Ustanova za Pediatrično kliniko

Dobrodošli!

Predaja naprav

Pediatrična klinika UKC Ljubljana bogatejša za videobronhoskop, elektrokardiograf in elektroencefalograf

Ustanova za novo Pediatrično kliniko je danes v imenu vseh posameznikov in podjetij, ki so ustanovi donirali sredstva, vodstvu in predstojnikom oddelkov Pediatrične klinike UKC Ljubljana predala 26 naprav, ki bodo pripomogle k kakovostnejšemu zdravljenju bolnih otrok. Med napravami so tudi težko pričakovani elektrokardiograf, elektroencefalograf in videobronhoskop, ki omogoča pregled več bolnih otrok zapored z dvema nastavkoma.

Ustanova je v preteklem letu z različnimi akcijami zbirala sredstva za nakup nujno potrebnih naprav, ki bodo v pomoč zdravnikom in osebju Pediatrične klinike pri zdravljenju bolnih otrok iz vse Slovenije. Na prošnjo Ustanove se je odzvalo skoraj 2000 posameznikov in podjetij, ki so nakazali prostovoljne prispevke za nakup naprav. S do sedaj zbranimi prispevki je Ustanova za novo Pediatrično kliniko kupila naprave v skupni vrednosti 148.438,20 evrov. Med drugim je kupila videobronhoskop za preglede in odvzeme vzorcev otroških pljuč, ki bo omogočil sodobno diagnostiko otroških pljučnih bolezni; elektroencefalogram za diagnostiko možganskih bolezni pri hudo bolnih otrocih v bolniški postelji ter elektrokardiograf za odčitavanje bolezni srca, ki bo nadomestil starega, ki je popolnoma iztrošen.

Ustanova ob tem poudarja, da brez podpore posameznikov in podjetij donacija nujno potrebnih naprav ne bi bila mogoča.

V letu 2016 si je Ustanova zastavila cilj, da zbere sredstva za nakup prenosnega monitorja življenjskih funkcij, ki je nujno potrebna ob premeščanju kritično bolnih otrok na preiskave, naprave za uroterapijo za otroke s težavami z uriniranjem in elektrokardiograf za novorojenčke.

Ustanova za novo Pediatrično kliniko je nevladna organizacija, ki zbira sredstva za nakup opreme za izboljšanje zdravljenja otrok iz vse Slovenije na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. V svojih več kot 20ih letih delovanja je bistveno pripomogla k gradnji nove stavbe Pediatrične klinike, nato pa v letu 2013 kliniki predala v uporabo aparat za magnetno resonanco, največji projekt v zgodovini Ustanove. Od leta 2014 svoje poslanstvo uresničuje z zbiranjem donacij za sodobne naprave za učinkovitejšo diagnostiko in kakovostnejše zdravljenje otrok na Pediatrični kliniki.

Prostovoljne prispevke za nakup opreme za zdravljenje otrok lahko posamezniki in podjetja nakažejo na TRR Ustanove za novo Pediatrično kliniko: SI56 0510 0801 0447 959, sklic: SI00 0405, KODA NAMENA: CHAR, BIC banke: ABANSI2X. Za nakazan prispevek so na večini bank oproščeni plačila provizije.