Prenosni monitor za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij

prenosnimonitor

Prenosni monitor za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij

100%
100% donirano
Še 0 €

Sprejemno triažni oddelek potrebuje prenosni monitor, ki je nujen za transport kritično bolnih otrok s sprejemno triažnega oddelka na ustrezne oddelke Pediatrične klinike, v enoto intenzivne terapije (EIT) ali na preiskave (RTG, CT, MR).

Transakcijski račun, na katerem zbiramo donacije za prenosni monitor, je odprt pri Abanki d.d.

SI56 0510 0801 0447 959

NAMEN: ZA PRENOSNI MONITOR

KODA NAMENA: CHAR

SWIFT KODA BANKE: ABANSI2X

Sklic SI00 040511

Hvala vam!

V primeru, da zberemo več sredstev, kot jih je potrebnih za nakup prenosnega monitorja, bomo sredstva namenili za nabavo druge potrebne opreme na Pediatrični kliniki. O tem vas bomo obveščali na naši spletni strani.