Ustanova za Pediatrično kliniko

Dobrodošli!

Poročilo o nabavljeni opremi v letu 2014 in 2015

V letu 2014 in v prvi polovici letošnjega leta je Ustanova za novo Pediatrično kliniko nabavila opremo v vrednosti 116.957,29 €. Oprema je bila nabavljena v skladu s potrebami, ki so jih izrazili zdravniki in medicinske sestre na oddelkih Pediatrične klinike.

Sprejemno triažni oddelek:
– Dva pulzna oksimetra Masimo RAD-5

Služba za pljučne bolezni:
– Diaphanoscope aparat za iskanje žil pri dojenčkih
– Naprava za oceno srčno-dihalnih vzorcev (CMCRF)

Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko:
– Videogastroskop

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove:
– Pulzni oksimeter Masimo RAD-5
– Dva merilca za merjenje glukoze (iPro2 sistem Starter Kit ENLITE)
– Dva merilca za merjenje glukoze (Dexcom G4 Receiver Kit)

Klinični oddelek za nefrologijo:
– Pulzni oksimeter Masimo RAD-5
– Merilnik krvnega tlaka z manšeto
– Konveksna multifunkcijska UZ sonda

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo:
– Trije šinski dozatorji kisika

Klinični oddelek za neonatologijo:
– Aparat za kontrolo pravilnega razkuževanja rok – veribox
– Polnilo za aparat (Glow Check)
– Naprava za oceno srčno-dihalnih vzorcev (CMCRF)

Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo:
– 2 oftalmoskopa
– Prenosna aktigrafska naprava ActiWatch Score s programom in čitalcem
– Kisikova jeklenka
– Naprava za oceno srčno-dihalnih vzorcev (CMCRF)
– Merilnik krvnega tlaka z manšeto

Služba za otroško psihiatrijo:
– Merilnik krvnega tlaka in manšete

Služba za radiologijo:
– Skeletna rešetka za RTG aparat
– Delna dobava UZ sonde Toshiba PLT-1204BT
– Podloga za prestavljanje bolnikov
– Trije zaščitni plašči

Pediatrični kliniki je bila predana tudi donacija dvigala za paciente ter 34 profesionalnih brezkontaktnih termometrov VeraTemp.

Ustanova za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani je že začela z akcijo zbiranja sredstev prek SMS donacij s ključno besedo OTROK5 (donacija 5 €) ali OTROK (donacija 1 €) na 1919, kjer so nas podprli vsi slovenski mobilni operaterji.

Obenem pa zbiramo prostovoljne prispevke na transakcijski račun Ustanove za novo Pediatrično kliniko SI56 0510 0801 0447 959, ki je odprt pri Abanki. Pri nakazilu uporabite kodo namena CHAR in sklic 0405. Banke Banka Koper, Sberbank, SKB, Abanka, Unicredit bank, NLB, Gorenjska banka, Nova KBM ter Sparkasse, če boste darovali preko Net.Stika, vam ne bodo zaračunale provizije.

Vabimo vas tudi, da Ustanovi namenite svoj del dohodnine. V obrazec dostopen na https://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242 vpišite našo davčno številko 74916211.

Iskrena hvala za vašo podporo!

Doc. dr. Anamarija Meglič, dr. med.
predsednica uprave