Kokošin 50,00 EUR

21.05. Zvezdana Eržen 40,00 EUR

21.05. Veronika Grilc 20,00 EUR

21.05. Zdenka Kump 10,00 EUR

21.05. Majda Gorjup 10,00 EUR

21.05. Marjan Jelenko 50,00 EUR

21.05. Cardinalis, d. o. o. 100,00 EUR

21.05. Stanislav Lesjak 20,00 EUR

21.05. Marsell Blazce 10,00 EUR

21.05. Elizabeta Šuligoj 50,00 EUR

21.05. Manica Radivo 10,00 EUR

21.05. Helena Koželj 10,00 EUR

21.05. Franc Hočevar 20,00 EUR

21.05. Marija Fortuna 15,00 EUR

21.05. Albina Zore 20,00 EUR

21.05. Marjeta Gorjan 100,00 EUR

21.05. Duša Bajda 30,00 EUR

21.05. Boris Pertot 20,00 EUR

21.05. Družina Nežmah 30,00 EUR

21.05. Ludvika Slana 50,00 EUR

21.05. Mira Lebez 5,00 EUR

21.05. Alenka Petkovšek 50,00 EUR

21.05. Janez Trojanšek 20,00 EUR

21.05. Jožica Podpečan 20,00 EUR

21.05. Lidija Marinč 25,00 EUR

21.05. Marija Prijanovič 10,00 EUR

21.05. Gabrijel Bačič 50,00 EUR

21.05. Jernej Majcen 20,00 EUR

21.05. Stanka Filipčič 25,00 EUR

21.05. Anka Vukolič 20,00 EUR

21.05. Ana Horvat 10,00 EUR

21.05. Roman Bogataj 50,00 EUR

21.05. Stane Simšič 20,00 EUR

21.05. Marjana Korošec 40,00 EUR

21.05. Emilija Jankovič 10,00 EUR

21.05. Julijana Sajko 20,00 EUR

21.05. Vinko Jenko 20,00 EUR

21.05. Primož Visenjak 50,00 EUR

21.05. Hren Marija 10,00 EUR

21.05. Zdenka Žerovnik 100,00 EUR

21.05. Milica Caf 30,00 EUR

21.05. Aleksander Komar 25,00 EUR

21.05. Gabrijela Ves 20,00 EUR

21.05. Leonida Radaljac 20,00 EUR

21.05. Jožica Krapež 50,00 EUR

21.05. Ristana Dabič 10,00 EUR

21.05. Aleš Janežič 10,00 EUR

21.05. Konrad Planteu 20,00 EUR

21.05. Jožica Jarc 20,00 EUR

21.05. Mik Pavlović 30,00 EUR

21.05. Franc Hočevar 20,00 EUR

21.05. Marija Ivanič 20,00 EUR

21.05. Janez Šega 10,00 EUR

21.05. Marjana Gabrijelčič 25,00 EUR

21.05. Draga Makovec 10,00 EUR

21.05. Terezija Rešek 20,00 EUR

21.05. Miha Trampuž 30,00 EUR

21.05. Edvard Ocepek 30,00 EUR

21.05. Anica Podlesnik 10,00 EUR

21.05. Marta Lesnjak 10,00 EUR

21.05. Valentina Kogoj 10,00 EUR

21.05. Petra Veber 50,00 EUR

22.05. Milena Tomšič 50,00 EUR

22.05. Jožef Ratnik 20,00 EUR

22.05. Saša Cuder 20,00 EUR

22.05. Jožica Mauser 10,00 EUR

22.05. Milena Goršič 50,00 EUR

22.05. Cveta Smole 5,00 EUR

22.05. Ana Pucihar 20,00 EUR

22.05. Terezija Vozlič 10,00 EUR

22.05. Amalija Muc 40,00 EUR

22.05. Vojko Pšenica 30,00 EUR

22.05. Jožef Stenšak 20,00 EUR

22.05. Ana Konig 20,00 EUR

22.05. Marjan Švirt 10,00 EUR

22.05. Janez Pirnat 20,00 EUR

22.05. Franc Avšič 25,00 EUR

22.05. Andreja Žakelj 30,00 EUR

22.05. Monika Komic 10,00 EUR

22.05. Zorica Kos 20,00 EUR

22.05. Avguštin Sešek 20,00 EUR

22.05. Ani Mele 10,00 EUR

22.05. Jožica Cempre 20,00 EUR

22.05. Marija Rožič 200,00 EUR

22.05. Meta Remec 30,00 EUR

22.05. Angela Brumec 20,00 EUR

22.05. Tatjana Kosovel 20,00 EUR

22.05. Amanda Novak 10,00 EUR

22.05. Tatjana Turk 20,00 EUR

22.05. Andrej Martinčič 20,00 EUR

22.05. Barbara Kramberger 50,00 EUR

22.05. Matija Plut 30,00 EUR

22.05. Jelka Zabavnik Piano 30,00 EUR

22.05. Milena Lesjak Tratnik 15,00 EUR

22.05. Jasna Vavpetič 50,00 EUR

22.05. Danijela Mivšek 30,00 EUR

22.05. Petra Švigelj 20,00 EUR

22.05. Vito Muženič 10,00 EUR

22.05. Aleš Krapež 25,00 EUR

22.05. Jožica Šnuderl 20,00 EUR

22.05. Marija Rukelj 10,00 EUR

22.05. Alenka Dragica Jus 30,00 EUR

22.05. Jaka Blaganje 100,00 EUR

22.05. Zofija Šuligoj 30,00 EUR

22.05. Olga Komplet 10,00 EUR

22.05. Helena Ogrinc 50,00 EUR

22.05. Mirka Grabljevec 10,00 EUR

22.05. Zora Cotič 10,00 EUR

22.05. Sanja Počivalšek 20,00 EUR

22.05. Klavdij Koloini 20,00 EUR

22.05. Nada Žunič 10,00 EUR

22.05. Marjan Košir 10,00 EUR

22.05. Zvonka Triplat 10,00 EUR

22.05. Franšička Pisek 15,00 EUR

22.05. Ciril Istenič 30,00 EUR

22.05. Aleksandra Petrovič 3,00 EUR

22.05. Franc Visenjak 30,00 EUR

22.05. Metka Budihna 50,00 EUR

22.05. Veronika Pucelj 10,00 EUR

22.05. Irena Čokl 30,00 EUR

22.05. Marko Jenko 20,00 EUR

22.05. Evgen Požar 50,00 EUR

22.05. Robert Ivanec 50,00 EUR

22.05. Henrik Čermelj 25,00 EUR

22.05. Uroš Dolenc 20,00 EUR

22.05. Milena Borštnik 15,00 EUR

22.05. Darinka Vreček 20,00 EUR

22.05. Tanja Dolenc 10,00 EUR

22.05. Jure Oblak, s. p. 20,00 EUR

22.05. Katarina Grča 20,00 EUR

22.05. Vera Marš 10,00 EUR

22.05. Ksenija Pavlović 5,00 EUR

22.05. Mira Valetič 40,00 EUR

22.05. Janez Štefanič 20,00 EUR

22.05. Ladislav Zima 50,00 EUR

22.05. Viktor Kristan 20,00 EUR

22.05. Rok Gašperšič 30,00 EUR

22.05. Žiga Janez Habjan 10,00 EUR

22.05. Elica Tome 20,00 EUR

22.05. Cilka Jedlovčnik 10,00 EUR

22.05. Dragi Golob 30,00 EUR

22.05. Urša Černič 25,00 EUR

22.05. Katica Mladenovič 10,00 EUR

22.05. Jožef Molan 20,00 EUR

22.05. Jožica Volk 20,00 EUR

22.05. Miloš Markič 25,00 EUR

22.05. Nina Prosen 20,00 EUR

22.05. Nada Kelih 15,00 EUR

22.05. Loredana Mahnič 30,00 EUR

22.05. Michael Stanley Tomasik 20,00 EUR

22.05. Igor Kocijančič 20,00 EUR

22.05. Miha Jarc 100,00 EUR

22.05. Marjeta Gorše 20,00 EUR

22.05. Robert Peklaj 10,00 EUR

22.05. Nada Jožefa Harmel 100,00 EUR

22.05. Mojca Kutnar 10,00 EUR

22.05. Anica Arpaši 10,00 EUR

22.05. Gabrijela Košir 20,00 EUR

22.05. Erna Rebinc 20,00 EUR

22.05. Marija Janškovič 30,00 EUR

22.05. Olga Marušič 50,00 EUR

22.05. Nežka Smrekar 30,00 EUR

22.05. Mateja Šterdle 30,00 EUR

22.05. Kristina Kozjek 20,00 EUR

22.05. Frančiška Odar 20,00 EUR

22.05. Ana Ritovšek 20,00 EUR

22.05. Terezija Cvetka Hus 20,00 EUR

22.05. Antonija Zatler 10,00 EUR

22.05. Marija Mrak 20,00 EUR

22.05. Andrej Cetinski 50,00 EUR

22.05. Lidija Zaplatič 30,00 EUR

22.05. Jelka Valenčič 20,00 EUR

22.05. Stanka Batagelj 10,00 EUR

22.05. Bojana Iskra 10,00 EUR

22.05. Janez Herman 50,00 EUR

22.05. Stanislav Sovič 10,00 EUR

22.05. Boštjan Medved Karničar 20,00 EUR

22.05. Lidija Povsod 50,00 EUR

22.05. Marjeta Peterlin 30,00 EUR

22.05. Anton Kostelec 20,00 EUR

22.05. Janez Zadnikar 15,00 EUR

22.05. Ana Gorše 20,00 EUR

22.05. Peter Kalan 35,00 EUR

22.05. Pavla Robnik Filipič 50,00 EUR

22.05. Marija Starešinič 10,00 EUR

22.05. Cecilija Orbanič 20,00 EUR

22.05. Marija Terzer 10,00 EUR

22.05. Frančiška Rode 100,00 EUR

22.05. Marija Kos 5,00 EUR

23.05. Marija Saje 50,00 EUR

23.05. Gregor Ilaš 10,00 EUR

23.05. Aleš Gašperšič 20,00 EUR

23.05. Karmen Leskovar 10,00 EUR

23.05. Miran Kramar 120,00 EUR

23.05. Anja Šumrada 30,00 EUR

23.05. Slavica Grlica 30,00 EUR

23.05. Metod Oblak 10,00 EUR

23.05. Jelka Plošinjak 10,00 EUR

23.05. Darja Mlakar 20,00 EUR

23.05. Hana Mlinšek 20,00 EUR

23.05. Manja Stropnik 40,00 EUR

23.05. Marjana Otolani 10,00 EUR

23.05. Ruša Kotnik 30,00 EUR

23.05. Fedja Rupel 10,00 EUR

23.05. Anton Martinjak 20,00 EUR

23.05. Helena Koprivšek 20,00 EUR

23.05. Oglaševanje, svetovanje, posredništvo, nepremičnine, trgovina Zoran Žebeljan, s. p. 350,00 EUR

23.05. Terezija Cvetka Štefančič 10,00 EUR

23.05. Vilko Rovan 10,00 EUR

23.05. Marija Ružič 10,00 EUR

23.05. Marija Pečarič 10,00 EUR

23.05. Dušan Jovič 20,00 EUR

23.05. Neda Fras 10,00 EUR

23.05. Ljudmila Smogavc Klinc 30,00 EUR

23.05. Ivo Ercegovič 20,00 EUR

23.05. Marko Stupar 40,00 EUR

23.05. Nika Gašperšič 40,00 EUR

23.05. Meri Poklukar 50,00 EUR

23.05. Marinka Seliškar 20,00 EUR

23.05. Marija Wagner 20,00 EUR

23.05. Tomislav Džankič 20,00 EUR

23.05. Joža Vivod 10,00 EUR

23.05. Alenka Golob 50,00 EUR

23.05. Anton Suhadolnik 20,00 EUR

23.05. Berta Slapar 10,00 EUR

23.05. Milena Stosič 15,00 EUR

23.05. Judita Tkačev 20,00 EUR

23.05. Marija Kapus 50,00 EUR

23.05. Karolina Povalej 20,00 EUR

23.05. Stanislava Torkar 20,00 EUR

23.05. Zala Vojsk 10,00 EUR

23.05. Martin Zabukovšek 20,00 EUR

23.05. Lea Uršič 50,00 EUR

23.05. Nada Slokar 100,00 EUR

23.05. Irena Zalar 10,00 EUR

23.05. Maja Car Marn 30,00 EUR

23.05. Ana Perko 10,00 EUR

23.05. Katarina Matjačič 10,00 EUR

23.05. Janez Drašnik 50,00 EUR

23.05. Marija Ana Majerle 20,00 EUR

23.05. Maja Šugman 20,00 EUR

23.05. Franc Hrvatič 10,00 EUR

23.05. Vesna Černe 20,00 EUR

23.05. Marija Žužek 50,00 EUR

23.05. Marija Vodopivec 30,00 EUR

23.05. Marijana Habjan Dallapozza 50,00 EUR

23.05. Mojca Kmet 20,00 EUR

23.05. Zdravstveni zavod dr. Žebeljan 350,00 EUR

23.05. Jožica Vovko 20,00 EUR

23.05. Josip Felbabič 10,00 EUR

23.05. Marjana Rozman 10,00 EUR

23.05. Klara Janša 25,00 EUR

23.05. Smiljana Beznec Burgermeister 20,00 EUR

23.05. Vilko Kavčič 50,00 EUR

23.05. Gorazd Zorn 10,00 EUR

23.05. Stanovanjski servis MP, zaključna dela v gradbeništvu, d. o. o. 200,00 EUR

23.05. Milan Gašperin 20,00 EUR

23.05. Jožefa Kovač Šemrl 30,00 EUR

23.05. Albin Grmek 20,00 EUR

23.05. Ivo Petrić 25,00 EUR

23.05. Nadja Bergant 20,00 EUR

23.05. Mateja Knez 20,00 EUR

23.05. Lidija Novak 10,00 EUR

23.05. Sebastijan Nemanič, s. p. 10,00 EUR

23.05. Matic Štefan 10,00 EUR

23.05. Igor Velušček 100,00 EUR

23.05. Vilma Pecman 10,00 EUR

23.05. Eva Lovše Perger 20,00 EUR

23.05. Ignac Blatnik 20,00 EUR

23.05. Alenka Gazič Santin 5,00 EUR

23.05. Mimoza Koderman 100,00 EUR

23.05. Marija Gobec 20,00 EUR

23.05. Stanka Ramšak 10,00 EUR

23.05. Angela Javorič 15,00 EUR

23.05. Matic Bigec 5,00 EUR

23.05. Katja Konvalinka 50,00 EUR

23.05. Vanda Krampl 30,00 EUR

23.05. Sonja Košpenda 10,00 EUR

23.05. Emil Job 100,00 EUR

23.05. Suzana Plemenič Novak 18,00 EUR

23.05. Samo Dvoršak 20,00 EUR

24.05. Vesna Petričevič Kranjec 10,00 EUR

24.05. Pavla Divjak 20,00 EUR

24.05. Donata Boševski 15,00 EUR

24.05. Ivan Hozjan 50,00 EUR

24.05. Marta Starina 30,00 EUR

24.05. Marcela Del Fabro 30,00 EUR

24.05. Lea Levičar 30,00 EUR

24.05. Klemen Vekavrh 20,00 EUR

24.05. Maša Lipovec Voglar 10,00 EUR

24.05. Jože Strožič 10,00 EUR

24.05. Irena Pretnar 50,00 EUR

24.05. Mira Škufca Lukman 20,00 EUR

24.05. Brigita Urh 10,00 EUR

24.05. Igor Drnovšek 20,00 EUR

24.05. Franc Mali 20,00 EUR

24.05. Pruf, Robert Rakovec, s. p. 10,00 EUR

24.05. Marija Venek 20,00 EUR

24.05. Ivana Trošt 30,00 EUR

24.05. Julijana Koršič 30,00 EUR

24.05. Marjan Vodlan 20,00 EUR

24.05. Mitja Velepič 50,00 EUR

24.05. Ana Kleindinst 5,00 EUR

24.05. Ivanka Vovk 20,00 EUR

24.05. Manja Golobič 10,00 EUR

24.05. Stanislav Rozman 50,00 EUR

24.05. Darja Smolej 50,00 EUR

24.05. Olga Galjot 10,00 EUR

24.05. Tatjana Rejc 20,00 EUR

24.05. I2S, Martin Lazar, s. p. 20,00 EUR

24.05. Franc Zupančič 10,00 EUR

24.05. Darja Maček 50,00 EUR

24.05. Ludvik Ivanetič 20,00 EUR

24.05. Tatjana Avšič Zupanc 100,00 EUR

24.05. Vojka Lampič Božič 100,00 EUR

24.05. Draga Čarnič 10,00 EUR

24.05. Goran Rajić 50,00 EUR

24.05. Ivan Križman 15,00 EUR

24.05. Ivanka Jakšič 10,00 EUR

24.05. Alojzij Košorok 20,00 EUR

24.05. Frančiška Koželj 15,00 EUR

24.05. Nuša Kočevar 20,00 EUR

24.05. Franc Ožbolt 15,00 EUR

24.05. Marija Lesjak 20,00 EUR

24.05. Marija Kremser 15,00 EUR

24.05. Marija Markež 50,00 EUR

24.05. Jelka Klemenc 50,00 EUR

24.05. Eva Kovič 30,00 EUR

24.05 Antonija Rodič 20,00 EUR

24.05. Martin Lenarčič 40,00 EUR

24.05. Vera Kreslin 10,00 EUR

24.05. Fanči Drenik 20,00 EUR

24.05. Jožica Kokošar 20,00 EUR

24.05. Olga Glušič 10,00 EUR

24.05. Judita Vrhovec 50,00 EUR

24.05. Valentina Brlec 20,00 EUR

24.05. Zvonka Žnidar 300,00 EUR

24.05. Dušan Koritnik 10,00 EUR

24.05. Zora Javernik 10,00 EUR

24.05. Helena Tomšič 20,00 EUR

24.05. Magdalena Zupančič 20,00 EUR

24.05. Karel Stantič 20,00 EUR

24.05. Mateja Žitnik 50,00 EUR

24.05. Jelka Kraševec 10,00 EUR

24.05. Franc Sadar 50,00 EUR

24.05. Ivan Krašovec 50,00 EUR

24.05. Anica Jesenko 20,00 EUR

24.05. Minka Zupančič 10,00 EUR

24.05. Anton Pavliha 50,00 EUR

24.05. Marija Hribar 20,00 EUR

24.05. Majda Razinger 10,00 EUR

27.05. Patrik Mlekuž 100,00 EUR

27.05. Igor Mihael Ravnik 30,00 EUR

27.05. Mira Gričar 20,00 EUR

27.05. Tadeja Iskra Derganc 50,00 EUR

27.05. Štefan Špenko 50,00 EUR

27.05. Vojmir Drašler 10,00 EUR

27.05. Breda Senčar 50,00 EUR

27.05. Nika Mikulčič 30,00 EUR

27.05. Sonja Tomše 100,00 EUR

27.05. Marija Kroflič 20,00 EUR

27.05. Sonja Levstek 20,00 EUR

27.05. Borut Kranjc 30,00 EUR

27.05. Nevenka Lesjak 10,00 EUR

27.05. Vanja Delost 20,00 EUR

27.05. Stane Oblak 40,00 EUR

27.05. Jakob Levec 40,00 EUR

27.05. Slavica Ulaga 10,00 EUR

27.05. Milena Koprivnikar 10,00 EUR

27.05. Helena Žnidarič 15,00 EUR

27.05. Jože Kravanja 20,00 EUR

27.05. Marija Banovec 50,00 EUR

27.05. Majda Peterca 30,00 EUR

27.05. Maria Zlobec Skaza 10,00 EUR

27.05. Vanda Vremšak 10,00 EUR

27.05. Zdenka Pangeršič 20,00 EUR

27.05. Janez Pangeršič 20,00 EUR

27.05. Anton Kerner 20,00 EUR

27.05. Nada Šmid 50,00 EUR

27.05. Silva Jan 15,00 EUR

27.05. Veronika Spindler 20,00 EUR

27.05. Irena Mihelič 5,00 EUR

27.05. Anamarija Pavlovič 2,00 EUR

27.05. Ana Šimec 30,00 EUR

27.05. Jana Valentinčič 20,00 EUR

27.05. Majda Grabar 30,00 EUR

27.05. Stane Nabergoj 10,00 EUR

27.05. Rada Kolar 15,00 EUR

27.05. Martina Bole 30,00 EUR

27.05. Henrik Žlebnik 20,00 EUR

27.05. Sonja Hrvatin 10,00 EUR

27.05. Irma Cehner 10,00 EUR

27.05. Anja Frank 10,00 EUR

27.05. Polonca Kačič 20,00 EUR

27.05. Mito Kot 30,00 EUR

27.05. Stanislav Vidovič 10,00 EUR

27.05. Franci Panjan 10,00 EUR

27.05. Boris Podbregar 50,00 EUR

27.05. Nina Korinšek 100,00 EUR

27.05. Vesna Toroš 25,00 EUR

27.05. Andrej Franko 20,00 EUR

27.05. Domen Gros 50,00 EUR

27.05. Marija Turk 15,00 EUR

27.05. Vitja Rode 15,00 EUR

27.05. Boris Cavazza 100,00 EUR

27.05. Urška Tratnik 20,00 EUR

27.05. Jožefa Švarc 10,00 EUR

27.05. Alenka Štuhec 20,00 EUR

27.05. Pavla Fabčič 10,00 EUR

27.05. Ivana Godeša 20,00 EUR

27.05. Marija Ana Potočnik 10,00 EUR

27.05. Ana Jernejčič 10,00 EUR

27.05. Ivan Rajh 5,00 EUR

27.05. Zoran Lesnik 25,00 EUR

27.05. Terezija Kožuh 10,00 EUR

27.05. Ana Rotar 30,00 EUR

27.05. Ksenija Konvalinka 50,00 EUR

27.05. Irena Vidergar 20,00 EUR

27.05. Boris Benedejčič 50,00 EUR

27.05. Pavla Škoberne 10,00 EUR

27.05. Darja Lavrenčič Horvat 20,00 EUR

27.05. Leonida Klemenčič Podmiljšak 10,00 EUR

27.05. Anja Petauer 20,00 EUR

27.05. Ivo Leskovec 10,00 EUR

27.05. Nada Marsič 10,00 EUR

27.05. Jožefa Guček 20,00 EUR

27.05. Fernanda Mužina 10,00 EUR

27.05. Anton Zajec 20,00 EUR

27.05. Marta Pinter 20,00 EUR

27.05. Marija Skubic 15,00 EUR

27.05. Igor Čehovin 160,00 EUR

27.05. Jožica Bosančič 20,00 EUR

27.05. Nadja Zidar 25,00 EUR

27.05. Angelca Kovač Turnšek 25,00 EUR

27.05. Ivica Rozman Zgonc 40,00 EUR

27.05. Nada Štajdohar 25,00 EUR

27.05. Barbara Hudomalj 20,00 EUR

27.05. Irena Uršič 20,00 EUR

27.05. Zrinka Abramović 30,00 EUR

27.05. Vilma Peljhan 50,00 EUR

27.05. Aleksandra Novak 20,00 EUR

27.05. Andrej Starič 20,00 EUR

27.05. Darja Vičič 20,00 EUR

27.05. Hedi Stavber 50,00 EUR

27.05. Vida Bernard 50,00 EUR

27.05. Leon Palčar 10,00 EUR

27.05. Alenka Kerštajn 20,00 EUR

27.05. Marica Drnovšek 20,00 EUR

28.05. Janez Vrankar, s. p., Šolski servis in storitve 30,00 EUR

28.05. Vera Žagar 10,00 EUR

28.05. Marina Spanring Poredoš 20,00 EUR

28.05. Cilka Slapar 10,00 EUR

28.05. Marija Cvetnik 20,00 EUR

28.05. Ladislava Bizjak 10,00 EUR

28.05. Stanko Vidmar 5,00 EUR

28.05. Marija Zver 20,00 EUR

28.05. Matjaž Eržen 100,00 EUR

28.05. Astrid Gutnik 10,00 EUR

28.05. Vera Clemente Kojić 20,00 EUR

28.05. Miha Nartnik 20,00 EUR

28.05. Zlata Belšak 15,00 EUR

28.05. Ivica Tušar 20,00 EUR

28.05. Breda Vodopija 30,00 EUR

28.05. Ivo Ščavničar 100,00 EUR

28.05. Silva Praprotnik, s. p. 20,00 EUR

28.05. Petra Markov 25,00 EUR

28.05. Peter Caserman 50,00 EUR

28.05. Marija Ževart 10,00 EUR

28.05. Mira Zorec 10,00 EUR

28.05. Zdravka Anžič 10,00 EUR

28.05. Giovanni Sossi 50,00 EUR

28.05. Irena Ivanič 20,00 EUR

28.05. Maja Černilec 10,00 EUR

28.05. Pavel Šmid 15,00 EUR

28.05. Dušan Jurkovič 5,00 EUR

28.05. Jožica Kuzman 10,00 EUR

28.05. Milan Sajko 10,00 EUR

28.05. Jože Hribar 20,00 EUR

28.05. Sodelavci s Pošte Slovenije namesto venca 50,00 EUR

28.05. Justi Kavšek 30,00 EUR

28.05. Vera Grašič 5,00 EUR

28.05. Ferdinand Sežun 20,00 EUR

28.05. Emilija Švab 20,00 EUR

28.05. Klemen Rebol 30,00 EUR

29.05. Olga Kodrič 20,00 EUR

29.05. Zdenka Cerjak 20,00 EUR

29.05. Miha Jelovčan, s. p. 10,00 EUR

29.05. Breda Bračič 20,00 EUR

29.05. Angela Zveplan 10,00 EUR

29.05. Mavric Ribič 10,00 EUR

29.05. Nada Lozar 10,00 EUR

29.05. Čebelarstvo Pohole, Boštjan Pohole, s. p. 30,00 EUR

29.05. Marija in Slavko Grčar 30,00 EUR

29.05. Iris Gosarič 3,00 EUR

29.05. Marija Mesarič 20,00 EUR

29.05. Miha Vedral 50,00 EUR

29.05. Tone Smolnikar 20,00 EUR

29.05. Tanja Kovše 50,00 EUR

29.05. Ivana Drozg 20,00 EUR

29.05. Liza Pukl Štampe 20,00 EUR

29.05. Ema Tehovnik 100,00 EUR

29.05. Jožef Uršič 10,00 EUR

29.05. Miranda Bratkič 20,00 EUR

29.05. Igor Naglič Dobrivoj 50,00 EUR

29.05. Vera Govek 15,00 EUR

29.05. Frančiška Mlakar 30,00 EUR

29.05. Stanislav Uran 100,00 EUR

29.05. Jožef Domjan 30,00 EUR

29.05. Majda Oblak Polajnar 20,00 EUR

29.05. Magda Groznik 20,00 EUR

29.05. Anica Šušter 20,00 EUR

29.05. Vojka Šinkovec 10,00 EUR

29.05. Janez Ogrinc 50,00 EUR

29.05. Gabrijel Kavčič 30,00 EUR

29.05. Stanislav Malovrh 40,00 EUR

30.05. Doroteja Grgič 20,00 EUR

30.05. Slavko Vrhovnik 100,00 EUR

30.05. Karolina Jesih 50,00 EUR

30.05. Marjeta Kajzer 10,00 EUR

30.05. Alojz Šegula 10,00 EUR

30.05. Nataša Kogovšek 10,00 EUR

30.05. Dušan Šuštaršič 20,00 EUR

30.05. Andrej Frank, s. p. 25,00 EUR

30.05. Majda Križnik 10,00 EUR

30.05. Jože Okoren 20,00 EUR

30.05. Alenka Hoferle Felc 30,00 EUR

30.05. Nevenka Jernejčič 100,00 EUR

30.05. Rozalija Sekereš 20,00 EUR

30.05. Fani Stritar 10,00 EUR

30.05. Ema Umek 20,00 EUR

30.05. Silvester Gorenc 15,00 EUR

30.05. Branka Novak 20,00 EUR

30.05. Špela Kumar 20,00 EUR

30.05. Dominik Smole 10,00 EUR

30.05. Majda Špiček 20,00 EUR

30.05. Mojca Bešter 20,00 EUR

30.05. Tilen Cvetko, s. p. 11,00 EUR

30.05. Veronika Benedičič 10,00 EUR

30.05. Ivanka Erklavec 10,00 EUR

30.05. Majda Arko 200,00 EUR

30.05. Darinka Urbanc 20,00 EUR

30.05. Mira Bec 15,00 EUR

31.05. Marijana Marković 20,00 EUR

31.05. Silva Ptičak 20,00 EUR

31.05. Albina Ivanuš 5,00 EUR

31.05. Marjeta Niglič 35,00 EUR

31.05. Mojca Kobal 20,00 EUR

31.05. Anton Vrtačič 10,00 EUR

31.05. Darja Djukić 10,00 EUR

31.05. Andreja Turniški 10,00 EUR

31.05. Mojca Zlobko Vajgl 50,00 EUR

31.05. Kristina Leban 30,00 EUR

31.05. Albina Herega 10,00 EUR

31.05. Lizika Vilčnik 20,00 EUR

31.05. Ida Lozej 10,00 EUR

31.05. Mara Pečovnik 10,00 EUR

31.05. Marjan Suhadolnik 50,00 EUR

31.05. Anton Strašek 50,00 EUR

31.05. Alojzija Bernik 20,00 EUR

31.05. Vladimir Gostič 5,00 EUR

31.05. Marjan in Pavla Žveglič 30,00 EUR

31.05. Elizabeta Vajde, s. p. 30,00 EUR

31.05. Ivo Ferkolj 30,00 EUR

31.05. Anton Krašovec 20,00 EUR

31.05. Sonja Kolšek 10,00 EUR

31.05. Boris Škedelj 20,00 EUR

31.05. Marjana Lukman 5,00 EUR

31.05. Milena Voga 20,00 EUR

31.05. Marija Dušak 5,00 EUR

31.05. Elka Vadjal 10,00 EUR

31.05. Heidi Mikuš 10,00 EUR

31.05. Ana Zalar 30,00 EUR

31.05. Sonja Vidmar 5,00 EUR

31.05. Anton Piršič 10,00 EUR

31.05. Marija Jelka Liberšar Ostaševski 10,00 EUR

31.05. Helena Novak 20,00 EUR

31.05. Gabrijela Peček 10,00 EUR

31.05. Alojzija Doberšek Urbanc 50,00 EUR

31.05. Lojze Sobočan 20,00 EUR

31.05. Fanika Mahlič 100,00 EUR

31.05. Veronika Gams 15,00 EUR

31.05. Vojko Strahovnik 30,00 EUR

31.05. Ivana Rus 10,00 EUR

31.05. Ivanka Žaberl 20,00 EUR

31.05. Zdravko Slama 10,00 EUR

31.05. Metka Kodrič 30,00 EUR

03.06. Špela Sajovic 10,00 EUR

03.06. Marjeta Oblak 20,00 EUR

03.06. Mojca Krstič 10,00 EUR

03.06. Janez Puklavec 50,00 EUR

03.06. Sonja Poljšak 5,00 EUR

03.06. Joža Nikolič 20,00 EUR

03.06. Ivana Zajec 10,00 EUR

03.06. Marta Zimic 10,00 EUR

03.06. Blažica Bizjak 10,00 EUR

03.06. Antonija Zdolšek 10,00 EUR

03.06. Vili Jurečič 20,00 EUR

03.06. Metka Kokot 10,00 EUR

03.06. Simona Ocepek, s. p. 20,00 EUR

03.06. Marjeta Domicelj 20,00 EUR

03.06. Marija Lužar 20,00 EUR

03.06. Jožica Teodorovič 20,00 EUR

03.06. Marija Slivnik 10,00 EUR

03.06. Draga Kšela 20,00 EUR

03.06. Mateja Sušič 20,00 EUR

03.06. Jože Mršnjak 20,00 EUR

03.06. Anka Žakelj 10,00 EUR

03.06. Marta Sajovic 20,00 EUR

03.06. Kristina Majcen 10,00 EUR

03.06. Marija Berčič 15,00 EUR

03.06. Ramadan Marmulaku 20,00 EUR

03.06. Jan Veljko 50,00 EUR

03.06. Suzana Zavrtanik 20,00 EUR

03.06. Davorin Tomažič 5,00 EUR

03.06. Jana Rovere 10,00 EUR

03.06. Tatjana Hafner 10,00 EUR

03.06. Marija Velkavrh 20,00 EUR

03.06. Cirila Hoefler 20,00 EUR

03.06. Evgenija Kržič 50,00 EUR

03.06. Larisa Lara Govekar 10,00 EUR

03.06. Marija Gaber 15,00 EUR

03.06. Ksenija Šemrov 10,00 EUR

03.06. Frančiška Perušek 5,00 EUR

03.06. Viljem Koman 10,00 EUR

03.06. Ljudmila Klepec 20,00 EUR

03.06. Ana Marinc 60,00 EUR

03.06. Ferdinand Okorn 20,00 EUR

03.06. Zorko Dežjot 20,00 EUR

03.06. Ana Zorič 20,00 EUR

03.06. Lidija Žiger 50,00 EUR

03.06. Polona Gorenc 10,00 EUR

03.06. Magdalena Recek 10,00 EUR

03.06. Ivanka Sluga 30,00 EUR

03.06. Slavka Kramer 15,00 EUR

03.06. Alenka Mayer 20,00 EUR

03.06. Ciril Molek 30,00 EUR

03.06. Irena Kuntner 10,00 EUR

03.06. Marija Pečovnik 20,00 EUR

03.06. Frančiška Čemažar 30,00 EUR

03.06. Valentina Prebil 15,00 EUR

03.06. Andreja Kukovič 20,00 EUR

03.06. Terezija Golob 30,00 EUR

03.06. Mojca Leskovec 20,00 EUR

04.06. Ana Cafuta 15,00 EUR

04.06. Ida Dekleva 20,00 EUR

04.06. Filip Lesjak 10,00 EUR

04.06. Marija Istenič 10,00 EUR

04.06. Metka Maver 10,00 EUR

04.06. Ciril Arih 30,00 EUR

04.06. Ludovika Jenček 10,00 EUR

04.06. Marija Simčič 10,00 EUR

04.06. Ljudmila Potokar 5,00 EUR

04.06. Nada Šobar 15,00 EUR

04.06. Jožef Kralj 30,00 EUR

04.06. Lilijana Berglez 20,00 EUR

05.06. Gabrijel Ogrinc 20,00 EUR

05.06. Meta Novak 10,00 EUR

05.06. Ana Cvetkovič Vodovnik 50,00 EUR

05.06. Bojan Jakofčič 10,00 EUR

05.06. Helena Debeljak 100,00 EUR

05.06. Aneta Soltirovska Šalamon 10,00 EUR

05.06. Brigita Škulj 20,00 EUR

05.06. Saša Slavec 50,00 EUR

05.06. Barbara Umek 20,00 EUR

05.06. Lucija Rožman 30,00 EUR

05.06. Katarina Kepic 15,00 EUR

05.06. Irma Antončič 10,00 EUR

05.06. Cveta Ušen 10,00 EUR

05.06. Mirjam Novak 10,00 EUR

05.06. Alenka Žužek 15,00 EUR

06.06. Ivana Kos 20,00 EUR

06.06. Draga Šoba 20,00 EUR

06.06. Jože Benčina 20,00 EUR

06.06. Jakob Feguš 10,00 EUR

06.06. Marija Toplišek 5,00 EUR

06.06. Sonja Kerin Krek 5,00 EUR

06.06. Vida Gojkovič 10,00 EUR

06.06. Marijanca Šviligoj 20,00 EUR

06.06. Fani Stražišar 5,00 EUR

06.06. Anica Stezinar Pezdirc 15,00 EUR

06.06. Ema Sešlar 20,00 EUR

06.06. Tereza Šemberger 20,00 EUR

06.06. Dejan Debeljak 10,00 EUR

06.06. Marija Češarek 50,00 EUR

06.06. Cvetka Števančec 15,00 EUR

06.06. Petra Hočevar 10,00 EUR

07.06. Erika Zakrajšek 20,00 EUR

07.06. Peter Bandelj 40,00 EUR

07.06. Marčela Del Fabro 171,60 EUR

07.06. Ema Slivnjak 20,00 EUR

07.06. Marta Bobnar 10,00 EUR

07.06. Jožefa Bavčar 20,00 EUR

07.06. Rozalija Rovšnik Kovač 40,00 EUR

07.06. Marija Vode 20,00 EUR

07.06. Mira Tušar 10,00 EUR

07.06. Anica Gruden 10,00 EUR

07.06. Ančka Zvezdanovič 30,00 EUR

07.06. Tatjana Šmit 20,00 EUR

07.06. Marijana Petek 50,00 EUR

07.06. Vida Sotler 20,00 EUR

10.06. Tanja Šuštaršič 40,00 EUR

10.06. Jana Cunder 50,00 EUR

10.06. Matej Gostič 50,00 EUR

10.06. Zdenka Pešec 15,00 EUR

10.06. Milka Arko 20,00 EUR

10.06. Bojan Bauman 20,00 EUR

10.06. Marko Jurjevec 40,00 EUR

10.06. Gregor Jagodič 10,00 EUR

10.06. Veronika Juhant 10,00 EUR

10.06. Emilija Prosen 20,00 EUR

10.06. Janko Pertot 40,00 EUR

10.06. Irena Cargo 10,00 EUR

10.06. Poslovni nasvet, Mojca Veble, s. p. 100,00 EUR

11.06. Julijana Nadu 10,00 EUR

11.06. Fortunat Brvar 20,00 EUR

11.06. Marija Lavrinc 50,00 EUR

11.06. Eda Jakončič 10,00 EUR

11.06. Marija Draškovič 5,00 EUR

11.06. Kristina Osrajnik Verčko 20,00 EUR

11.06. Maja Mežnarec 10,00 EUR

11.06. Minka Gabron 20,00 EUR

11.06. Antonija Debeljak 10,00 EUR

11.06. Jožica Gril 20,00 EUR

11.06. Vida Železnikar 10,00 EUR

11.06. Ivanka Granc 10,00 EUR

11.06. Marija Dajčman 10,00 EUR

11.06. Tina Žekar 30,00 EUR

12.06. Marija Čeh 10,00 EUR

12.06. Drago Grom 30,00 EUR

12.06. Franc Vodovnik 20,00 EUR

12.06. Manica Žibret 10,00 EUR

12.06. Katarina Pustinek Rakar 30,00 EUR

12.06. Olga Jurše 20,00 EUR

12.06. Tjaša Cetinski 30,00 EUR

12.06. Filipa Čehovin 10,00 EUR

12.06. Jožica Mastnak 20,00 EUR

12.06. Slava Gorišek 20,00 EUR

13.06. Marija Džela 5,00 EUR

13.06. Franc Štrukelj 20,00 EUR

13.06. Dragica Bajc 20,00 EUR

13.06. Miroslav Burja 5,00 EUR

13.06. Marko Premelc 20,00 EUR

13.06. Darinka Klemenc 50,00 EUR

13.06. Alojz Novak 20,00 EUR

13.06. Ingeborg Kamenšek 50,00 EUR

13.06. Ljubica Battestin 50,00 EUR

13.06. Katarina Zebec 20,00 EUR

13.06. Manca Karer 10,00 EUR

13.06. Veronika Kotnik 10,00 EUR

13.06. Ana Tollazzi 10,00 EUR

13.06. Valerija Žitko 10,00 EUR

13.06. Marija Bizjak 20,00 EUR

14.06. Miliana Jeličič 25,00 EUR

14.06. Matija Bergoč 20,00 EUR

14.06. Andrejka Ovčak 20,00 EUR

14.06. Mojca Bajželj 10,00 EUR

14.06. Maja Gantar 10,00 EUR

14.06. Tanja Krapež 20,00 EUR

14.06. Franc Hočevar 10,00 EUR

14.06. Matija Bergoč 25,00 EUR

17.06. Milena Drugovič 5,00 EUR

17.06. Tomislav Bizjak 20,00 EUR

17.06. Judita Ljubič 20,00 EUR

17.06. Julij Mušič 15,00 EUR

17.06. Jure Eržen 20,00 EUR

17.06. Franc Žižek 10,00 EUR

17.06. Dušan Rus 10,00 EUR

17.06. Ema Kores 20,00 EUR

17.06. Mihaela Žavbi 20,00 EUR

17.06. Janez Pušnik 5,00 EUR

17.06. Miran Brumec 30,00 EUR

17.06. Ana Škof 15,00 EUR

17.06. Aleš Kosec 10,00 EUR

17.06. Anton Jančar 5,00 EUR

17.06. Jožef Panjan 20,00 EUR

17.06. Milka Bobnar 5,00 EUR

17.06. Helena Motaln 15,00 EUR

17.06. Anton Jančar 5,00 EUR

18.06. Martina Dolinar 20,00 EUR

18.06. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 2,69 EUR

18.06. Romana Vidmar Jug 50,00 EUR

18.06. Breda Husu Kovačevič 20,00 EUR

18.06. Darinka Schauer 20,00 EUR

18.06. Katarina Udovič 10,00 EUR

18.06. Romana Vidmar Jug 50,00 EUR

18.06. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 2,69 EUR

18.06. Breda Husu Kovačevič 20,00 EUR

18.06. Martina Dolinar 20,00 EUR

19.06. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 43,39 EUR

19.06. Marija Mahnič 10,00 EUR

19.06. Vesna Pečar 120,00 EUR

19.06. Mojca Debeljak 30,00 EUR

19.06. Iva Rebec 20,00 EUR

19.06. Modra Korošec 10,00 EUR

20.06. Nevenka Leban 30,00 EUR

20.06. Durdja Sima 50,00 EUR

20.06. Jasmina Orešnik Cunja 30,00 EUR

20.06. Marjana Vernik 20,00 EUR

20.06. Simona Semenič 50,00 EUR

20.06. Andrej Malovič 10,00 EUR

20.06. Marička Rakovec 20,00 EUR

20.06. Regina Martinkovič 10,00 EUR

20.06. Jelka Bec 20,00 EUR

20.06. Darja Mežan 10,00 EUR

20.06. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 46,95 EUR

20.06. Jasmina Mišič Vučetić 30,00 EUR

21.06. Martin Hrastnik 20,00 EUR

21.06. Metoda Vidmar Vengust 100,00 EUR

21.06. Rosana Konečnik, s. p. 50,00 EUR

21.06. Dora Borovničar 10,00 EUR

21.06. Polona Ovčak 10,00 EUR

21.06. Nataša Hirci 20,00 EUR

24.06. Gabrijela Ločičnik 10,00 EUR

24.06. Marija Ciglarič 20,00 EUR

24.06. Iztok Vozlič 10,00 EUR

24.06. Elizabeta Ščuka 5,00 EUR

26.06. Srečko Šlosel 15,00 EUR

26.06. TIG GRADBENIŠTVO, d. o. o. 50,00 EUR

26.06. Jana Črnigoj 20,00 EUR

26.06. Jože Krušič 30,00 EUR

26.06. Božidar Lavrenčič 10,00 EUR

26.06. Miha Juteršek 20,00 EUR

27.06. Nenad First 25,00 EUR

27.06. Mara Štavar 20,00 EUR

27.06. Lana Škoberne 30,00 EUR

27.06. Špela Sečnik 30,00 EUR

27.06. Lenka Vrečar 20,00 EUR

28.06. Ana Jakič 20,00 EUR

28.06. SMS donacije – Si.mobil 5,40 EUR

28.06. Vida Pavlič 10,00 EUR

28.06. Anton Plevčak 5,00 EUR

01.07. Mitja Gornik 20,00 EUR

01.07. Angela Stahler 30,00 EUR

01.07. Anton Žibert 10,00 EUR

01.07. Robert Tornič 10,00 EUR

01.07. Alenka Sketelj 100,00 EUR

01.07. Daša Velkavrh Svetek 20,00 EUR

02.07. Jelka Kokot 10,00 EUR

03.07. Tea Štefančič 10,00 EUR

04.07. Mojca Malovrh 25,00 EUR

04.07. Nataša Peunik 20,00 EUR

04.07. Tanja Džuban 25,00 EUR

05.07. Marica Matajurc 10,00 EUR

05.07. Maja Dobnikar 30,00 EUR

08.07. Cvetka Ažman 5,00 EUR

08.07. Joža Kindhofer 30,00 EUR

08.07. Ana Marinšek 30,00 EUR

08.07. Irena Ivanič 15,00 EUR

09.07. Vida De Zordo 25,00 EUR

09.07. Alenka Turk 10,00 EUR

11.07. Marija Horvat 5,00 EUR

12.07. Ernesta Wojčicki Germovšek 40,00 EUR

12.07. Ana Ahčin 30,00 EUR

12.07. Maja Kis 25,00 EUR

12.07. Jožica Bohinc 20,00 EUR

15.07. Jelka Ciuha 10,00 EUR

18.07. Zdravka Plantarič 30,00 EUR

22.07. Helena Erčulj 25,00 EUR

23.07. Nejc Žaler 5,00 EUR

26.07. Ana Šuligoj 30,00 EUR

01.08. Helena Abramovič 20,00 EUR

06.08. Tanja Turk 20,00 EUR

16.08. Silvester Gorenc 15,00 EUR

22.08. Fanika Janežič 20,00 EUR

02.09. Metka Orel 30,00 EUR

04.09. Marija Cerar 10,00 EUR

05.09. Bojana Domevšček 3,20 EUR

09.09. Dušanka Petrič 50,00 EUR

19.09. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 29,27 EUR

20.09. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 27.072,56 EUR

02.10. Igor Čehovin 20,00 EUR

09.10. Blanka Jazbec 10,00 EUR

11.10. Irena Barlič 50,00 EUR

24.10. Alijana Bergamasco 10,00 EUR

07.11. Družina Kamin 20,00 EUR

19.11. Cvetka Bremec, s. p. 100,00 EUR

04.12. Donacija LSD – plačilo slike 2.600,00 EUR

06.12. GDI GISDATA, d. o. o. 600,00 EUR

16.12. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 5,11 EUR

19.12. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 149,18 EUR

20.12. Prispevki občanov – 0,5 dohodnine občanov 1.286,78 EUR

23.12. Andrej Sedlar 5,00 EUR

27.12. Peter Češarek 100,00 EUR

27.12. Simon Orehek 20,00 EUR

30.12. Urška Koce 10,00 EUR

31.12. Ivan Konda 20,00 EUR